Sociale media

Open the menu

Conflicten

Steden die belegerd en gebombardeerd worden met een rechtstreekse bedreiging voor burgers: gewapende conflicten zijn volledig veranderd sinds de Tweede Wereldoorlog. Vandaag ontplooien de meeste gewapende conflicten zich binnen de landsgrenzen. Steeds vaker vinden ze plaats in bewoonde gebieden. Daarom vluchten veel mensen, maar ze blijven vaker in het land.

De oorlogen zorgen er niet alleen voor dat honderdduizenden mensen vluchten, maar ook voor:

  • Het verstoren van de werking van kwetsbare gezondheidscentra
  • Het vernietigen van bevoorradingscircuits van medicijnen en voedsel
  • Het veroorzaken van ondervoeding of de uitbraak van epidemieën

De slachtoffers van een conflict, vaak burgers, hebben nood aan globale medische zorg. Ziektes zoals malaria, luchtwegeninfecties en diarree verdwijnen niet wanneer er een conflict uibreekt. Integendeel, door de onzekere leefomstandigheden kunnen de inwoners net sneller besmet raken door virussen. Vrouwen moeten ook in veilige en goede medische omstandigheden kunnen bevallen.

De chirurgische post in Aden, in Jemen

In een situatie van conflict verleent Artsen Zonder Grenzen vooral medische zorg aan de plaatselijke bevolking, opereert het  oorlogsgewonden en slachtoffers van seksueel geweld, en assisteren onze teams bij bevallingen met complicaties.

Voordat een interventie kan starten, moet er altijd een verkenningsmissie gebeuren. Zo wordt er geografische kennis opgedaan, bekijken we de politieke en culturele situatie en bekijken we in welke medische behoeften van de bevolking we moeten voorzien.

De interventies van AZG in conflictgebieden gebeuren altijd op een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige manier. Dat betekent dat we zelf evalueren wat we nodig hebben, hoe onze projecten en onze aanpak verlopen en dat op een onafhankelijke manier. We voorzien in de belangrijkste medische noden zonder dat daar andere actoren bij betrokken zijn, en zonder partij te kiezen in onderhandelingen met verzetspartijen over de toegang tot een gebied.

Door de vernietiging van gezondheidscentra en door medisch personeel dat op de vlucht slaat, is het eens zo belangrijk dat AZG een toegang tot primaire medische zorg kan verzekeren voor de lokale bevolking. Die toegang kan verleend worden door een apotheek te installeren, maar meestal voorzien we mobiele klinieken omdat die het voordeel hebben dat ze verplaatst kunnen worden wanneer een grote groep van de bevolking zich verplaatst.

De missie van AZG is om medische zorg te verlenen en om gezondheidscrisissen als gevolg van een conflict op te vangen, zoals ondervoeding en geestelijke gezondheidsproblemen. Indien nodig graaft AZG waterputten, verdelen we drinkbaar water en materiaal om schuilplaatsen te bouwen.