Uw testament redt levens

Voor onze patiënten kunnen uw laatste wensen de eerste stap in een nieuw leven betekenen.

VRAAG DE GRATIS BROCHURE AAN

Onze patiënten, uw erfgenamen

Nadat u uw familie en naasten in uw testament hebt opgenomen, wil u mogelijk ook iets kunnen betekenen voor anderen voor wie uw hulp van onschatbare waarde kan zijn.

Welke ook de omvang is van het legaat of de erfenis die u via ons bestemt, het geld zal steeds gebruikt worden om onze teams te ondersteunen om concrete hulp te verlenen aan mannen, vrouwen en kinderen van wie het leven in gevaar is.

Door Artsen Zonder Grenzen op te nemen in uw nalatenschap werkt u hand in hand met onze teams en geeft u heel wat mensen een betere toekomst.

•    Hervorming erf- en schenkbelasting in Vlaanderen: hier vindt u meer info.

De verschillende formules

U kunt uw testament eigenhandig opstellen of dicteren aan een notaris die het voor zal opschrijven. Wij raden u in elk geval aan om steeds een notaris te raadplegen, om elke discussie rond de interpretatie van uw testament te vermijden. U kunt hem ook uw testament in bewaring geven.

U kunt drie soorten legaten opnemen in uw testament:

  • Een algemeen legaat: alle goederen van uw nalatenschap, behalve het gedeelte dat u op een andere manier – via een bijzonder legaat of een legaat ten algemenen titel – nalaat;
  • Een legaat ten algemenen titel: een bepaald percentage van uw goederen;
  • Een bijzonder legaat: een bepaalde som geld of een precies omschreven goed, zoals een huis, een schilderij, een juweel…

De drie soorten legaten hebben uiteenlopende gevolgen, onder meer voor het bezitsrecht.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze juridische dienst per e-mail (legaten@azg.be), of op het telefoonnummer 02/474 79 28.

Duolegaten

Onlangs heeft de Vlaamse regering het licht op groen gezet voor een hervorming van de erf- en schenkbelasting. Als de maatregel wordt goedgekeurd, dan zal het duolegaat vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel aan de verre familieleden meer opleveren. De tarieven in Brussel en Wallonië wijzigen niet. Meer informatie en enkele voorbeelden vindt u hier.

Artsen Zonder Grenzen heeft zich, samen met tientallen andere goede doelen, meteen na de bekendmaking in oktober 2019 ingezet voor het behoud van het duolegaat. Zo klopten we samen aan bij het betrokken ministerie en plaatsten we, in samenwerking met enkele andere goede doelen, een opiniebijdrage in De Standaard. We onderstreepten het altruïstisch karakter via voorbeelden uit eigen ervaringen, en opperden voor een regeling waarbij goede doelen minstens 10% netto moeten overhouden van het (deel)vermogen waarop het duolegaat betrekking heeft. We betreuren dan ook deze maatregel, die een enorme rechtstreekse impact zal hebben op onze humanitaire hulpverlening wereldwijd.

Voor specifieke vragen rond een duolegaat of een nalatenschap voor Artsen Zonder Grenzen, kan u in alle vertrouwelijkheid terecht bij onze juristen Cathy Masset en Antoinette Delvaux.

Via mail: legaten@azg.be

Via telefoon: 02/474 79 28

Schenkingen

Je kan op twee manieren een schenking aan Artsen Zonder Grenzen doen:

  1. Schenking "van hand tot hand":hierbij wordt een goed op een directe en informele manier overgedragen door de schenker aan de begunstigde, bij voorbeeld Artsen Zonder Grenzen. Dit kan voor geld (via bankoverschrijving), juwelen, meubelen… Er moeten geen belastingen worden betaald op dit soort van gift.
  2. Schenking via een notariële akte: onroerende goederen kunnen alleen geschonken worden via een notariële akte. De Vlaamse regering heeft onlangs beslist dat goede doelen, zoals Artsen Zonder Grenzen vanaf 1 juli 2021 geen erfbelasting meer moeten betalen wanneer u hen iets schenkt of nalaat via uw testament. Dat wordt ook het geval voor wie bij leven een schenking doet voor het goede doel. Een nultarief dus, terwijl dat vandaag respectievelijk tot op vandaag 8,5% en 5,5% is.
    In Wallonië en Brussel moet AZG 7% aan erfbelasting betalen

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze juridische dienst per e-mail (legaten@azg.be), of op het telefoonnummer 02/474 79 28.

 

Levensverzekering

Als je Artsen Zonder Grenzen aanwijst als (een van) de begunstigde(n) van je levensverzekering, betaalt AZG dezelfde successierechten als voor een legaat.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze juridische dienst per e-mail (legaten@azg.be), of op het telefoonnummer 02/474 79 28.

Na een warm en deugddoend gesprek met enkele medewerkers van Artsen Zonder Grenzen, heb ik de stap gezet om een duo-legaat op te stellen. Hoe eigenaardig het misschien mag klinken, het geeft me een enorme gemoedsrust te weten dat ik ook na mijn dood Artsen Zonder Grenzen kan steunen. Na het overlijden van mijn vader werd ik voor het eerst geconfronteerd met de dure successierechten. Als ongehuwde zouden ook mijn neefjes en nichtjes later hoge successierechten betalen, en dat knaagde. Met een duo-legaat verzeker ik hen na mijn overlijden een hoger aandeel van mijn nalatenschap. Bovendien kan ik op die manier een steentje blijven bijdragen aan het fantastische werk van Artsen Zonder Grenzen. Want na mijn heengaan zullen de wereldwijde uitdagingen waar AZG zich voor inzet, jammer genoeg nog steeds actueel zijn.
Luc Maes
door

Luc Maes

Getuigenis van een schenker
Ik ben diep geraakt door de vele mensen die ervoor kiezen om Artsen Zonder Grenzen in hun testament op te nemen. Dit gebaar getuigt van een ongelofelijke vrijgevigheid die aan onze teams de mogelijkheid geeft om gratis kwalitatieve gezondheidszorgen te bieden aan duizenden mensen wereldwijd. Dit is echt bijzonder. Mijn rol is om hun vragen te beantwoorden, hen grondig en persoonlijk advies te geven en hun bezorgdheid over dit soms gevoelige onderwerp weg te nemen. Ik heb ook regelmatig contact met notarissen en vermogensbeheerders, zodat ik de wensen van de schenkers of erflaters ten volle kan respecteren. Respect en vertrouwen zijn een integraal onderdeel van ons werk en ik ben trots dat ik de mensen die een legaat nalaten in dit proces kan helpen.
Cathy Masset, juriste voor nalatenschappen bij AZG
door

Cathy Masset

Juriste voor nalatenschappen bij AZG

Wilt u juridisch advies?

Contacteer Cathy Masset, onze juriste voor nalatenschappen, op het nummer 02/474 79 28 of via legaten@azg.be.

 

Onze waarden

Onafhankelijkheid

 

 

99% van onze middelen komt van private schenkers, waardoor we vrij kunnen beslissen en handelen.

Onpartijdigheid

 

 

AZG biedt hulp aan mensen in gevaar, zonder onderscheid op basis van etnische, politieke, religieuze of economische gronden.

Neutraliteit

 

 

Bij een conflict kiest AZG nooit partij voor een van de rivaliserende kampen en wordt nooit gehandeld in functie van hun vragen.

BEDANKT. U MAAKT ONZE ACTIE MOGELIJK.

Artsen Zonder Grenzen volgt de ethische code van de VEF

Wij gebruiken alle giften op een efficiënte manier, voor een maximale impact en transparantie.

Het volgen van deze ethische code houdt in dat onze schenkers, medewerkers en personeelsleden minstens één keer per jaar worden ingelicht over het gebruik van de ingezamelde fondsen.