Sociale media

Open the menu

Moeder-en kindgezondheid

/sites/default/files/2024-06/Labour-1-S.png

Overal ter wereld stellen de teams van Artsen Zonder Grenzen alles in het werk om de gezondheid van moeders en hun kinderen te beschermen. Onze patiënten krijgen immers te kampen met enorme uitdagingen. Elke dag proberen we via onze programma’s het verschil te maken en te zorgen voor medische vernieuwing om het leven te verbeteren van de mensen die het nodig hebben.

une jeune mère afghane apprend la technique de peau-à-peau dans l'unité de soins de Dasht-e-Barchi en Afghanistan
Een jonge Afghaanse moeder leert hoe ze de ‘kangoeroemethode’ kan toepassen in de zorgeenheid van Dasht-e-Barchi in Afghanistan © Kate Stegeman/AZG

DE MOEDERSTERFTE BEPERKEN

Obstetrische zorg bij noodgevallen kan het leven van zwangere vrouwen in humanitaire crisissen redden. Uit onderzoeken in het kader van projecten van Artsen Zonder Grenzen (AZG) in Burundi en Sierra Leone is gebleken dat het mogelijk is om de moedersterfte snel en aanzienlijk te doen dalen (met 74 %!) door vrouwen toegang te verlenen tot obstetrische zorg bij noodgevallen.

Meer nog, de invoering van een transportsysteem met ziekenwagens en het aanbieden van obstetrische spoeddiensten kunnen de risico’s voor vrouwen om te sterven door complicaties tijdens de zwangerschap aanzienlijk inperken.

Une mère vient de donner naissance à son enfant par césarienne dans l'hôpital de référence de Rutshuru en RDC
Een vrouw is net via een keizersnede bevallen in het referentieziekenhuis van Rutshuru in de DRC © Andre Quillien

De interventies van AZG in crisissituaties omvatten alle neonatale zorgen en obstetrische zorg bij noodgevallen. Het medische team staat in voor de bevallingen, met inbegrip van keizersneden indien nodig en mogelijk, en behandelt alle pasgeborenen.

Zieke baby’s of baby’s met ondergewicht bij de geboorte krijgen aangepaste verzorging. Veel langetermijnprogramma’s van AZG bieden een bredere waaier aan moederzorg. De postnatale zorgen na de bevalling omvatten:

  • een medische behandeling
  • advies en gezinsplanning
  • sensibilisering over seksueel overdraagbare aandoeningen

Wereldwijd hielpen de teams van AZG in 2015 243.300 vrouwen bij de bevalling en voerden ze meer dan 666.600 prenatale consultaties uit.

FISTELS VERMIJDEN

Een obstetrische fistel is een opening tussen de vagina en het rectum of de blaaswand die meestal voorkomt na een langdurige, gecompliceerde bevalling. Dankzij een goede prenatale en obstetrische behandeling kunnen fistels vermeden worden. De incontinentie die er een gevolg van is, leidt bovendien vaak tot sociale stigmatisering. Om en bij de twee miljoen vrouwen zouden een fistel hebben die niet verzorgd wordt en elk jaar komen er 50.000 tot 100.000 nieuwe gevallen bij. AZG voert in meerdere programma’s chirurgische reparaties van fistels uit.

Une patiente en traitement physiothérapeutique dans le centre de traumatologie de Bujumbura © Albert Masias / MSF
Een patiënte tijdens een fysiotherapeutische behandeling in het traumacentrum van Bujumbura © Albert Masias / AZG

DE KINDERSTERFTE BEPERKEN DOOR MIDDEL VAN COMPLETE ZORGEN

Vroeggeboorten en ernstig ondergewicht bij de geboorte zijn de voornaamste redenen waarom pasgeborenen overal ter wereld sterven. In Afghanistan blijft het aantal sterfgevallen bij zuigelingen bijzonder hoog (36 gevallen op 1000 levende geboortes). Bovendien staat het land op de negende plaats wat betreft sterfgevallen door complicaties in verband met vroeggeboorte.

De voornaamste oorzaken van kindersterfte zijn ondervoeding, malaria en longontsteking, ziekten die nochtans voorspelbaar zijn en genezen kunnen worden. 

Une médecin MSF examine un enfant dans la clinique pour les personnes déplacées à Thonyor, Soudan du Sud.
Een dokter van AZG onderzoekt een kind in de kliniek voor ontheemden in Thonyor, Zuid-Sudan.  ©  Jacob Kuehn/AZG

Vaccinatie

Jaarlijks krijgt één kind op vijf wereldwijd niet alle nodige vaccins. Met andere woorden, in slechts één jaar tijd lopen meer dan 22 miljoen kinderen het risico dat ze doodgaan.

Jaarlijks vaccineren de teams van AZG miljoenen mensen, voornamelijk tijdens acties in geval van epidemieën, meer bepaald van mazelen, hersenvliesontsteking, gele koorts en cholera. AZG biedt ook hulp bij routinevaccinaties in de projecten rond moeder- en kindgezondheid. De organisatie trekt haar vaccinatieactiviteiten op, door vooral systematischer te vaccineren, maar ook door het gamma gebruikte vaccins in humanitaire noodsituaties uit te breiden.

Des enfants se font vaccinés contre la fièvre jaune à Kinshasa lors d'une vaste campagne de vaccination en août 2016
Kinderen laten zich vaccineren tegen gele koorts in Kinshasa tijdens een uitgebreide vaccinatiecampagne in augustus 2016 © Dieter Telemans

AZG wil kinderen met haar Access Campaign de beste kansen op een gezond leven bieden. De campagne pleit voor de productie van betaalbare vaccins die bovendien minder gevoelig zijn voor warmte, vaccinatie voor iedereen en vaccinaties tijdens noodinterventies.

ONDERVOEDING, EEN VAN DE VOORNAAMSTE DOODSOORZAKEN TER WERELD

Naar schatting 195 miljoen kinderen wereldwijd lijden aan de gevolgen van ondervoeding; 90 % onder hen leeft in zwart Afrika en in Zuid-Azië.

Elk jaar is ondervoeding verantwoordelijk voor een derde van de sterfgevallen van kinderen jonger dan vijf jaar: het immuunsysteem van ondervoede kinderen is immers minder bestand tegen normale kinderziekten. De meest kwetsbare kinderen zijn jonger dan twee jaar, voornamelijk omdat hun voedselbehoeften erg hoog zijn.

Une pédiatre MSF examine un petit patient d'un an qui vient de recevoir une transfusion de sang au centre de nourriture thérapeutique de l'hôpital de Bokoro au Tchad
Een kinderarts van AZG onderzoekt een patiëntje van 1 jaar dat net een bloedtransfusie heeft gekregen in het therapeutisch voedingscentrum van het ziekenhuis van Bokoro in Tsjaad © Tiziana Cauli

In 2015 behandelde AZG om en bij de 60.500 kinderen met ernstige ondervoeding in verschillende voedingsprogramma’s.