Sociale media

Open the menu

Natuurrampen

/sites/default/files/2024-06/catastrophes_0.png

Aardbevingen, orkanen, overstromingen of vulkaanuitbarstingen... Natuurrampen kunnen, soms in slechts enkele minuten, hele regio’s en hun economische en sociale netwerk verwoesten: ingestorte gebouwen, zwaar gehavende wegen, beschadigde watertoevoersystemen of communicatiemiddelen. Zonder water of elektriciteit kunnen ziekenhuizen niet functioneren. En zonder communicatiemiddelen is het erg moeilijk om hulp te bieden aan de overlevenden.

Om levens te redden en de juiste hulp te bieden aan de gewonden, moeten hulpacties goed gecoördineerd worden en snel gebeuren, aangezien de eerste 48 uur cruciaal zijn, vooral bij aardbevingen of cyclonen. In tegenstelling tot andere noodacties waarbij een team ter plaatse wordt gestuurd om de situatie te evalueren, moet een interventie onmiddellijk na een natuurramp op gang komen.

VOORVERPAKTE KITS

Wanneer nationale overheden een beroep doen op een hulporganisatie, werken onze teams mee aan door de lokale autoriteiten gecoördineerde hulpacties. Artsen Zonder Grenzen beschikt over standaardmateriaal in de vorm van voorverpakte noodhulpkits. Ze liggen in een entrepot opgeslagen en zijn klaar om verscheept te worden.

De teams van Artsen Zonder Grenzen zijn zo georganiseerd dat ze binnen de 48 uur een vrachtvliegtuig kunnen sturen. Eerste stap: het materiaal naar de havens en luchthavens brengen. Vervolgens worden de medische, voedsel- en logistieke hulpgoederen naar de plaats van de ramp getransporteerd. De prioriteiten liggen bij de toegang tot de slachtoffers, de verdeling van hulpgoederen, voedsel en tijdelijk onderdak, hen voorzien van water en elektriciteit, en het herstel van de communicatiemiddelen.

Een team van Artsen Zonder Grenzen brengt een patiënt na verzorging terug naar zijn dorp Diol, dat door de aardbeving alleen nog per helikopter bereikbaar was. © Brian Sokol/Panos Pictures. Nepal, 2015.
Een team van Artsen Zonder Grenzen brengt een patiënt na verzorging terug naar zijn dorp Diol, dat door de aardbeving alleen nog per helikopter bereikbaar was. © Brian Sokol/Panos Pictures. Nepal, 2015.

MEDISCHE HULP BIJ RAMPEN

Artsen Zonder Grenzen biedt uitgebreide medische hulp: chirurgie, psychologische hulp, toegang tot basisgezondheidszorg, voedselprogramma’s, en zelfs preventieve acties, zoals vaccinatie, om het risico op epidemieën in te perken.

De teams werken in bestaande ziekenhuizen, of wanneer die door een natuurramp getroffen zijn, in tijdelijke structuren die ze daarvoor ingericht hebben. Bovendien kunnen ze beslissen om mobiele teams in te zetten om de gevluchte bevolking gemakkelijk te bereiken.

VERDELING VAN HULPGOEDEREN

Daarenboven zorgt Artsen Zonder Grenzen voor de verdeling van hulpgoederen, zoals dekens, tenten en kookmateriaal, waterbevoorrading en de bouw van latrines en douches. Daarvoor werkt de organisatie nauw samen met lokale ondernemingen en houdt ze rekening met het belang van de bestaande lokale inspanningen en strategie, net als met de beperkingen van internationale hulp.

ALTIJD VOORBEREID OM HULP TE BIEDEN NA RAMPEN

Artsen Zonder Grenzen staat constant paraat om op noodsituaties te reageren, vooral in Azië en de Caraïben, die jaarlijks door natuurrampen getroffen worden. We hebben een lijst opgesteld van de risicozones en een controlesysteem uitgedokterd. Dankzij de opslag van noodhulpkits in de risicozones zijn de hulpgoederen veel sneller ter plaatse.