Sociale media

Open the menu

Doe een gift aan AZG

Jouw financiële steun is van cruciaal belang: jij geeft  ons de middelen om in te grijpen wanneer mensen in nood zijn. Jouw gift maakt echt een verschil. 98% van onze fondsen is afkomstig van particuliere schenkers zoals jij. Alleen dankzij jouw bijdrage kunnen wij medische zorg bieden aan slachtoffers van conflicten, epidemieën en rampen.

Een eenmalige gift, een zeer concrete manier om te helpen

Voor een minimale gift van €40 per jaar krijg je 45% belastingvermindering: een gift van €100 kost je in feite slechts €55. Je hoeft alleen het bedrag te kiezen:

Steun maandelijks: jouw vrijgevigheid heeft een onmiddellijk effect

Dankzij jouw regelmatige steun kunnen we op een duurzame en efficiënte manier werken: langere termijn interventies, meer geredde levens, minder lijden voor veel mensen.

AZG op een andere manier steunen

Doe een gift via bankoverschrijving

Je kunt jouw gift ook overmaken op ons rekeningnummer BE73 0000 0000 6060 (BIC: BPOTBEB1)
met vermelding van de vrije communicatie: INT

Meer informatie over jouw belastingsattest

Zet AZG in je testament

Door Artsen Zonder Grenzen in jouw nalatenschap op te nemen, help je mensen in nood.

Maak een legaat aan voor AzG

Betrek jouw vrienden en familie bij een inzamelingsactie

Vier je binnenkort je 40ste verjaardag? Je pensioen? De geboorte van je 2e kind of je 10e huwelijksverjaardag? Dit is de gelegenheid om op te roepen tot solidariteit en om jouw vrienden en familie bewust te maken.

Maak jouw actiepagina
 

Crises die onze dringende hulp nodig hebben

 

Evacuatie en behandeling van oorlogsslachtoffers  in Oekraïne

Onze noodhulp aan slachtoffers in Oekraïne is sinds maart 2022 aan de gang. Dankzij jouw giften kunnen wij noodvoorraden blijven leveren aan ziekenhuizen, mobiele klinieken opzetten en steeds meer patiënten opnemen voor evacuatie met onze medische treinen. 

Doe een gift voor Oekraïne 

Bestrijding van ondervoeding

Ondervoeding is een echte plaag die in te veel landen toeslaat. Het treft vooral kinderen, die een grote voedingsbehoefte hebben, waardoor elk jaar meer dan 2 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar sterven. Jouw steun maakt een verschil en helpt ons om elke week duizenden kinderen te helpen met therapeutische voeding.

Help AZG in de strijd tegen ondervoeding
 

Wat hebben we dit jaar met jouw geld kunnen bereiken?

In 2021 maakten jouw giften het volgende mogelijk (AZG België):

3.129.414

raadplegingen, waarvan 611.942 voor kinderen jonger dan 5 jaar

864.941

vaccinaties

16.025

chirurgische ingrepen

258.502

malariapatiënten behandeld

64.250

veilige bevallingen, waarvan 6.073 keizersneden

6.242

behandeling van slachtoffers van seksueel geweld

85,2%

voor de sociale opdracht

11,4%

voor fondsenwerving

3,4%

voor administratieve kosten

2024

 

Artsen Zonder Grenzen volgt de Code voor Ethische Fondsenwerving

Dit betekent dat onze schenkers, personeel en medewerkers ten minste jaarlijks worden geïnformeerd over de besteding van de ingezamelde fondsen.

Lees onze jaarverslagen en financiële verslagen

Je wilt  een gift aan AZG doen maar je hebt vragen?

 
Wat doet AZG België met mijn persoonlijke gegevens?

Bij AZG België garanderen we dat we de informatie die je ons geeft beschermen. Meer info hier.

Ik werd opgebeld door Artsen Zonder Grenzen met de vraag om jullie organisatie te steunen. Kan ik dit vertrouwen?

Wij bellen inderdaad soms mensen op om hen te vragen ons te steunen. Opdat je het volste vertrouwen in onze organisatie kan behouden, vragen we via de telefoon nooit om de gegevens van je kredietkaart of andere financiële informatie. Wie interesse heeft om een gift te doen, krijgt een brief opgestuurd met een overschrijvingsformulier, waarop ons rekeningnummer staat. Zo behoud je alle controle over de betaling.

Wie controleert of het geld goed besteed wordt?

Artsen Zonder Grenzen heeft verschillende financiële controlemechanismes, zowel intern als extern.

Intern zijn ten eerste alle procedures voor het omgaan met geld heel precies uitgeschreven, dat geldt ook voor operaties op het terrein. Zo kan er geen onduidelijkheid ontstaan. Alle medewerkers moeten deze procedures nauwgezet volgen. De hele boekhouding, ook die van de operaties op het terrein, is gecentraliseerd op de hoofdzetel in Brussel. Een interne auditeur controleert deze procedures en rapporteert aan de algemeen directeur en de Raad van Bestuur.

Daarnaast volgt een budgetcoördinator alle financiële verrichtingen op, en brengt daarover verslag uit aan het directiecommitée en de Raad van Bestuur. Een budget- en auditcommissie, tenslotte, bekijkt en bediscussieert elke drie maanden de budgetten.

Voor de externe controle is er een bedrijfsrevisor van het Belgisch Instituut der Bedrijfsrevisoren. Verschillende overheden die geld schenken, een dertigtal in totaal, leggen nog eens externe audits op. Ook het verstrekken van de fiscale attesten wordt gecontroleerd door de overheid.

Op internationaal niveau werkt Artsen Zonder Grenzen samen met Ernst & Young KPMG, een bedrijf van internationale auditeurs. Een internationaal financieel rapport wordt maandelijks voorgelegd aan alle afdelingen van Artsen Zonder Grenzen en aan de Internationale Raad.

Hoe gebruiken de teams van AZG jullie geld?

Dankzij jouw steun hebben onze teams medische hulp kunnen bieden in 44 landen. Dit de hulp die we organiseren vanuit het operationeel centrum in Brussel (OCB), waaraan AZG België als partnersectie verbonden is. Alle operationele centra samen boden in 2021 hulp in 85 landen wereldwijd. Een volledig overzicht van al onze projecten (OCB), vind je hier nog eens terug.

  • Ook in 2021 reageerden we wereldwijd op de COVID-19-pandemie, door onder andere positieve patiënten te isoleren en te behandelen en door mensen te vaccineren. Vooral in zwaargetroffen landen als Brazilië en Irak moesten onze teams ingrijpen om te verspreiding van het virus te helpen indijken.
  • Onze teams snelden ook ter hulp wanneer Haïti werd opgeschrokken door een grote aardbeving. We stuurden meteen 90 ton medische noodcargo het land in. In de eerste dagen voerden onze chirurgen tot 12 levensreddende operaties uit per dag. Ook tijdens de enorme overstromingen in Zuid-Soedan stonden we slachtoffers van natuurrampen bij. Onze teams organiseerden mobiele klinieken om malaria, diarree en ondervoeding te bestrijden, terwijl onze ziekenhuizen en waterspecialisten op volle toeren draaiden.
  • Na de machtsovername in het land, trok de meeste internationale hulp weg uit Afghanistan. Heel veel ziekenhuizen moesten de deuren sluiten. Onze medische projecten waren (en zijn nog steeds) bij de weinige plaatsen waar mensen nog terecht kunnen voor medische zorg. We namen in 2021 meer dan 25.000 patiënten op in onze afdelingen en stonden ongeveer 18.000 veilige bevallingen bij.
Financiële en jaarrapporten
Wie controleert het geld van Artsen Zonder Grenzen?

AZG is dank verschuldigd voor het vertrouwen van haar donateurs. Daarom worden onze wettelijke jaarrekeningen gecontroleerd door het auditkantoor DGST en onze geconsolideerde internationale jaarrekeningen door Ernst & Young. Om zo goed mogelijk de giften van onze schenkers te beheren, nam onze financiële afdeling extra maatregelen zoals regelmatige rapportering en budget- en kostenanalyses, interne audits en controle zowel in onze projecten op het terrein als op het hoofdkantoor. Ook zien we erop toe dat de ingezamelde fondsen, al dan niet bestemd voor specifieke projecten, correct toegewezen worden. Artsen Zonder Grenzen onderschrijft de deontologische code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

2023