Sociale media

Open the menu

Over Artsen Zonder Grenzen België

Artsen Zonder Grenzen in België verenigt zowel de kantoren van de afdeling van Artsen Zonder Grenzen in België als het Operationeel Centrum in Brussel (OCB). Het OCB is een operationeel platform van AZG, dat projecten beheert in meer dan 40 landen. Alle zes de operationele centra samen beheren projecten in meer dan 80 landen wereldwijd.  Het nationaal bureau van AZG België is verantwoordelijk voor de aanwerving van personeel en fondsenwerving.

Oprichting en missie van Artsen Zonder Grenzen

AZG werd in 1971 opgericht door artsen en journalisten die verontwaardigd waren over het lijden dat de bevolking van Biafra in Nigeria vanaf 1967 onderging.  De beweging is sindsdien uitgegroeid tot een internationale medisch humanitaire ngo die in meer dan 70 landen hulp biedt aan slachtoffers van conflicten, rampen en epidemieën. Wij passen ons aan om de best mogelijke gratis medische zorg te verlenen in zeer moeilijke situaties.

Als internationale humanitaire organisatie wil AZG levens redden door in de eerste plaats medische hulp te verlenen. Het verlenen van kwaliteitszorg in precaire situaties is de kern van ons humanitair werk. Wij streven ernaar te allen tijde in het beste belang van de patiënten te handelen. Dit gebeurt zonder discriminatie, met respect voor hun waardigheid en de ethische beginselen van ons beroep. Wanneer medische hulp alleen niet voldoende is, kunnen wij mensen materiële en sanitaire hulp bieden: onderdak, drinkwater, voedsel of noodvoorzieningen. 

De organisatie kreeg in 1999 de Nobelprijs voor de vrede. Deze onderscheiding is niet alleen een beloning voor ons optreden op medisch gebied, maar ook voor onze bereidheid om te getuigen van de benarde toestand van bevolkingsgroepen die noodhulp nodig hebben.

 

MSF, wie zijn wij?

Hulp bij ziekte en crisissituaties

Humanitaire noodhulp bieden, kent  uiteenlopende uitdagingen. Ongeacht de crisis: AZG reageert meteen en biedt medische zorg  naargelang de behoeften van de mensen in nood.

Al onze acties

Oorlogen en conflicten

In conflictgebieden bieden onze teams de meest levensreddende zorg. Trauma- en chirurgische zorg bieden we in ziekenhuizen of speciale traumacentra. Maar we redden ook levens door vrouwen een veilige bevalling aan te bieden, door chronische patiënten te voorzien van hun medicatie of speciale pediatrische units op te richten.

Natuurrampen

Bij natuurrampen zoals aardbevingen, orkanen, cyclonen of overstromingen moet meestal onmiddellijk worden ingegrepen om hulp te bieden. Binnen de 72 uur zijn onze teams ter plaatse en hebben we het eerste noodmateriaal al ingevlogen. Die race tegen de klok is nodig om levens te redden. Onze prioriteit de eerste dagen: eerste traumazorg, drinkbaar water en evacuatie van kritieke patiënten.

Epidemieën en pandemieën

Of het nu gaat om tuberculose, malaria,  hiv, mazelen, gele koorts, cholera of ebola… Veel ziektes eisen vandaag nog te veel slachtoffers. Ter plaatse behandelen en isoleren we patiënten. maar we zetten ook in op preventie, vaccinatie en bewustmaking. We zetten zorgstructuren op en werken aan de verbetering van hygiëne en sanitaire voorzieningen. Deze interventies spelen een belangrijke rol bij de bestrijding en het indijken van epidemieën.

Steun voor vluchtelingen en ontheemden

In hun thuisland, in grote vluchtelingenkampen in Bangladesh of Libanon, op hun vluchtroute of net hier Europa… Artsen Zonder Grenzen biedt medisch, psychologische  en humanitaire zorg aan mensen op de vlucht. Of het nu gaat om vluchtelingen, asielzoekers, migranten of intern ontheemden.. Onze dokters behandelen steeds mensen in hoge nood.

Hulp voor mensen zonder toegang tot gezondheidszorg

Kwetsbare bevolkingsgroepen hebben vaak geen of heel moeilijk toegang tot kwaliteitszorg. Kraamzorg, traumazorg, pediatrische zorg, maar even goed relatief eenvoudige consultaties of doorverwijzingen naar specialisten… Onze kwaliteitszorg is steeds gratis en staat zo dicht mogelijk bij de gemeenschap. In tientallen landen rijden onze mobiele klinieken dagelijks naar moeilijk bereikbare gebieden om ook daar patiënten met essentiële medische hulp bij te staan.

De principes van AzG

Alle AZG-teams zijn verenigd rond hetzelfde handvest, waarvan de grondbeginselen het recht op humanitaire hulp aan mensen in gevaar waarborgen: onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid. Ons specifieke doel is hulp te bieden aan zij die in nood verkeren, zonder partij te kiezen. Wij maken onze eigen keuzes, buiten de invloed van elke overheid, van elk politiek, religieus of ander maatschappelijk gezag.

Deze beginselen vormen ook de leidraad voor ons streven naar een werkomgeving die zowel vrij van misbruik als inclusief is.

Lees meer over onze principes

 

Wat doet AZG in België?

Aan de kant staan van kwetsbare mensen in België is een integraal onderdeel van onze missie. Wij bieden geestelijke gezondheidszorg aan asielzoekers, dakloze migranten en mensen zonder papieren.

Onze activiteiten in België

 

Hoe wordt de organisatie gefinancierd?

98% van onze financiering is afkomstig van individuele schenkers. Zo kunnen wij onafhankelijk beslissen over het soort steun dat moet worden verleend. Onze neutraliteit stelt ons in staat slechts één belang voor ogen te houden: dat van onze patiënten. 
Elk jaar gaat ten minste 80% van onze inkomsten naar onze sociale missie. Dit omvat onze projecten op het terrein, directe steun aan deze missies en bewustmaking. 

Uitgaven voor het jaar 2020

85,2%

Voor de sociale opdracht

11,4%

Voor fondsenwerving

3,4%

Voor administratieve kosten

Zie onze financiële rapporten

MSF Supply, onze humanitaire aankoopcentrale

De aankoopcentrale in Brussel, bekend onder de naam "MSF Supply", zorgt voor de aankoop en levering van het medisch en logistiek materiaal dat nodig is voor internationale missies. 

Meer weten