Sociale media

Open the menu

Onze verscheidenheid in rollen

 

Ontdek de verschillende beroepen en specialisaties die Artsen Zonder Grenzen nodig heeft om toegang tot gezondheidszorg te garanderen voor bevolkingsgroepen in nood. We werken wereldwijd, waar we het meest nodig zijn. 

Onze diversiteit in expertise

 

Naast hun engagement; taalvaardigheid; en rijkdom aan culturen en etniciteiten, hebben onze medewerkers vooral veel vaardigheden en talent. In de projecten wereldwijd of in een ondersteunende job op kantoor: ze hebben elk hun achtergrond en expertise. We geloven dat onze diversiteit ervoor zorgt dat we betere teams vormen, betere beslissingen maken en dat onze organisatie zou vlot mogelijk functioneert.

Analyse & Advocacy

Ervaren humanitaire hulpverleners met uiteenlopende expertise verzorgen diepgaande analyses van de context waarin Artsen Zonder Grenzen werkt om veilige toegang voor humanitaire hulp te garanderen, obstakels te omzeilen en te pleiten voor verandering.

Humanitarian Affairs Officers of coördinatoren, evenals humanitaire specialisten en adviseurs met expertise in thema’s zoals: humanitaire toegang, netwerken, conflicten, humanitarisme, gezondheidspolitiek of gedwongen migraties. Zij ondersteunen de operaties op alle niveaus met humanitaire analyses, netwerken, advocacy strategieën, capaciteitsopbouw en directe Operationele ondersteuning.

Communicatie & Fondenwerving

Communicatie is een integraal onderdeel van de activiteiten van Artsen Zonder Grenzen om het bewustzijn te vergroten, steun te creëren en efficiënt fondsen te werven zodanig dat we onze onafhankelijkheid kunnen vrijwaren. Een breed netwerk van communicatieprofessionals zorgt ervoor dat onze stem een wereldwijd en nationaal publiek bereikt.

Medewerkers, managers, adviseurs of coördinatoren die gespecialiseerd zijn in communicatie, multimedia, audiovisueel en digitaal, leveren communicatieondersteuning aan de operaties van Artsen zonder Grenzen.

Voor communicatie en fondsenwerving in België: Het team Fondsenwerving en ‘Acquisition & engagement’ bestaat uit fondsenwervingsspecialisten, woordvoerders, redacteuren, copywriters en sociale media-, campagne- en evenementenmanagers. Zij vergroten het bewustzijn over de acties van Artsen Zonder Grenzen en interageren met het Belgisch publiek.

Financiën

De financiële experts van Artsen Zonder Grenzen streven ernaar de dagelijkse werking en duurzaamheid van onze organisatie te ondersteunen. In overeenstemming met de regelgeving en lokale vereisten verstrekken zij tijdig transparante en belangrijke informatie en produceren zij betrouwbare prognoses en meerjarige financiële projecties.

Hun functies variëren bijvoorbeeld van cashier, accountant, financieel assistent, financieel medewerker, manager of coördinator tot specialisten in boekhouding, funding, operationele financiën, activarisico’s en interne controle, financiële planning, aanvragen van financiële subsidies, opbouw van financiële capaciteit,…

Human Resources

Human Resources-specialisten fungeren als strategische partner bij het vervullen van de sociale missie van Artsen zonder Grenzen. Ze streven ernaar een veilige werkomgeving te bieden met gelijke toegang tot kennis en kansen, en doen dit via een globale, mobiele en diverse personeelsaanpak waarbij de behoeften van mensen en organisaties, waarden en cultuur, ontwikkeling en verbondenheid centraal staan. Ze zorgen ook voor een administratief en managementkader dat garandeert dat Artsen Zonder Grenzen een verantwoordelijke werkgever is.

Met verschillende achtergronden en expertises werken zij als receptioniste, secretaresse, administratief medewerker, HR-managers, HR-coördinatoren, HR-medewerker, Mobile Implementation Officers, L&D medewerkers, adviseurs of referenten, Ontwikkelings- en loopbaanadviseurs, Recruteerders, Pool- en personeelsmanagers , Administratie- en salarisspecialisten, Compensation & Benefits-specialisten, International Mobility Officers, HR-hoofdkwartierspecialisten, Medisch -en geestelijk gezondheidsspecialisten, of specialisten op het gebied van HR-informatiesystemen.

Information and Communication Technology (ICT)

Onze ICT-specialisten zetten zich in om de organisatie digitaal te empoweren zodat we onze humanitaire en medische impact kunnen verbeteren. We bereiken dit door de verschillende teams van Artsen zonder Grenzen te voorzien van een aangepast, betrouwbaar en veilig digitaal ecosysteem dat inspeelt op de operationele en organisatorische behoeften van Artsen Zonder Grenzen.

Binnen de diverse ICT-domeinen zijn er verschillende cruciale rollen, zoals: Project Managers; ICT-partners; Devops-ingenieurs; ICT Specialisten, Mobile implementation Officers en Supervisors; Datastrategen; Data-analisten; Data-ingenieurs; Cybersecurity specialisten; Systeembeheerders; Cloudarchitecten; Servicedeskmedewerkers, enz.

Medisch & Paramedisch

Veel gezondheidsprofessionals met uiterst uiteenlopende specialiteiten en rollen werken samen om kwaliteitsvolle gezondheidsinterventies te leveren of te ondersteunen.

Onze medische en paramedische medewerkers werken in verschillende rollen zoals assistenten, supervisors, adviseurs of Mobile Implementation Officers in de geneeskunde, spoeddienst en intensive care, infectieziekten, niet-overdraagbare ziekten, neonatologie, kinderzorg, gynaecologie, chirurgie, orthopedie, anesthesie, verpleegkundige zorg, infectiepreventie en -bestrijding, seksuele en reproductieve gezondheid, vaccinatie, gezondheidspromotie, geestelijke gezondheid, apotheek, laboratorium, microbiologie, medische apparatuur, voeding, antibioticaresistentie, epidemiologie, milieugezondheid, ziekenhuismanagement, operationeel onderzoek, kwaliteit van zorg, volksgezondheid,...

MSF Academy for Healthcare De klinische mentoren, docenten, specialisten op het gebied van pedagogisch en curriculumontwerp, technische experts en projectmanagers van de Artsen zonder Grenzen-Academy for Healthcare richten zich op het versterken van de vaardigheden en competenties van gezondheidswerkers in projecten van Artsen zonder Grenzen, met als doel om een langetermijnimpact te hebben op de kwaliteit van de zorg in de landen waar Artsen Zonder Grenzen aanwezig is.

Operations & Emergency

Om snel te reageren op medische noden bij overmatige morbiditeit, sterfte en acuut lijden, heeft Artsen Zonder Grenzen een 'Operations & Emergency entiteit'. Verschillende operationele management- of technische collega's ondernemen en coördineren de nodige noodinterventies.

Met ervaring in het coördineren van activiteiten in humanitaire projecten, variëren operationele managementrollen van: operationele of nooddirecteuren, coördinatoren tot landverantwoordelijke, projectcoördinatoren, adviseurs of assistenten.

Technische Operaties of Noodfuncties zoals assistenten, medewerkers, regionale verantwoordelijken, emergency mobile officers of coördinatoren met specifieke humanitaire ervaring in het medische, HR, financiën, logistieke of supply, nemen vanuit hun specifieke expertise deel aan het opzetten, ondersteunen en coördineren van de interventies.

Rechten

Intersectionele juridische experts en adviseurs van Artsen Zonder Grenzen bieden juridische ondersteuning aan alle kantoren. Hun doel is het veiligstellen van de humanitaire en medische ruimte van Artsen zonder Grenzen door de naleving te garanderen van het internationaal humanitair recht en de implementatie van de internationale medische ethiek; en het verminderen van de juridische/financiële/institutionele risico's door het veiligstellen van een effectief administratief en juridisch kader voor de uitvoeren van onze activiteiten.

Supply

Onze collega’s gespecialiseerd in de bevoorradingsketen streven ernaar om tijdige en kosteneffectieve levering van kwaliteitsgoederen en -diensten te garanderen aan alle interventies van Artsen Zonder Grenzen. In complexe en moeilijk bereikbare gebieden of in ondersteunende kantoren: onze Supply collega’s zorgen ervoor dat de medische operationele ambities verwezenlijkt worden en dat we verantwoording kunnen afleggen naar onze patiënten en onze donoren toe.

Ze transporteren de meest diverse goederen (bijvoorbeeld medicijnen maar ook niet-medische artikelen die onder specifieke condities moeten bewaard worden); en gebruiken verschillende aankoopbronnen (lokaal, regionaal of internationaal). In de supply keten bij Artsen Zonder Grenzenwerken er onder meer bevoorradingsmedewerkers, assistenten, managers, teamleiders, referenten, adviseurs of coördinatoren. Je verantwoordelijkheden zijn supply chain management, inkoop, orderverwerking, transport, planning van de vraag, strategische planning, voorraadbeheer, supply chain-ontwerp, douane, magazijn, opslag, aanbodinformatiesystemen en/of klantrelatie beheer.

MSF Supply is een van de drie humanitaire bevoorradingscentra van Artsen Zonder Grenzen, met als missie het leveren van producten en diensten van hoge kwaliteit die zijn afgestemd op de behoeften van humanitaire medische organisaties. Medewerkers zijn gespecialiseerd in orderbeheer, transport en levering, verpakking, kwaliteitscontrole en kwaliteitswaarborging, producten, opslag- en voorraadbeheer, internationale of regionale aankopen, kitsbeheer en noodinkoop.

Technische Logistiek

Professionals met een expertise en ervaring in techniek en bouwkunde zorgen ervoor dat de teams en patiënten de beste zorgomgeving hebben, door een pragmatische en oplossingsgerichte aanpak.

Logistiek personeel ontwerpt, zet op, houdt toezicht, beheert, ondersteunt en/of levert een breed scala aan logistieke interventies in technische disciplines: gebouwen en kampen, energie-infrastructuur, verwarming, ventilatie en airconditioningsystemen (HVAC), water en sanitaire voorzieningen, ziekenhuisvoorzieningen, Biomedische apparatuur, gemotoriseerd wagenparkbeheer, Geografische informatiesystemen (GIS) en Telecommunicatie.

De rollen variëren van medewerkers of technici (chauffeurs, wachters, onderhoudspersoneel, radio, monteur,...) tot logistieke generalisten of specialisten, assistenten, superviseurs, managers, teamleiders, verantwoordelijken, specialisten, coördinatoren, adviseurs of referenten.

Transversaal & Support

Wij rekenen op assistenten of medewerkers in ondersteunende functies, maar ook op stagiair(e)s en vrijwilligers om onze teams en afdelingen bij te staan.

Diverse experts ondersteunen Artsen Zonder Grenzen transversaal op verschillende domeinen zoals: informatie- en kennisbeheer; programma- en change management; diversiteit en antiracisme, ethiek en gedrag; klimaat, milieu en gezondheid; management en monitoring; projectevaluaties; databescherming, risicobeheer, interne audit; en meer.


DE STRUCTUUR VAN ARTSEN ZONDER GRENZEN


Ontdek hoe we onze activiteiten organiseren dankzij een divers netwerk van professionals.

Projecten

Artsen Zonder Grenzen heeft vaak verschillende projecten in hetzelfde land. Steeds werken er lokale en internationale medewerkers samen, in direct contact met de lokale bevolking. Overigens bestaan de teams van een project vaak uit honderden lokale medewerkers in verschillende rollen.

Hoewel elk project verschillende soorten activiteiten kan hebben, opereert het volgens dezelfde structuur: medische en paramedische, HR en financiële, logistieke en bevoorradingsteams, ondersteund door een projectcoördinator die verantwoordelijk is voor het beheer van de projectactiviteiten.

Coördinatie

Het coördinatieteam is doorgaans gevestigd in de hoofdstad van het land en houdt toezicht op en ondersteunt de activiteiten van Artsen zonder Grenzen in de verschillende projecten. Verschillende coördinatoren in Medisch, HR, Financiën, Logistiek en Supply werken samen met een Landverantwoordelijke. Deze functies worden meestal uitgevoerd door mensen met uitgebreide ervaring binnen Artsen zonder Grenzen.

Afhankelijk van de omvang en het soort activiteiten van Artsen zonder Grenzen in het land, worden ze bijgestaan door internationale en lokale medewerkers in de rol van assistent, medewerker of adviseur met hun specifieke expertisedomein of gespecialiseerd in andere domeinen zoals communicatie, analyse, juridische zaken, ,…

Operationele Directie & Ondersteuning

We evolueren naar een 'Multi-Centered and Networked Operational Directorate' met verschillende cellen verspreid over de hele wereld die ondersteuning en expertise bieden.

Vanuit verschillende regio's over de hele wereld of in Brussel monitoren en ondersteunen cellen of regionale ondersteuningsteams, evenals de Emergency-eenheid, lopende operaties of noodresponsen in de landen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Deze teams zijn samengesteld uit management-operationele en technisch-operationele functies in de medische, HR-, financiële, logistieke en supply domeinen.

In samenwerking met de afdeling Operaties bundelen professionals hun uiteenlopende expertise om de operaties en activiteiten van Artsen zonder Grenzen te ondersteunen. Ze werken op verschillende afdelingen en eenheden in Analyse, Communicatie en Fondsenwerving, Financiën, ICT, Human Resources, Juridisch, Logistiek, Medisch, Supply chain en meer.