Wat doen wij met jouw geld?

Artsen Zonder Grenzen was in 2019 voor 98,5% afhankelijk van de financiële steun van individuele schenkers. We willen dan ook transparant zijn en verantwoording afleggen over de ingezamelde en gebruikte fondsen.  

Hoeveel geld gaat er rechtstreeks naar hulpprojecten?

Artsen Zonder Grenzen hanteert hiervoor twee interne regels.

 • De eerste is dat elk jaar minstens 80% van onze uitgaven naar onze sociale missie moet gaan. De sociale missie omvat de projecten op het terrein, de rechtstreekse ondersteuning van die projecten, en sensibiliseringsacties.
 • De tweede regel is dat elk jaar minstens 70% van onze uitgaven op het terrein moet gebeuren, ongeacht de andere onderdelen van de sociale missie. In 2019 ging 84,8% van het budget naar het terrein.

Wie controleert het geld van Artsen Zonder Grenzen?

AZG is dank verschuldigd voor het vertrouwen van haar donateurs. Daarom worden onze wettelijke jaarrekeningen gecontroleerd door het auditkantoor DGST en onze geconsolideerde internationale jaarrekeningen door Ernst & Young. Om zo goed mogelijk de giften van onze schenkers te beheren, nam onze financiële afdeling extra maatregelen zoals regelmatige rapportering en budget- en kostenanalyses, interne audits en controle zowel in onze projecten op het terrein als op het hoofdkantoor. Ook zien we erop toe dat de ingezamelde fondsen, al dan niet bestemd voor specifieke projecten, correct toegewezen worden. Artsen Zonder Grenzen onderschrijft de deontologische code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

Hoe moet je onze cijfers begrijpen?

Artsen Zonder Grenzen-België maakt deel uit van een internationaal samenwerkingsverband met andere afdelingen van Artsen Zonder Grenzen. Samen met de afdelingen in Brazilië, Denemarken, Hong-Kong, Italië, Libanon, Luxemburg, Noorwegen, Zuid-Afrika en Zweden vormt Artsen Zonder Grenzen-België het Operational Center Brussels (OCB). Alle hulpprojecten van OCB worden gecoördineerd vanuit Brussel, maar de andere partners dragen er ook financieel aan bij. 

sections

De bijdrage aan de inkomsten van OCB door Artsen Zonder Grenzen-België bedroeg in 2019 45,9 miljoen euro, op het totaalbudget van 442 miljoen euro

Door het internationale aspect van OCB zitten de financiën van Artsen Zonder Grenzen  relatief complex in mekaar.  Zo tonen de financiële cijfers van Artsen Zonder Grenzen-België alleen de cijfers van de juridische entiteit Artsen Zonder Grenzen in België, zoals de Belgische wetgeving dat voorschrijft. Wie hierover meer info wilt, vindt de gedetailleerde cijfers met uitleg in ons financieel rapport van 2019 (enkel beschikbaar in het Engels).

De cijfers van 2019

Om deze cijfers goed te kunnen kaderen, lees je best 'Hoe moet je onze cijfers begrijpen?'.

Totale inkomsten 2019: 442.000.000 €

 • Private financiering: 98,5%
  • Private financiering uit Belgie: 11%
  • Private financiering uit andere OCB-partnerlanden: 88%
 • Financiering uit publieke fondsen: 1%

Na enkele jaren van zeer aanzienlijke groei (van 2014 tot 2016), en vervolgens een relatief stabiel inkomstenniveau in 2017 en 2018, kon het OCB in 2019 opnieuw rekenen op de sterke en aanhoudende steun van haar schenkers en sympathisanten, wat zich weerspiegelt in een inkomstenstijging van 7% ten opzichte van 2018. 1% van de inkomsten van het OCB verkregen we uit publieke fondsen (Canada, Unitaid). In het afgelopen jaar was 98,5% van de inkomsten van het OCB afkomstig van particuliere schenkers, dé sleutel voor onze garantie op onafhankelijkheid. De meeste nationale afdelingen zijn erin geslaagd om meer inkomsten te genereren dan in 2018. Wisselkoersschommelingen hadden minder invloed op het inkomen dan in 2018.

Totale uitgaven 2019: 428.000.000 €

 • Sociale missie, de projecten op het terrein: 84,8%
 • Fondsenwerving: 11,5%
 • Administratie: 3,7%

In 2019 heeft het OCB 474,4 miljoen euro uitgegeven. Daardoor eindigde het OCB het jaar met een tekort van 30,3 miljoen euro. Er werd geput uit reserves die dienen om tekorten door onvoorziene noodgevallen te dekken. De uitgaven voor de sociale missie, alles gelinkt aan de projecten op het terrein, vertegenwoordigen 84,8% van de totale uitgaven in 2019. Dit ligt ruim boven ons minimumstreefdoel van 80% en weerspiegelt een goede toewijzing van de middelen en kostenstructuur. Het OCB was actief in 43 landen, in 120 projecten ter ondersteuning van de gezondheidszorg voor bevolkingsgroepen in nood. We hebben onze activiteiten voortgezet in bestaande projecten waarin we de afgelopen jaren aanzienlijk investeerden: Democratische Republiek Congo, Afghanistan, Zuid-Soedan, Centraal-Afrikaanse Republiek, Sierra Leone, Libanon, Haïti, Irak, Zuid-Afrika, Nigeria en vele andere. Er werden ook aanzienlijke middelen uitgetrokken voor onverwachte noodinterventies, zoals na de doortocht van cycloon Idaï in Mozambique die gewassen, huizen en medische structuren verwoestte, en in Zuid-Soedan na de overstromingen die een miljoen mensen troffen. Om te antwoorden op de toenemende noden op het terrein, werden er ook enkele nieuwe projecten opgestart, zoals het ziekenhuis van Bamenda in Kameroen, de ondersteuning van eerstelijnsgezondheidszorg in Mali en de overname van het ziekenhuis van Mokka in Jemen. Tot slot investeerde het OCB ook in de bouw van een aantal nieuwe ziekenhuizen, zoals het kinderziekenhuis in Kenema, Sierra Leone.

Financiële rapporten