Wat doen wij met jouw geld?

Artsen Zonder Grenzen was in 2020 voor 98,6% afhankelijk van de financiële steun van individuele schenkers. We willen dan ook transparant zijn en verantwoording afleggen over de ingezamelde en gebruikte fondsen.  

Hoeveel geld gaat er rechtstreeks naar hulpprojecten?

Artsen Zonder Grenzen hanteert hiervoor twee interne regels.

  • De eerste is dat elk jaar minstens 80% van onze uitgaven naar onze sociale missie moet gaan. De sociale missie omvat de projecten op het terrein, de rechtstreekse ondersteuning van die projecten, en sensibiliseringsacties.
  • De tweede regel is dat elk jaar minstens 70% van onze uitgaven op het terrein moet gebeuren, ongeacht de andere onderdelen van de sociale missie. In 2020 ging 85,2% van het budget naar het terrein.

Wie controleert het geld van Artsen Zonder Grenzen?

AZG is dank verschuldigd voor het vertrouwen van haar donateurs. Daarom worden onze wettelijke jaarrekeningen gecontroleerd door het auditkantoor DGST en onze geconsolideerde internationale jaarrekeningen door Ernst & Young. Om zo goed mogelijk de giften van onze schenkers te beheren, nam onze financiële afdeling extra maatregelen zoals regelmatige rapportering en budget- en kostenanalyses, interne audits en controle zowel in onze projecten op het terrein als op het hoofdkantoor. Ook zien we erop toe dat de ingezamelde fondsen, al dan niet bestemd voor specifieke projecten, correct toegewezen worden. Artsen Zonder Grenzen onderschrijft de deontologische code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

Hoe moet je onze cijfers begrijpen?

Zes operationele centra verdelen onder elkaar de verantwoordelijkheid over alle medische hulpprojecten van Artsen Zonder Grenzen wereldwijd. Het Operationeel Centrum van Brussel (OCB) is qua budget het grootste van de hele AZG-beweging en beheert hulpprojecten in meer dan 40 landen. De vijf andere operationele centra zijn gevestigd in Amsterdam (OCA), Barcelona (OCBA), Genève (OCG), Parijs (OCP) en heel recent Abidjan (OCWACA). Allemaal werken ze nauw samen met nationale partnerafdelingen van Artsen Zonder Grenzen uit verschillende landen. Deze afdelingen werven medewerkers aan en doen aan fondsenwerving. De cijfers die we hier presenteren, gaan enkel over de activiteiten die het OCB beheert. De volgende nationale afdelingen zijn verbonden aan het OCB en werven hiervoor fondsen: België, Brazilië, Denemarken, Hongkong, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Zuid-Afrika, Zweden.

ocb

De bijdrage aan de inkomsten van OCB door Artsen Zonder Grenzen-België bedroeg in 2020 49,9 miljoen euro, op het totaalbudget van 476 miljoen euro

Door het internationale aspect van OCB zitten de financiën van Artsen Zonder Grenzen  relatief complex in mekaar.  Zo tonen de financiële cijfers van Artsen Zonder Grenzen-België alleen de cijfers van de juridische entiteit Artsen Zonder Grenzen in België, zoals de Belgische wetgeving dat voorschrijft. Wie hierover meer info wilt, vindt de gedetailleerde cijfers met uitleg in ons financieel rapport van 2020 (enkel beschikbaar in het Engels).

De cijfers van 2020

Om deze cijfers goed te kunnen kaderen, lees je best 'Hoe moet je onze cijfers begrijpen?'.

Totale inkomsten 2020: 476.270.000 €

  • Private financiering: 98,5% (waarvan 11% uit Belgie)

Na enkele jaren van sterke groei (van 2014 tot 2016), en vervolgens een relatief stabiel inkomstenniveau in 2017 en 2018, kon het OCB zowel in 2019 als in 2020 rekenen op de sterke en aanhoudende steun van schenkers en sympathisanten zoals u. Dit resulteerde in een stijging van de inkomsten met respectievelijk 7% en 8%. In het afgelopen jaar was 98,6% van de inkomsten van het OCB afkomstig van particuliere schenkers en legaten, dé sleutel voor onze garantie op onafhankelijkheid. In België werd 49,9 miljoen euro ingezameld, tegenover 45,9 miljoen in 2019, dankzij de vrijgevigheid van in totaal 244.343 schenkers. Hiervan was 18,6 miljoen euro afkomstig uit legaten.

Totale uitgaven 2020: 462.200.000 €

  • Sociale missie, de projecten op het terrein: 85,2%
  • Fondsenwerving: 11,4%
  • Administratie: 3,4%

In 2020 bedroegen de uitgaven 462,2 miljoen euro, waarvan 85,2% - een aanzienlijke stijging t.o.v. 2019 – werd besteed aan de sociale missie, alles gelinkt aan de projecten op het terrein. Dat er in 2020 verhoudingsgewijs meer naar het terrein is gevloeid dan voorgaande jaren, is te verklaren door de vele COVID-19-interventies die hebben plaatsgevonden in 2020, maar ook door aanzienlijke besparingen op andere kosten, zoals projectondersteuning vanuit het hoofdkantoor, sensibilisering, administratie en zelfs fondsenwerving. Het OCB was actief in 41 landen met meer dan 140 projecten ter ondersteuning van de gezondheidszorg voor bevolkingsgroepen in nood. Ondanks de COVID-19 pandemie en de vele bijhorende maatregelen, konden we essentiële gezondheidszorg blijven voorzien in onze projecten over de hele wereld, van behandeling voor hiv en tuberculosepatiënten tot seksuele en reproductieve, chirurgische, pediatrische en geestelijke gezondheidszorgen, inclusief vaccinatiecampagnes tegen mazelen, malariapreventie en het bestrijden van infectieziekten zoals cholera, lassakoorts of ebola. OCB kwam ook in actie bij andere grote noodsituaties, o.a.: het conflict in Jemen (6,7M) ; de strijd tegen ebola en mazelen in de Democratische Republiek Congo (6,2M) ; het conflict in Kameroen (4,3M) ; de explosies in Beiroet, Libanon (0.6M). 

Financiële en jaarrapporten