Sociale media

Open the menu

Overstromingen in Pakistan: hoe ver staat onze hulp op 13 september?

De hevige moessonregens en overstromingen in Pakistan hebben intussen 1.314 dodelijke slachtoffers gemaakt; nog eens 12.703 mensen zijn gewond; 33 miljoen mensen zijn rechtstreeks door de overstromingen getroffen. Ondertussen heeft Pakistan ook een nationale noodtoestand uitgeroepen: in het hele land zijn nu 80 districten verklaard tot rampgebied. Vooral de provincies Balochistan, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa en Punjab zijn zwaar getroffen.

Akeela, die sinds 2020 outreachconsulente is bij AzG, woonde in het dorp Mir Gul Hassan Manju Shori Barun Naseerabad, op ongeveer 5 kilometer van Dera Murad Jamali (DMJ) in Balochistan, een van de gebieden die het zwaarst zijn getroffen door de moessonregens en de extreme overstromingen die een derde van Pakistan onder water hebben gezet. Nadat ze haar huis verloor, reageert ze nu op de noodsituatie in de frontlinie.
Onze collega Akeela checkt een kind op tekenen van ondervoeding. De provincie Sindh produceert ongeveer de helft van het voedsel voor heel Pakistan, maar zag ongeveer 90% van de oogst verloren gaan tijdens de overstromingen - samen met honderdduizenden huizen, waardoor mensen op straat of in tentenkampen leven en risico lopen op ondervoeding. Net als veel leden van onze teams, verloor  Akeela zelf haar huis in de overstromingen. © AZG, 6 september 2022.

Artsen Zonder Grenzen breidt hulp uit, maar grote moeilijkheden om mensen te bereiken

Pakistaanse autoriteiten, humanitaire hulpverleners en vrijwilligers hebben de grootste moeilijkheden om mensen in nood te bereiken. Artsen Zonder Grenzen is in Pakistan aanwezig met 1.844 medewerkers die meteen in actie zijn geschoten om zoveel mogelijk mensen te helpen. We doen er alles aan om onze hulp zo snel mogelijk uit te breiden en aan te passen aan de moeilijke omstandigheden.

33 miljoen Pakistani getroffen: grote zorgen om voedseltekorten en uitbraken van cholera of malaria

De provincie Sindh werd het zwaarst getroffen. De regio produceert de helft van het voedsel voor het hele land, maar 90% van de oogst is verwoest, terwijl hele dorpen zijn weggevaagd. De vrees voor ernstige voedseltekorten in Pakistan is extreem groot. Op meerdere plaatsen – ook in de provincies Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa en Punjab – zijn wegen weggespoeld, is de elektriciteit afgesneden en rijden de treinen niet meer. Dat maakt dat de hulpverleners voorlopig heel moeilijk tot bij zwaargetroffen gemeenschappen raken.

Ten minste 33 miljoen mensen zijn getroffen door de overstromingen. De meesten van hen hebben hun huis verloren en leven nu in tenten aan de oevers van overstroomde kanalen en rivieren. Het enige water dat zij kunnen drinken is verontreinigd. Toiletten zijn vernield of onbruikbaar zijn, en het overstromingswater staat stil. In de getroffen gebieden moet dringend meer veilig drinkbaar en verbeterd sanitair komen om grote uitbraken van wateroverdraagbare ziektes als diarree, cholera, dengue, malaria of huid- en ooginfecties.

De noodhulpteams van AZG hebben een medisch kamp opgezet voor door de overstroming getroffen mensen aan de Eastern Bypass, Quetta in de provincie Balochistan.
Een van de mobiele klinieken aan de Eastern Bypass, Quetta, in de provincie Balochistan. © AZG, 28 augustus 2022

Eerste medische zorgen en drinkbaar water in Balochistan (en we breiden verder uit)

In de provincie Balochistan bieden we eerstelijnszorg, veilig en drinkbaar water en verdelen we essentiële hulpmiddelen.

In Dera Murad Jamali lopen intussen drie projecten:

  • twee mobiele klinieken hebben intussen 2.575 patiënten met koorts, huidziekten, diarree, huid- en ooginfecties geholpen.
  • we hebben meer dan 400 hygiënekits en muggennetten uitgedeeld.
  • ernstige patiënten verwijzen we door naar het hoofdziekenhuis van het district

In Quetta hebben we meer dan 800 patiënten behandeld met luchtweginfecties en acute waterige diarree. Daar hebben we ook gezorgd voor 84.000 liter drinkbaar water en essentiële hulpkits uitgedeeld aan meer dan 300 gezinnen.

In Oost-Balochistan beginnen we met watervoorziening en mobiele klinieken in Manjhoo Shori, Usta Muhammad en Sohbatpur.

De noodhulpteams van AZG in Dera Murad Jamali hebben hulpgoederen uitgedeeld aan de getroffen gezinnen die onderdak hebben gevonden in kampen en scholen.
De noodhulpteams in Dera Murad Jamali delen essentiële hulpkits uit aan gezinnen die door de regens of de overstromingen zijn getroffen. © AZG, 31 augustus 2022

Provincie Sindh: een medische basis opzetten in Sukkur

In de stad Sukkur richten we momenteel een medische basis op. Van daaruit gaan we onze hulp in de komende weken organiseren en uitbreiden. We verdelen er eveneens drinkbaar water en essentiële hulpkits.

In het district Dadu bieden via mobiele klinieken eerstelijnszorg. Onze medische teams behandelen dagelijks tot 150 patiënten voor oa. huidziekten en diarree. We verwachten in de komende weken een uitbraak van acute waterige diarree en bereiden ons daarop voor.  

We breiden onze hulp uit: eerstelijnszorg en muggennetten in Khyber Pakhtunkhwa en Punjab

Het stilstaande, vervuilde water leidt ook in de provincies Khyber Pakhtunkhwa en Punjab tot een verhoogd risico op dengue en malaria. We bereiden ons momenteel voor op de eerste interventies: in eerste instantie gaan we hier

  • primaire gezondheidsdiensten bieden
  • en hygiënekits en muggennetten uitdelen.