Wat doen wij met jouw geld?

Artsen Zonder Grenzen was in 2018 voor 99% afhankelijk van de financiële steun van individuele schenkers. We willen dan ook transparant zijn en verantwoording afleggen over de ingezamelde en gebruikte fondsen.  

Hoeveel geld gaat er rechtstreeks naar hulpprojecten?

Artsen Zonder Grenzen hanteert hiervoor twee interne regels.

 • De eerste is dat elk jaar minstens 80% van onze uitgaven naar onze sociale missie moet gaan. De sociale missie omvat de projecten op het terrein, de rechtstreekse ondersteuning van die projecten, en sensibiliseringsacties.
 • De tweede regel is dat elk jaar minstens 70% van onze uitgaven op het terrein moet gebeuren, ongeacht de andere onderdelen van de sociale missie. In 2018 ging 83% van het budget naar het terrein.

Wie controleert het geld van Artsen Zonder Grenzen?

AZG is dank verschuldigd voor het vertrouwen van haar donateurs. Daarom worden onze wettelijke jaarrekeningen gecontroleerd door het auditkantoor DGST en worden onze geconsolideerde internationale jaarrekeningen gecontroleerd door KPMG, in samenwerking met EY. Van haar kant versterkt de financiële afdeling van OCB de getroffen maatregelen, met name op het gebied van managementcontrole, interne controle, interne audit
en risicobeheer, om maximale transparantie en controle te garanderen in het beheer van de donorgelden. AZG houdt zich ook aan de ethische code die werd ontwikkeld door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

Hoe moet je onze cijfers begrijpen?

Artsen Zonder Grenzen-België maakt deel uit van een internationaal samenwerkingsverband met andere afdelingen van Artsen Zonder Grenzen. Samen met de afdelingen in Brazilië, Denemarken, Hong-Kong, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Zuid-Afrika en Zweden vormt Artsen Zonder Grenzen-België het Operational Center Brussels (OCB). Alle hulpprojecten van OCB worden gecoördineerd vanuit Brussel, maar de andere partners dragen er ook financieel aan bij. 

OCB

De bijdrage aan de inkomsten van OCB door Artsen Zonder Grenzen-België bedroeg in 2017 44 miljoen euro, op het totaalbudget van 414 miljoen euro. 

Door het internationale aspect van OCB zitten de financiën van Artsen Zonder Grenzen  relatief complex in mekaar.  Zo tonen de financiële cijfers van Artsen Zonder Grenzen-België alleen de cijfers van de juridische entiteit Artsen Zonder Grenzen in België, zoals de Belgische wetgeving dat voorschrijft. Wie hierover meer info wilt, vindt de gedetailleerde cijfers met uitleg in ons financieel rapport van 2018.

De cijfers van 2018

Om deze cijfers goed te kunnen kaderen, lees je best 'Hoe moet je onze cijfers begrijpen?'.

Totale uitgaven 2018: 428.000.000 €

 • Projecten op het terrein: 83%
 • Fondsenwerving: 12%
 • Administratie: 5%

In 2018 heeft het OCB 428 miljoen euro uitgegeven. Op het terrein heeft het OCB haar aanwezigheid in bepaalde contexten versterkt en gereageerd op noodsituaties als de ebola-epidemieën in de Democratische Republiek Congo of medische hulp bieden aan de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh of de inwoners van de Gazastrook, in Palestina. Daarnaast heeft het OCB geïnvesteerd in de bouw van een aantal ziekenhuizen, zoals in Kunduz, Oost-Afghanistan, Kenema in Sierra Leone en Bar Elias in Libanon.  Daarmee willen we een antwoord bieden op de toenemende behoefte aan kwalitatieve medische faciliteiten.

Totale inkomsten 2018: 414.000.000 €

 • Private financiering: 99%
  • Private financiering uit Belgie: 11%
  • Private financiering uit andere OCB-partnerlanden: 88%
  • Financiering uit publieke fondsen: 1%

Financiële rapporten