Uw testament kan levens redden

Door Artsen Zonder Grenzen op te nemen in uw testament helpt u onze teams om de meest kwetsbaren bij te staan bij toekomstige humanitaire crisissen.

VRAAG DE GRATIS BROCHURE AAN

50 jaar geleden werd Artsen Zonder Grenzen opgericht om hoop te bieden aan slachtoffers van humanitaire en natuurrampen. 50 jaar waarin we met de steun van onze schenkers een verschil maakten.

Help ons de komende uitdagingen aan te gaan, help ons patiënten te blijven verzorgen en hen hoop te geven.

 

Onze patiënten, uw erfgenamen

Nadat u uw familie en naasten in uw testament hebt opgenomen, wilt u mogelijk ook iets kunnen betekenen voor anderen voor wie uw hulp van onschatbare waarde kan zijn.

Welke ook de omvang is van het legaat of de erfenis die u via ons bestemt, het geld zal steeds gebruikt worden om onze teams te ondersteunen om concrete hulp te verlenen aan mannen, vrouwen en kinderen van wie het leven in gevaar is.

Door Artsen Zonder Grenzen op te nemen in uw nalatenschap werkt u hand in hand met onze teams en geeft u heel wat mensen een betere toekomst.

•    Hervorming erf- en schenkbelasting in Vlaanderen: hier vindt u meer info.

De verschillende formules

U kunt uw testament eigenhandig opstellen of dicteren aan een notaris die het voor zal opschrijven. Wij raden u in elk geval aan om steeds een notaris te raadplegen, om elke discussie rond de interpretatie van uw testament te vermijden. U kunt hem ook uw testament in bewaring geven.

U kunt drie soorten legaten opnemen in uw testament:

  • Een algemeen legaat: alle goederen van uw nalatenschap, behalve het gedeelte dat u op een andere manier – via een bijzonder legaat of een legaat ten algemenen titel – nalaat;
  • Een legaat ten algemenen titel: een bepaald percentage van uw goederen;
  • Een bijzonder legaat: een bepaalde som geld of een precies omschreven goed, zoals een huis, een schilderij, een juweel…

De drie soorten legaten hebben uiteenlopende gevolgen, onder meer voor het bezitsrecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze juridische dienst per e-mail (legaten@azg.be), of via telefoon:

Duolegaten

Onlangs heeft de Vlaamse regering het licht op groen gezet voor een hervorming van de erf- en schenkbelasting. Als de maatregel wordt goedgekeurd, dan zal het duolegaat vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel aan de verre familieleden meer opleveren. De tarieven in Brussel en Wallonië wijzigen niet. Meer informatie en enkele voorbeelden vindt u hier.

Artsen Zonder Grenzen heeft zich, samen met tientallen andere goede doelen, meteen na de bekendmaking in oktober 2019 ingezet voor het behoud van het duolegaat. Zo klopten we samen aan bij het betrokken ministerie en plaatsten we, in samenwerking met enkele andere goede doelen, een opiniebijdrage in De Standaard. We onderstreepten het altruïstisch karakter via voorbeelden uit eigen ervaringen, en opperden voor een regeling waarbij goede doelen minstens 10% netto moeten overhouden van het (deel)vermogen waarop het duolegaat betrekking heeft. We betreuren dan ook deze maatregel, die een enorme rechtstreekse impact zal hebben op onze humanitaire hulpverlening wereldwijd.

Voor specifieke vragen rond een duolegaat of een nalatenschap voor Artsen Zonder Grenzen, kan u in alle vertrouwelijkheid terecht bij onze juristen Cathy Masset en Antoinette Delvaux.

Via mail: legaten@azg.be

Via telefoon:

 

Schenkingen

U kan op twee manieren een schenking aan Artsen Zonder Grenzen doen:

  1. Schenking "van hand tot hand" : hierbij wordt een goed op een directe en informele manier overgedragen door de schenker aan de begunstigde, bij voorbeeld Artsen Zonder Grenzen. Dit kan voor geld (via bankoverschrijving), juwelen, meubelen… Er moeten geen belastingen worden betaald op dit soort van gift.
  2. Schenking via een notariële akte: onroerende goederen kunnen alleen geschonken worden via een notariële akte. De Vlaamse regering heeft onlangs beslist dat goede doelen, zoals Artsen Zonder Grenzen vanaf 1 juli 2021 geen erfbelasting meer moeten betalen wanneer u hen iets schenkt of nalaat via uw testament. Dat wordt ook het geval voor wie bij leven een schenking doet voor het goede doel. Een nultarief dus, terwijl dat vandaag respectievelijk tot op vandaag 8,5% en 5,5% is.
    In Wallonië en Brussel moet AZG 7% aan erfbelasting betalen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze juridische dienst per e-mail (legaten@azg.be), of via telefoon:

Levensverzekering

Als u Artsen Zonder Grenzen aanwijst als (een van) de begunstigde(n) van uw levensverzekering, betaalt AZG dezelfde successierechten als voor een legaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze juridische dienst per e-mail (legaten@azg.be), of via telefoon:

 

Mijn man en ik zijn altijd erg zorgzaam geweest voor anderen, dat is ons met de paplepel ingegeven. We leven sterk mee met mensen in vluchtelingenkampen, bij bevallingen in moeilijke contexten, waar een gebrek aan gezondheidszorg is… Maar empathie krijgt pas betekenis als je er ook mee aan de slag gaat, er iets mee dóet. Daarom steunen we Artsen Zonder Grenzen al meer dan twintig jaar. Als wij iets meemaken, hebben we meteen toegang tot een arts of de spoeddienst. Op vele andere plaatsen in de wereld is die essentiële zorg er niet, door oorlog, armoede, of door een ramp. En een goede gezondheid, dat is de basis voor álles. Het geeft dan ook voldoening dat we hieraan kunnen bijdragen. We kozen ervoor om Artsen Zonder Grenzen in ons testament op te nemen. Dat is onze manier om tegengif te bieden aan het leed in de wereld.
Getuigenis van een schenker

 

Leer meer over wat AZG kan realiseren dankzij uw legaat

Ik ben diep geraakt door de vele mensen die ervoor kiezen om Artsen Zonder Grenzen in hun testament op te nemen. Dit gebaar getuigt van een ongelofelijke vrijgevigheid die aan onze teams de mogelijkheid geeft om gratis kwalitatieve gezondheidszorgen te bieden aan duizenden mensen wereldwijd. Dit is echt bijzonder. Mijn rol is om hun vragen te beantwoorden, hen grondig en persoonlijk advies te geven en hun bezorgdheid over dit soms gevoelige onderwerp weg te nemen. Ik heb ook regelmatig contact met notarissen en vermogensbeheerders, zodat ik de wensen van de schenkers of erflaters ten volle kan respecteren. Respect en vertrouwen zijn een integraal onderdeel van ons werk en ik ben trots dat ik de mensen die een legaat nalaten in dit proces kan helpen.
Cathy Masset, juriste voor nalatenschappen bij AZG
door

Cathy Masset

Juriste voor nalatenschappen bij AZG

Wilt u juridisch advies?

Contacteer een van onze juristen voor nalatenschappen via legaten@azg.be, of via telefoon:

 

Onze waarden

Onafhankelijkheid

 

 

98,5% van onze middelen komt van private schenkers, waardoor we vrij kunnen beslissen en handelen.

Onpartijdigheid

 

 

AZG biedt hulp aan mensen in gevaar, zonder onderscheid op basis van etnische, politieke, religieuze of economische gronden.

Neutraliteit

 

 

Bij een conflict kiest AZG nooit partij voor een van de rivaliserende kampen en wordt nooit gehandeld in functie van hun vragen.

Ik volg Artsen Zonder Grenzen al tientallen jaren. Medische hulp is bij ons meestal evident, maar dat is bijlange niet overal zo. Enkel door samen te werken kunnen we iets veranderen, dus steun ik de medische interventies van Artsen Zonder Grenzen. Wat ik zo apprecieer aan Artsen Zonder Grenzen, is dat ze wereldwijd hulp biedt. Ieder mens in nood heeft daar recht op. Daarom heb ik ervoor gekozen om Artsen Zonder Grenzen in mijn testament op te nemen.
door

de heer Bijnens

Getuigenis van een schenker
50 jaar AZG... help ons mee waar de nood het hoogst is, ook later.
BEDANKT. U MAAKT ONZE ACTIE MOGELIJK.

Vul het formulier in en bestel onze gratis brochure


Artsen Zonder Grenzen volgt de ethische code van de VEF

Wij gebruiken alle giften op een efficiënte manier, voor een maximale impact en transparantie.

Het volgen van deze ethische code houdt in dat onze schenkers, medewerkers en personeelsleden minstens één keer per jaar worden ingelicht over het gebruik van de ingezamelde fondsen.