Onze patiënten, uw erfgenamen

Door Artsen Zonder Grenzen op te nemen in uw testament helpt u onze teams om de meest kwetsbaren bij te staan bij toekomstige humanitaire crisissen.

VRAAG DE GRATIS BROCHURE AAN

50 jaar geleden werd Artsen Zonder Grenzen opgericht om hoop te bieden aan slachtoffers van humanitaire en natuurrampen. 50 jaar waarin we met de steun van onze schenkers een verschil maakten.

Help ons de komende uitdagingen aan te gaan, help ons patiënten te blijven verzorgen en hen hoop te geven.

 

Uw testament kan levens redden

Nadat u uw familie en naasten in uw testament hebt opgenomen, wilt u mogelijk ook iets kunnen betekenen voor anderen voor wie uw hulp van onschatbare waarde kan zijn.

Welke ook de omvang is van het legaat of de erfenis die u via ons bestemt, het geld zal steeds gebruikt worden om onze teams te ondersteunen om concrete hulp te verlenen aan mannen, vrouwen en kinderen van wie het leven in gevaar is.

Door Artsen Zonder Grenzen op te nemen in uw nalatenschap werkt u hand in hand met onze teams en geeft u heel wat mensen een betere toekomst.

Geen erfbelasting voor legaten en schenkingen

Sinds 1 juli 2021 voorziet het Vlaamse Gewest een extra stimulans voor het schenken of nalaten aan goede doelen: u hoeft geen erfbelasting meer te betalen wanneer u hen iets schenkt of nalaat in uw testament. Een nultarief dus, terwijl dat voorheen 8,5 procent bedroeg voor een nalatenschap en 5,5 procent bij een schenking. Dat geldt ook als u bij leven schenkt aan het goede doel.

Door een deel van uw middelen na te laten aan een goed doel, doet u dus een fiscaal voordeel en bespaart u belastingen. Bovendien onderlijnt het Vlaamse Gewest de meerwaarde van organisaties als Artsen Zonder Grenzen, en gaan giften integraal naar waarvoor ze bestemd zijn.

De verschillende formules

U kunt uw testament eigenhandig opstellen of dicteren aan een notaris die het voor zal opschrijven. U kan beroep doen op onze juristen, gratis en in alle vertrouwelijkheid. U kunt ook een notaris raadplegen om u hierin te begeleiden.

Er zijn 3 soorten legaten die u in uw testament kan opnemen:

  • Een bijzonder legaat: een bepaalde geldsom of een specifiek goed, bijvoorbeeld een huis, appartement, grond, juweel, of een kunstwerk.
  • Een legaat ten algemene titel: een bepaald percentage of deel van uw roerende of onroerende goederen.
  • Een algemeen legaat: alle goederen van uw nalatenschap, behalve eventueel het gedeelte dat u op een andere manier wil nalaten (via een bijzonder legaat of een legaat ten algemene titel).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze juridische dienst per e-mail (legaten@azg.be), of via telefoon:

Duolegaat

Sinds 1 juli 2021 levert de techniek van het duolegaat geen fiscaal voordeel meer op in het Vlaams Gewest en wordt in sommige gevallen zelfs onuitvoerbaar. We raden u daarom aan om, als dat nog nodig is, uw testament aan te passen. In Brussel en Wallonië blijft de techniek van het duolegaat bestaan.

Schenking

Er zijn 2 soorten schenkingen:

  1. Schenking van hand tot hand: Hierbij wordt een (roerend) goed op een directe en informele manier overgedragen, bijvoorbeeld via handgift of bankgift.
  2. Schenking via notariële akte: Ook wel de rechtstreekse schenking genoemd. Voor roerende goederen (geld, juwelen, waardepapieren…) heeft u de keuze, maar onroerende goederen kunnen enkel en alleen geschonken worden via de notaris. Denk hierbij aan een huis, een appartement, grond… Een schenking kan met voorbehoud van levenslang vruchtgebruik. Ook is het mogelijk om bepaalde voorwaarden, lasten en modaliteiten te koppelen aan uw gift. Die legt u vast in een geschreven overeenkomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze juridische dienst per e-mai  (legaten@azg.be), of via telefoon:

Levensverzekering

Als u Artsen Zonder Grenzen aanwijst als (een van) de begunstigde(n) van uw levensverzekering, betaalt AZG dezelfde successierechten als voor een legaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze juridische dienst per e-mail (legaten@azg.be), of via telefoon:

 

Mijn man en ik leven sterk mee met mensen in vluchtelingenkampen, bij bevallingen in moeilijke contexten, waar een gebrek aan gezondheidszorg is… Maar empathie krijgt pas betekenis als je er ook mee aan de slag gaat, er iets mee dóet. We kozen ervoor om Artsen Zonder Grenzen in ons testament op te nemen. Dat is onze manier om tegengif te bieden aan het leed in de wereld.
Getuigenis van een schenker

 

Leer meer over wat AZG kan realiseren dankzij uw legaat

Wilt u juridisch advies?

Contacteer een van onze juristen voor nalatenschappen via legaten@azg.be, of via telefoon:

Ik volg Artsen Zonder Grenzen al tientallen jaren. Medische hulp is bij ons meestal evident, maar dat is bijlange niet overal zo. Enkel door samen te werken kunnen we iets veranderen, dus steun ik de medische interventies van Artsen Zonder Grenzen. Wat ik zo apprecieer aan Artsen Zonder Grenzen, is dat ze wereldwijd hulp biedt. Ieder mens in nood heeft daar recht op. Daarom heb ik ervoor gekozen om Artsen Zonder Grenzen in mijn testament op te nemen.
door

de heer Bijnens

Getuigenis van een schenker
50 jaar AZG... help ons mee waar de nood het hoogst is, ook later.
BEDANKT. U MAAKT ONZE ACTIE MOGELIJK.

Vul het formulier in en bestel onze gratis brochure


Artsen Zonder Grenzen volgt de ethische code van de VEF

Wij gebruiken alle giften op een efficiënte manier, voor een maximale impact en transparantie.

Het volgen van deze ethische code houdt in dat onze schenkers, medewerkers en personeelsleden minstens één keer per jaar worden ingelicht over het gebruik van de ingezamelde fondsen.