Seksueel geweld

Seksueel geweld treft miljoenen mensen overal ter wereld. Het gaat om een medische noodsituatie die het leven van vrouwen, mannen en kinderen brutaal overhoop gooit. In veel landen wordt de impact van seksueel geweld nog verergerd door het schrijnende gebrek aan gezondheidszorg voor de slachtoffers.

In conflictgebieden zijn verkrachting en andere vormen van seksueel geweld een trieste, maar vaak gebanaliseerde realiteit. Dit geweld wordt toegepast om te vernederen, te straffen, te beheersen, te verwonden, angst aan te jagen en gemeenschappen te verwoesten.

Soms is verkrachting zelfs onderdeel van een grootschaliger strategie. Verkrachting kan ook gebruikt worden als een soort initiatieritus, onder meer voor kindsoldaten, of als een vorm van foltering om informatie te verkrijgen, een bevolking te terroriseren of families te vernederen door de mannelijke bevolking te laten zien dat ze niet in staat zijn hun vrouwen te beschermen. Grootschalig seksueel geweld wordt soms zelfs gebruikt als oorlogsstrategie, in het kader van etnische zuivering of genocide.

Een verpleegster loopt met een slachtoffer van seksueel geweld naar de gespecialiseerde kliniek van Artsen Zonder Grenzen in Mbare, om haar te helpen. © Julie Remy/AZG. Zimbabwe, 2013.
Een verpleegster loopt met een slachtoffer van seksueel geweld naar de gespecialiseerde kliniek van Artsen Zonder Grenzen in Mbare, om haar te helpen. © Julie Remy/AZG. Zimbabwe, 2013.

Ook in stabiele contexten is seksueel geweld een ernstig probleem dat de gezondheid en het leven van mensen verwoest. In beide soorten contexten zijn de daders vaak net diegenen die verondersteld worden de bevolking te beschermen en de veiligheid te waarborgen.

MEDISCHE VERZORGING NA SEKSUEEL GEWELD

Ongeacht de situatie vereist verkrachting niet alleen een medische behandeling, maar ook psychologische en juridische begeleiding. Patiënten die behandeld worden door Artsen Zonder Grenzen of een beroep doen op andere zorgstructuren, zijn slachtoffers die vastbesloten zijn om hulp te zoeken. Ze moeten daarbij schaamte, angst en stigmatisering overwinnen om te kunnen profiteren van medische zorg.

De beschikbaarheid van spoedzorg na seksueel geweld is van cruciaal belang om medische complicaties met mogelijk ernstige gevolgen te vermijden. Een behandeling om hiv/aidsbesmetting tegen te gaan, moet gestart worden binnen 72 uur, en noodcontraceptie is nog mogelijk tot vijf dagen na de verkrachting. Infecties met hepatitis B en tetanus kunnen voorkomen worden met een vaccin, dat na de verkrachting kan worden toegediend.

PSYCHOSOCIALE STEUN NA SEKSUEEL GEWELD

Toch is in veel landen de toegang tot aangepaste gezondheidszorg nog altijd zeer beperkt of zelfs onbestaande. Bovendien is het zeer moeilijk om morele of juridische steun te krijgen, waardoor tal van slachtoffers volledig aan hun lot worden overgelaten.

Seksueel geweld kan ook psychische trauma’s veroorzaken die even nefaste gevolgen hebben en nog langer duren. Vrouwen, mannen en kinderen kunnen na verkrachting aan een posttraumatisch stresssyndroom lijden. Psychologische hulp kan slachtoffers van verkrachting helpen om weer een normaal leven te leiden.

Sensibiliseringsacties zijn cruciaal om te waarborgen dat de slachtoffers van seksueel geweld op de hoogte zijn van het beschikbare dienstenaanbod, het belang van medische zorg en de vertrouwelijkheid die Artsen Zonder Grenzen in acht neemt.