Wat doen wij met jouw geld?

Artsen Zonder Grenzen is voor 99% (in 2017) afhankelijk van de financiële steun van individuele schenkers. We willen dan ook transparant zijn en verantwoording afleggen over de ingezamelde en gebruikte fondsen.  

Hoeveel geld gaat er rechtstreeks naar hulpprojecten?

Artsen Zonder Grenzen hanteert hiervoor twee interne regels.

 • De eerste is dat elk jaar minstens tachtig procent van onze uitgaven naar onze sociale missie moet gaan. De sociale missie omvat de projecten op het terrein, de rechtstreekse ondersteuning van die projecten, en sensibiliseringsacties.
 • De tweede regel is dat elk jaar minstens zeventig procent van onze uitgaven op het terrein moet gebeuren, ongeacht de andere onderdelen van de sociale missie. In 2017 ging 84% van het budget naar het terrein.

Wie controleert het geld van Artsen Zonder Grenzen?

AZG is dank verschuldigd voor het vertrouwen van haar donateurs. Daarom worden onze wettelijke jaarrekeningen gecontroleerd door het auditkantoor DGST en worden onze geconsolideerde internationale jaarrekeningen gecontroleerd door KPMG, in samenwerking met EY. Van haar kant versterkt de financiële afdeling van OCB de getroffen maatregelen, met name op het gebied van managementcontrole, interne controle, interne audit
en risicobeheer, om maximale transparantie en controle te garanderen in het beheer van de donorgelden. AZG houdt zich ook aan de ethische code die werd ontwikkeld door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

Hoe moet je onze cijfers begrijpen?

Artsen Zonder Grenzen-België maakt deel uit van een internationaal samenwerkingsverband met andere afdelingen van Artsen Zonder Grenzen. Samen met de afdelingen in Brazilië, Denemarken, Hong-Kong, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Zuid-Afrika en Zweden vormt Artsen Zonder Grenzen-België het Operational Center Brussels (OCB). Alle hulpprojecten van OCB worden gecoördineerd vanuit Brussel, maar de andere partners dragen er ook financieel aan bij. 

OCB

De bijdrage aan de inkomsten van OCB door Artsen Zonder Grenzen-België bedroeg in 2017 41 miljoen euro, op het totaalbudget van 429 miljoen euro. 

Door het internationale aspect van OCB zitten de financiën van Artsen Zonder Grenzen  relatief complex in mekaar.  Zo tonen de financiële cijfers van Artsen Zonder Grenzen-België alleen de cijfers van de juridische entiteit Artsen Zonder Grenzen in België, zoals de Belgische wetgeving dat voorschrijft. Wie hierover meer info wilt, vindt de gedetailleerde cijfers met uitleg in ons financieel rapport van 2017.

De cijfers van 2017

Om deze cijfers goed te kunnen kaderen, lees je best 'Hoe moet je onze cijfers begrijpen?'.

Totale uitgaven 2016: 467.000.000 €

 • Projecten op het terrein: 73%
 • Rechtstreekse ondersteuning van projecten op het terrein: 11%
 • Fondsenwerving: 12%
 • Beheer en administratie: 3%
 • Overige: 1%

In 2017 zagen we een stijging van de uitgaven (van € 402 tot € 467 miljoen) ten gevolge van de uitbreiding van onze sociale missie, die goed is voor € 392 miljoen. De toename van de andere uitgaven is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de stijging van de daarmee verbonden uitgaven.

Totale inkomsten 2016: 429.000.000 €

 • Private financiering: 99%
  • Private financiering uit Belgie: 10%
  • Private financiering uit andere OCB-partnerlanden: 72%
  • Private financiering uit niet-OCB-partnerlanden: 17%
 • Overheidsfinanciering: 0,5%
 • Overige: 0,5%

Financiële rapporten