Sociale media

Open the menu

Overstromingen Pakistan: hoog aantal malariagevallen en ondervoeding bij kinderen

Artsen Zonder Grenzen ziet een onrustwekkend hoog aantal patiënten met malaria en ondervoede kinderen in de gemeenschappen die getroffen zijn door overstromingen in Sindh en de Oostelijke provincies van Balochistan. Na de catastrofale overstromingen van juni 2022 blijft de situatie in Pakistan een noodsituatie, met kritieke humanitaire behoeften. De huidige respons is onvoldoende. Mensen die in de zwaarst door overstromingen getroffen gebieden wonen, hebben nog steeds enorme basisbehoeften zoals toegang tot essentiële voedselhulp, gezondheidszorg en veilig drinkwater.

Mensen op het droge en in boten op het water
AZG medisch team verplaatst zich per boot om mobiele klinieken in te richten in Johi town, Dadu district, Sindh , oktober 2022 © Asim Hafeez

In Sindh en het oosten van Balochistan zien onze teams grote aantallen mensen die behandeling nodig hebben voor malaria. Ondanks het koudere seizoen, waarin de malariacijfers naar verwachting zouden dalen, zien we in december nog steeds malariapositiviteitspercentages van 50% bij patiënten die worden gescreend in onze mobiele medische klinieken.De overstromingen hebben uitgestrekte gebieden met gewassen en vee verwoest, die voor veel gemeenschappen de belangrijkste bron van inkomsten zijn. In onze mobiele klinieken in deze regio’s zien we al alarmerende aantallen acute ondervoeding.

Onze eerste noodhulp in Pakistan

“We zitten nog steeds in een noodfase”

"We reageren al maanden op deze ramp en onze teams in Sindh en het oosten van Balochistan zien nog steeds mensen die in tenten en geïmproviseerde onderkomens leven. In deze wintermaanden worden mensen kwetsbaarder. Terwijl de focus verschuift naar herstel en wederopbouw, ontbreekt een grootschalige humanitaire respons om in de onmiddellijke behoeften van mensen te voorzien. In december zagen onze medische teams opnieuw hoge aantallen malaria, acute ondervoeding en huidinfecties. Humanitaire organisaties en overheidsinstanties die betrokken zijn bij de hulpverlening mogen niet vergeten dat de situatie kritiek blijft”, zegt Edward Taylor, noodhulpcoördinator van Artsen Zonder Grenzen in het noorden van Sindh en het oosten van Balochistan. “In de gebieden waar we werken, is het water nog steeds niet gezakt en de dringende medische en humanitaire noden blijven hoog. Mensen hebben dringend toegang nodig tot voedselhulp, veilig drinkwater, gezondheidszorg en onderdak. We zitten nog volop in een noodfase."

Terugkeren naar verwoeste huizen en vervuilde waterbronnen

Mensen die terugkeren naar hun dorpen vinden verwoeste huizen en land die nog steeds omgeven zijn door stilstaand water. Het gigantische verlies van huizen en bezittingen heeft bovendien gevolgen voor de geestelijke gezondheid van mensen en voor hun levensonderhoud. Onze teams bieden psychologische eerste hulp en groepscounselingsessies om mensen te ondersteunen in deze uiterst moeilijke tijd.

Heel wat anderen verblijven in kampen en informele schuilplaatsen, waar ze geconfronteerd worden met de naderende dreiging van de winter. Artsen Zonder Grenzen stemt haar distributie van non-food artikelen af op het seizoen, met bijvoorbeeld extra dekens voor de winter.

In Sindh en het oosten van Balochistan zijn de waterbronnen nog steeds vervuild, waardoor terugkerende bewoners hun drinkwater van ver moeten halen. De aangerichte schade van voedselvoorraden, vee en velden zorgt dat het risico op verdere voedselonzekerheid toeneemt. De teams van Artsen Zonder Grenzen blijven veilig drinkwater leveren aan plattelandsgemeenschappen.

Noodtoestand voor overstromingen nog lang niet voorbij

"Voedsel, water, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en onderdak moeten een prioriteit zijn voor de internationale en nationale reactie op de catastrofale overstromingen in Pakistan," vervolgt Taylor, "veel mensen in de getroffen gebieden hebben onmiddellijke, dringende behoeften die niet kunnen wachten."

Sharing is caring