Sociale media

Open the menu

Zuid-Soedan

soudandusud
Jaar AZG begon te werken in het land
1983

Artsen Zonder Grenzen in Zuid-Soedan in 2022 

891.000 poliklinsche raadplegingen 
309.900 behandelde malariagevallen
125.000 vaccinaties tegen mazelenuitbraak
62.500 mensen opgenomen in het ziekenhuis
12.600 geboorten ondersteund 
6.460 chirurgische ingrepen 
4.610 mensen behandeld voor opzettelijk fysiek geweld 
3.810 kinderen opgenomen in intramurale voedingsprogramma's 
2.540 mensen behandeld voor seksueel geweld 

South Sudan

In Zuid-Soedan voeren we een van onze grootste hulpprogramma's ter wereld uit. We reageren op de vele gezondheidsbehoeften als gevolg van aanhoudende conflicten, extreme weersomstandigheden en uitbraken van ziekten.

Mensen in Zuid-Soedan bleven lijden onder de gevolgen van terugkerend geweld, slechte toegang tot gezondheidszorg, economische instabiliteit en een vierde opeenvolgend jaar van rampzalige overstromingen. Meer dan twee derde van de bevolking had in 2022* nog steeds humanitaire hulp nodig en dit cijfer zal waarschijnlijk nog toenemen, omdat er in de loop van het jaar aanzienlijk is gesneden in de internationale hulp. *UNOCHA

In 2022 verleende Artsen Zonder Grenzen (AZG) een reeks gezondheidsdiensten, waaronder basis- en specialistische zorg, en stuurde mobiele teams om ontheemden en afgelegen gemeenschappen in twee administratieve gebieden en acht van de tien deelstaten van het land te helpen. Naast het reageren op noodsituaties en uitbraken van ziekten, voerden we ook preventieve activiteiten uit, zoals vaccinatiecampagnes en seizoensgebonden malaria chemopreventie. Ook openden we een opnameafdeling in een afgelegen regio van de Greater Pibor Administrative Area en begonnen we met het herstel van een ziekenhuis in Kajo Keji. 

Gebieden waar AZG in 2022 actief was
Gebieden in Zuid-Soedan waar AZG in 2022 actief was

Overstromingen

Ongeveer tweederde van Zuid-Sudan werd in het regenseizoen van 2022 bedekt door overstromingen, waardoor meer dan een miljoen mensen* werden getroffen. De overstromingen waren de afgelopen vier jaar ongekend hevig, waardoor het land zich in de frontlinie van de klimaatcrisis bevindt. Tienduizenden mensen leven in ontheemdenkampen, waar een gebrek is aan onderdak, veilig drinkwater, gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen.

Veel gemeenschappen zitten vast op 'eilanden' en Artsen zonder Grenzen heeft mobiele klinieken gerund om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren en heeft noodgevallen per boot doorverwezen. Op sommige plaatsen hebben we ook tijdelijke structuren opgezet om de continuïteit van de zorg te garanderen. In Bentiu, in de staat Unity, reageerden we op een toestroom van patiënten met door water overgebrachte ziekten door onze beddencapaciteit uit te breiden van 135 naar 175 bedden. In Maban, in de staat Upper Nile, hebben we hulpgoederen gedistribueerd, zoals plastic zeilen, dekens, hygiënekits en kookgerei, en water- en sanitaire voorzieningen aangelegd. Soms moesten onze teams enkele uren te voet reizen om medicijnen af te leveren bij mensen die ontheemd waren geraakt door overstromingen in de Abyei Special Administrative Area. 

Geweld

In 2022 escaleerde het geweld in veel gebieden. Onze teams reageerden op conflictgerelateerde noodsituaties op zeven locaties door hulpgoederen uit te delen en mobiele klinieken te runnen in de getroffen gemeenschappen.  

Het conflict tussen gewapende groepen in Upper Nile en Greater Fangak maakte honderden slachtoffers en tienduizenden mensen raakten ontheemd. Onze ziekenhuizen in Old Fangak, Malakal town en de Malakal Protection of Civilians (POC) site - de laatst overgebleven POC in het land - ontvingen veel gewonde patiënten. Sommigen kwamen aan met ernstige infecties, omdat het door de onveiligheid en overstromingen soms dagen duurde voordat ze het ziekenhuis bereikten. In juli zijn we gestart met een noodhulpactie van drie maanden en hebben we hulpgoederen gedistribueerd in Magwi county, in de deelstaat Oost-Equatoria, om gemeenschappen te helpen met medische hulp en water- en sanitaire voorzieningen, nadat het conflict in de regio was uitgebroken. We zijn ook begonnen met de ondersteuning van medische diensten in vijf algemene gezondheidszorginstellingen. Tijdens een noodhulpactie in Tambura, in de deelstaat Westelijk Equatoria, nadat ongeveer 80.000 mensen door geweld op de vlucht waren geslagen, verleenden onze teams algemene gezondheidszorg en vaccinaties, samen met steun voor de gezondheid van moeders en geestelijke gezondheidszorg.Onze teams waren niet immuun voor het geweld. Een Zuid-Sudanese verpleegkundige van ons ziekenhuis in Agok werd in februari in zijn huis gedood toen gevechten tussen gemeenschappen uitbraken. Een andere MSF-medewerker werd doodgeschoten in het district Leer. In Yei beroofde een gewapende groep een AZG-team onderweg en stak twee van onze voertuigen in brand.

Toen in februari en maart gewelddadige gevechten uitbraken in Agok, vluchtten de meeste inwoners naar Abyei of Twic. We trokken met hen mee om in hun behoeften te blijven voorzien, ondersteunden de diensten in het Ameth-Bek ziekenhuis in Abyei en verleenden medische hulp aan ontheemden in de provincie Twic. Daarnaast boden we algemene gezondheidszorg, waaronder geestelijke gezondheidszorg, in het district Tambura in de deelstaat West-Equatoria en ondersteunden we vijf algemene gezondheidszorgfaciliteiten in het district Leer in de deelstaat Eenheid, waar we ook hulpgoederen uitdeelden aan mensen die door het geweld waren getroffen. 

Reacties op ziekte-uitbraken

Voor het eerst in de wereld voerden onze teams een massale vaccinatiecampagne uit in het grootste ontheemdenkamp in Zuid-Soedan als reactie op een actieve uitbraak van hepatitis E; een virus dat vooral dodelijk is voor zwangere vrouwen en waaraan tot 25 procent van de besmette zwangere vrouwen overlijdt. In maart, april en oktober hebben AZG en het ministerie van Volksgezondheid gezamenlijk drie vaccinatierondes uitgevoerd in het kamp in het district Bentiu. AZG hoopt dat dit precedent het gebruik van het vaccin zal aanmoedigen in andere landen waar soortgelijke uitbraken voorkomen. Onze teams voerden ook vaccinatiecampagnes om te reageren op uitbraken van mazelen in vijf staten en Greater Pibor Administrative Area. In Maban hebben we muskietennetten uitgedeeld aan huishoudens om hen te beschermen tegen malaria, nadat andere organisaties hun malariaactiviteiten hadden gestaakt vanwege bezuinigingen op de financiering. 

Overdrachten in Mundri en Yei

Na meer dan vijf jaar levensreddende zorg te hebben geboden aan de mensen in Greater Mundri, in de deelstaat West-Equatoria, hebben we in mei onze activiteiten overgedragen aan het ministerie van Volksgezondheid. In 2016 startten we een noodhulpactie in Mundri, als antwoord op kritieke humanitaire en medische behoeften. Toen het project echter stabieler werd, besloten we ons te richten op het helpen van gemeenschappen in meer verwaarloosde gebieden. In de afgelopen vijf jaar hebben we honderdduizenden patiënten behandeld, gereageerd op lokale noodsituaties en medisch personeel opgeleid - van wie velen nu gekwalificeerde gezondheidswerkers zijn.

In 2022 hebben we ook de opnameafdeling in het ziekenhuis van Yei overgedragen aan het ministerie van Volksgezondheid. We begonnen de afdeling in september 2018 te steunen door medicijnen en apparatuur te doneren, personeel te trainen en te helpen bij het onderhoud van de faciliteit. We hebben nu onze outreach-activiteiten in Yei county uitgebreid, waarbij we gezondheidszorg bieden via drie faciliteiten van het ministerie van Volksgezondheid en mobiele klinieken en gezondheidsdiensten in de gemeenschap runnen.

Artsen Zonder Grenzen Academie

Na tientallen jaren van conflict blijven ernstige tekorten aan gezondheidsinfrastructuur en gekwalificeerd medisch personeel grote uitdagingen vormen voor de ontwikkeling van een goed gezondheidszorgsysteem in dit jongste land ter wereld. MSF Academy for Healthcare heeft als doel de competenties van gezondheidswerkers te versterken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. In juni studeerde de eerste groep van 35 studenten verpleegkunde in Old Fangak, Jonglei State, af na 18 maanden verpleegopleiding.