Open the menu

Sociale media

Wat doen wij met jouw geld?

Artsen Zonder Grenzen is voor 95% (in 2016) afhankelijk van de financiële steun van individuele schenkers. We willen dan ook transparant zijn en verantwoording afleggen over de ingezamelde en gebruikte fondsen.  

Hoeveel geld gaat er rechtstreeks naar hulpprojecten?

Artsen Zonder Grenzen hanteert hiervoor twee interne regels.

De eerste is dat elk jaar minstens tachtig procent van onze uitgaven naar onze sociale missie moet gaan. De sociale missie omvat de projecten op het terrein, de rechtstreekse ondersteuning van die projecten, en sensibiliseringsacties.

In 2016 besloeg de sociale missie 84% van het budget. 

De tweede regel is dat elk jaar minstens zeventig procent van onze uitgaven op het terrein moet gebeuren, ongeacht de andere onderdelen van de sociale missie.

In 2016 ging 74% van het budget rechtstreeks naar het terrein.

Wie controleert het geld van Artsen Zonder Grenzen?

Artsen Zonder Grenzen heeft een intern monitoringsysteem, dat er mee voor zorgt dat het geld op een correcte manier gebruikt wordt. Omdat wij geen van onze kerntaken uitbesteden en gecentraliseerd werken, hebben we een goed zich op de financiën binnen onze organisatie.

De rekeningen van Artsen Zonder Grenzen worden daarnaast ook gecontroleerd en goedgekeurd door bedrijfsrevisoren, zowel in onze hoofdkantoren als op het terrein. Ook verschillende institutionele schenkers voeren controles uit.

Hoe moet je onze cijfers begrijpen?

Artsen Zonder Grenzen-België maakt deel uit van een internationaal samenwerkingsverband met andere afdelingen van Artsen Zonder Grenzen. Samen met de afdelingen in Brazilië, Denemarken, Hong-Kong, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Zuid-Afrika en Zweden vormt Artsen Zonder Grenzen-België het Operational Center Brussels (OCB). Alle hulpprojecten van OCB worden gecoördineerd vanuit Brussel, maar de andere partners dragen er ook financieel aan bij. 

De bijdrage aan de inkomsten van OCB door Artsen Zonder Grenzen-België bedroeg in 2016 45 miljoen euro, op het totaalbudget van 444 miljoen euro. 

Door het internationale aspect van OCB zitten de financiën van Artsen Zonder Grenzen  relatief complex in mekaar.  Zo tonen de financiële cijfers van Artsen Zonder Grenzen-België alleen de cijfers van de juridische entiteit Artsen Zonder Grenzen in België, zoals de Belgische wetgeving dat voorschrijft. Wie hierover meer info wilt, vindt de gedetailleerde cijfers met uitleg in ons financieel rapport van 2016.

 

 

De cijfers van 2016

Om deze cijfers goed te kunnen kaderen, lees je best 'Hoe moet je onze cijfers begrijpen?'.

Totale uitgaven 2016: 402.641.000 €

 • Projecten op het terrein: 74%
 • Rechtstreekse ondersteuning van projecten op het terrein: 8%
 • Sensibilisering: 2%
 • Fondsenwerving: 11%
 • Beheer en administratie: 3%
 • Overige: 2%

Totale inkomsten 2016: 443.689.000 €

 • Private financiering: 94%
  • Private financiering uit Belgie: 10%
  • Private financiering uit andere OCB-partnerlanden: 67%
  • Private financiering uit niet-OCB-partnerlanden: 17%
 • Overheidsfinanciering: 3%
 • Overige: 3%

Financiële rapporten