Uw testament redt levens

Voor onze patiënten kunnen uw laatste wensen de eerste stap in een nieuw leven betekenen.

VRAAG DE GRATIS BROCHURE AAN

Onze patiënten, uw erfgenamen

Nadat u uw familie en naasten in uw testament hebt opgenomen, wil u mogelijk ook iets kunnen betekenen voor anderen voor wie uw hulp van onschatbare waarde kan zijn.

Welke ook de omvang is van het legaat of de erfenis die u via ons bestemt, het geld zal steeds gebruikt worden om onze teams te ondersteunen om concrete hulp te verlenen aan mannen, vrouwen en kinderen van wie het leven in gevaar is.

Door Artsen Zonder Grenzen op te nemen in uw nalatenschap werkt u hand in hand met onze teams en geeft u heel wat mensen een betere toekomst.

De verschillende formules

U kunt uw testament eigenhandig opstellen of dicteren aan een notaris die het voor zal opschrijven. Wij raden u in elk geval aan om steeds een notaris te raadplegen, om elke discussie rond de interpretatie van uw testament te vermijden. U kunt hem ook uw testament in bewaring geven.

U kunt drie soorten legaten opnemen in uw testament:

  • Een algemeen legaat: alle goederen van uw nalatenschap, behalve het gedeelte dat u op een andere manier – via een bijzonder legaat of een legaat ten algemenen titel – nalaat;
  • Een legaat ten algemenen titel: een bepaald percentage van uw goederen;
  • Een bijzonder legaat: een bepaalde som geld of een precies omschreven goed, zoals een huis, een schilderij, een juweel…

De drie soorten legaten hebben uiteenlopende gevolgen, onder meer voor het bezitsrecht.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze juridische dienst per e-mail (legaten@azg.be), of op het telefoonnummer 02/474 79 28.

Duo-legaten

Heb je geen rechtstreekse erfgenamen? Dan kan het duo-legaat een interessante formule zijn. Zo kan je meer nalaten aan neven, nichten of vrienden en tegelijkertijd ook een legaat toekennen ten voordele van een goed doel zoals Artsen Zonder Grenzen.

Het Wetboek van Successierecht stelt dat je in een testament kan bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, vrij van successierechten, op voorwaarde dat persoon Y (bijvoorbeeld Artsen Zonder Grenzen) de betaling van de successierechten van X overneemt.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze juridische dienst per e-mail legaten@azg.be, of op het telefoonnummer 02/474 79 28.

Een "duo-legaat" moet aan drie voorwaarden voldoen:

  1. U stelt een testament op.
  2. U geeft een legaat ten voordele van één of meerdere personen (persoon of personen X).
  3. U geeft een tweede legaat ten voordele van AZG, die u gelast om alle successierechten te betalen (persoon Y).

Let erop dat Artsen Zonder Grenzen, na aanrekening van de som van de bijzondere legaten en alle successierechten, nog een substantieel netto legaat overhoudt. De notaris en/of onze jurist kan je hierbij helpen.

Het voordeel van een duo-legaat

Het voordeel van een duo-legaat ligt in het verschil tussen het tarief voor successierechten voor een particuliere erfgenaam (tot 65% in het Vlaams Gewest, tot 80% in het Waals en Brussels Gewest) tegenover het tarief voor een vzw of een stichting van openbaar nut (8,5% in Vlaanderen, 7% in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Naast de regio hangt het tarief voor de successierechten ook af van de omvang van het legaat en de graad van verwantschap van de erfgenamen. Hoe groter het verschil tussen de tarieven voor particuliere erfgenamen enerzijds en voor vzw’s en stichtingen van openbaar nut anderzijds, hoe financieel voordeliger deze formule is voor uw neven, nichten, enz.

Nieuws

In oktober 2019 liet de Vlaamse regering weten dat ze het duolegaat wil schrappen. Artsen Zonder Grenzen verdedigt, samen met andere goede doelen, deze altruïstische constructie en hoopt de Vlaamse regering nog op andere ideeën te kunnen brengen. Meer info hierover vindt u via deze link.

Schenkingen

Je kan op twee manieren een schenking aan Artsen Zonder Grenzen doen:

  1. Schenking "van hand tot hand": hierbij wordt een goed op een directe en informele manier overgedragen door de schenker aan de begunstigde, bij voorbeeld Artsen Zonder Grenzen. Dit kan voor geld (via bankoverschrijving), juwelen, meubelen,… Er moeten geen belastingen worden betaald op dit soort van gift.
  2. Schenking via een notariële akte: onroerende goederen kunnen alleen geschonken worden via een notariële akte. In dat geval moet Artsen Zonder Grenzen 5,5% schenkingsrechten betalen in Vlaanderen, 7% in Wallonië en Brussel.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze juridische dienst per e-mail (legaten@azg.be), of op het telefoonnummer 02/474 79 28.

 

Levensverzekering

Als je Artsen Zonder Grenzen aanwijst als (een van) de begunstigde(n) van je levensverzekering, betaalt AZG dezelfde successierechten als voor een legaat.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze juridische dienst per e-mail (legaten@azg.be), of op het telefoonnummer 02/474 79 28.

Na een warm en deugddoend gesprek met enkele medewerkers van Artsen Zonder Grenzen, heb ik de stap gezet om een duo-legaat op te stellen. Hoe eigenaardig het misschien mag klinken, het geeft me een enorme gemoedsrust te weten dat ik ook na mijn dood Artsen Zonder Grenzen kan steunen. Na het overlijden van mijn vader werd ik voor het eerst geconfronteerd met de dure successierechten. Als ongehuwde zouden ook mijn neefjes en nichtjes later hoge successierechten betalen, en dat knaagde. Met een duo-legaat verzeker ik hen na mijn overlijden een hoger aandeel van mijn nalatenschap. Bovendien kan ik op die manier een steentje blijven bijdragen aan het fantastische werk van Artsen Zonder Grenzen. Want na mijn heengaan zullen de wereldwijde uitdagingen waar AZG zich voor inzet, jammer genoeg nog steeds actueel zijn.
Luc Maes
door

Luc Maes

Getuigenis van een schenker
Ik ben diep geraakt door de vele mensen die ervoor kiezen om Artsen Zonder Grenzen in hun testament op te nemen. Dit gebaar getuigt van een ongelofelijke vrijgevigheid die aan onze teams de mogelijkheid geeft om gratis kwalitatieve gezondheidszorgen te bieden aan duizenden mensen wereldwijd. Dit is echt bijzonder. Mijn rol is om hun vragen te beantwoorden, hen grondig en persoonlijk advies te geven en hun bezorgdheid over dit soms gevoelige onderwerp weg te nemen. Ik heb ook regelmatig contact met notarissen en vermogensbeheerders, zodat ik de wensen van de schenkers of erflaters ten volle kan respecteren. Respect en vertrouwen zijn een integraal onderdeel van ons werk en ik ben trots dat ik de mensen die een legaat nalaten in dit proces kan helpen.
Cathy Masset, juriste voor nalatenschappen bij AZG
door

Cathy Masset

Juriste voor nalatenschappen bij AZG

Wilt u juridisch advies?

Contacteer Cathy Masset, onze juriste voor nalatenschappen, op het nummer 02/474 79 28 of via legaten@azg.be.

 

Onze waarden

Onafhankelijkheid

 

 

99% van onze middelen komt van private schenkers, waardoor we vrij kunnen beslissen en handelen.

Onpartijdigheid

 

 

AZG biedt hulp aan mensen in gevaar, zonder onderscheid op basis van etnische, politieke, religieuze of economische gronden.

Neutraliteit

 

 

Bij een conflict kiest AZG nooit partij voor een van de rivaliserende kampen en wordt nooit gehandeld in functie van hun vragen.

BEDANKT. U MAAKT ONZE ACTIE MOGELIJK.

Artsen Zonder Grenzen volgt de ethische code van de VEF

Wij gebruiken alle giften op een efficiënte manier, voor een maximale impact en transparantie.

Het volgen van deze ethische code houdt in dat onze schenkers, medewerkers en personeelsleden minstens één keer per jaar worden ingelicht over het gebruik van de ingezamelde fondsen.