Sociale media

Open the menu

Zuid-Sudan - Eén van de belangrijkste humanitaire organisaties

In Zuid-Soedan stelt Artsen Zonder Grenzen meer dan 3.200 nationale medewerkers en 330 expats te werk. We zijn de enige humanitaire speler die al meer dan 30 jaar onafgebroken aanwezig is in de regio.

Medische zorg

De ellende beperkt zich niet tot het geweld en de rampzalige gevolgen ervan. Er zijn ook de vele ziektes, veroorzaakt door de precaire omstandigheden waarin de bevolking moet zien te overleven. Het aantal malariagevallen neemt tijdens het regenseizoen systematisch toe. Tuberculose, hiv/aids en kala-azar, een parasitaire tropische ziekte, blijven het meeste zorgen baren. Maar ook cholera, dat opnieuw de hoofdstad Juba teistert met 600 gevallen, meningitis, tyfuskoorts en luchtwegeninfecties. Er zijn de laatste jaren ook verschillende mazelenepidemieën geweest. De ondervoeding in het land is alarmerend. Vele kinderen die worden opgenomen in het ziekenhuis zijn extreem mager. Over het algemeen is de toegang tot medische zorg, vooral chirurgische zorg, erg slecht. Weinig vrouwen die op het punt staan om te bevallen geraken tot in een gezondheidscentrum.

Ziekenhuisdiensten

AZG biedt een compleet gamma van diensten in klinieken en ziekenhuizen in heel het land, inbegrepen chirurgie, moeder-kindzorg, vaccinaties, vroedkundige spoedzorg, naast de behandeling met geneesmiddelen van vele aandoeningen. De AZG-teams doen gemiddeld 60.000 raadplegingen per maand in Zuid-Soedan.

De ziekenhuizen zitten bijna steeds barstensvol. Het medisch personeel ziet een voortdurende stroom patiënten die geraakt zijn door kogels of die zware verwondingen hebben. Kinderen zijn de eerste slachtoffers van erg virulente ziekten zoals diarree, longontsteking, malaria, en acute luchtwegeninfecties…

Opvang van vluchtelingen

In de kampen van de interne ontheemden en in die van Soedanese vluchtelingen die op de loop zijn voor de etnische conflicten in Soedan, vecht eenieder voor zijn overleven: onderdak, een minimum aan hygiëne, drinkbaar water… De families die er aankomen zijn uitgeput na de tocht. Ze hebben 3 of 4 dagen gestapt zonder te eten, ze zijn uitgedroogd en hebben een zonneslag of ziekten die het gevolg zijn van de hachelijke tocht.

Camp de Malakal en juin dernier, les conditions d’hygiène y sont très clairement épouvantables. © A. Ganzalez Farran
Het kamp van Malakal, in juni laatstleden. De hygiëne laat er duidelijk te wensen over. © A. Ganzalez Farran

Terwijl de medische teams van AZG zich over hen ontfermen en het nodige doen om epidemieën te voorkomen, bouwen de logistieke medewerkers toiletten, installeren ze waterpompen, en proberen ze de hygiëne te verbeteren. Toch blijven de levensomstandigheden zeer precair. En het zijn jonge kinderen die ook hier de zwaarste prijs betalen. Velen zijn ondervoed en glijden in de vicieuze cirkel van medische verwikkelingen die ondervoeding met zich meebrengt, zoals luchtwegeninfecties en diarree. Als alles goed gaat en het kind redelijk vroeg bij ons komt voor verzorging, is dat voor de ouders als een klein mirakel. Helaas is dit niet altijd het geval.

Na onnoemelijk veel obstakels te hebben overwonnen, in de hoop bij ons hulp te vinden, moeten sommige moeders toch machteloos toekijken hoe de toestand van hun kind nog verergert, tot het overlijdt. Voor de AZG-teams is dat des te ondraaglijker omdat in de meeste gevallen meer middelen hadden volstaan om deze kinderen in leven te houden.

> Terug naar het dossier - Zuid-Soedan - De tragedie van een bevolking

Ik doe een gift