Sociale media

Open the menu

Ethiopië

ethiopie
Jaar AZG begon te werken in het land
1984

In Ethiopië voorzien we in de gezondheidsbehoeften van zowel de lokale bevolking als het groeiende aantal vluchtelingen, Ethiopiërs die terugkeren en ontheemde gemeenschappen. 

We werken samen met en ondersteunen het Ethiopische ministerie van Volksgezondheid en voeren onafhankelijke evaluaties uit om de behoeften van de mensen vast te stellen. 

In Gambella bieden we basisgezondheidszorg aan vluchtelingen uit Zuid-Soedan en de gastgemeenschap. Onze noodhulpteams voeren in Wardher en in de hele regio Somali activiteiten uit m.b.t. ziektesurveillance, preventie en hulp aan gemeenschappen die door droogte getroffen zijn. 

Verloskundigen
AZG-verloskundigen in het ziekenhuis van Gambella, waar AZG de spoedeisende hulp, operatiekamer, opname- en kraamafdelingen ondersteunt.  Susanne Doettling/AZG, oktober 2019.

In de regio Afar, in het noordoosten, ondersteunen onze teams het ziekenhuis Dupti door een behandelingsfaciliteit te runnen voor patiënten die opgenomen moeten worden omwille van ernstige en gecompliceerde ondervoeding. In nabijgelegen kampen voeren we ook een poliklinisch ondervoedingsprogramma uit en voorzien we ontheemde mensen van water.  

In de regio Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region (SNNPR) bieden AZG-teams zorg via mobiele klinieken, epidemiebestrijding en incidentele ondersteuning bij massaslachtoffers.  

In de Amhara-regio reageren we op de toegenomen behoeften in conflictgebieden door medische voorraden te doneren aan gezondheidsinstellingen en mobiele klinieken te bieden voor basisgezondheidszorg in Noord- en Zuid-Wollo. We behandelen ook kala azar en slangenbeten en bieden basislaboratoriumdiensten aan in de regio. Ons team geeft gezondheidsvoorlichting aan patiënten, hun verzorgers, het personeel van het Abdurafi gezondheidscentrum en de bredere gemeenschap. 

Onze activiteiten in Ethiopië in 2022

In 2022: 

  • 163.200 poliklinische consulten  
  • 33.900 behandelingen van malaria 
  • 1.910 kinderen opgenomen in intramurale voedingsprogramma’s  
  • 1.290 geboorten begeleid  

Artsen zonder Grenzen (AZG) heeft in 2022 de activiteiten in de Ethiopische regio's Amhara, Gambella, Somali en Tigray hervat. Het werk in Afar en de regio van de zuidelijke naties, nationaliteiten en volkeren (SNNPR) werd voortgezet, waar we gezondheidszorg bieden als reactie op overlappende crises. 

Ondanks het feit dat de overheidsbeperkingen werden opgeheven, bleven onveiligheid en administratieve obstakels de humanitaire toegang tot de naar schatting 20 miljoen mensen, die in 2022 hulp nodig hadden, in heel Ethiopië belemmeren*. Hoewel het twee jaar durende conflict in Tigray in november eindigde, zijn duizenden mensen gedood of ontheemd geraakt door gevechten in het hele land. 

In maart hebben we de gezondheidszorg voor Zuid-Soedanese vluchtelingen in het kamp Kule in de regio Gambella hervat en zijn we begonnen met behandeling van ondervoeding, cholera en mazelen in de regio Somali, een gebied dat zwaar getroffen is door droogte. 

We richtten ons ook op ondervoeding in de regio Afar: we ondersteunden er het ziekenhuis Dupti en beheerden er een mobiele kliniek en mobiele klinieken om ondervoeding te behandelen. 

Gedurende het hele jaar beheerden onze teams in SNNPR mobiele klinieken en later, toen het conflict afnam, herstelden en ondersteunden ze gezondheidszorgfaciliteiten. 

In juli hebben we ons project in Abdurafi, in de Amhara-regio, heropend en behandeling geboden voor kala azar, een dodelijke tropische ziekte, en slangenbeten. 

In het noorden en oosten van Amhara en het noorden van Afar verleenden we via mobiele klinieken gezondheidszorg aan gemeenschappen die door conflicten getroffen waren. We doneerden ook medische voorraden en herstelden geplunderde en beschadigde gezondheidszorgfaciliteiten. De mensen die we ontmoetten, beschreven een enorm lijden en vertelden persoonlijke verhalen over extreem geweld, verlies van middelen van bestaan, huizen en land, en voortdurende angst. 

In november hebben we onze hulpverlening in het noordwesten van Tigray hervat door twee gezondheidszorgfaciliteiten te ondersteunen en mobiele klinieken te runnen in plattelandsgebieden waar gezondheidszorgfaciliteiten en waterinfrastructuur beschadigd of vernield waren. 

Artsen Zonder Grenzen vraagt nog steeds om verantwoording voor de dood van onze collega's

Op 24 juni 2021 werden onze collega's María Hernández Matas, Tedros Gebremariam Gebremichael en Yohannes Halefom Reda brutaal en opzettelijk vermoord in Tigray, terwijl ze duidelijk herkenbaar waren als humanitaire hulpverleners. Na uitgebreide gesprekken met de Ethiopische autoriteiten hebben we nog steeds geen geloofwaardige antwoorden over wat er met onze collega's is gebeurd. AZG zal blijven streven naar het afleggen van verantwoording voor dit incident, in de hoop dat dit zal bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid van humanitaire hulpverleners in Ethiopië.