Sociale media

Open the menu

Wat doen wij met jouw geld?

Onze medische projecten wereldwijd, zijn enkel mogelijk dankzij de steun van onze particuliere schenkers. Jullie giften zorgden ervoor dat we in 2022 voor 98,0 % onafhankelijk humanitaire steun konden verlenen aan mensen in nood.

In 2022 steunden 222.400 schenkers ons vanuit België! 

Wij zijn ieder van jullie dankbaar. Het is namelijk dankzij jullie dat wij ons werk kunnen verrichten en medische humanitaire hulp verlenen daar waar dat het meeste nodig is. 

Hoe gebruiken de teams van AZG jouw geld?

Dankzij jouw steun hebben onze teams medische humanitaire hulp kunnen bieden met 130 projecten in 45 landen. Let op: de cijfers die we hier presenteren, hebben enkel betrekking tot de activiteiten van het Operationeel Centrum Brussel (OCB). Raadpleeg hier het jaarrapport 2022 voor OCB:

Jaarrapport OCB

Wat is een operationeel centrum? Hoe zit dit in mekaar?

De hulpprojecten van Artsen Zonder Grenzen worden wereldwijd uitgevoerd via zes operationele centra (OC’s). Het Operationeel Centrum Brussel (OCB) is qua budget een van de grootste van de hele AZG-beweging wereldwijd. De vijf andere operationele centra zijn gevestigd in Amsterdam (OCA), Barcelona (OCBA), Genève (OCG), Parijs (OCP) en Abidjan (OCWACA).

Alle operationele centra samen, met al hun partnersecties, hebben in 2022 wereldwijd 518 projecten in meer dan 75 landen uitgevoerd. Raadpleeg hier het internationaal jaarrapport 2022, in het Engels:

Internationaal jaarrapportAlle Belgische donateurs hebben bijgedragen aan de volgende activiteiten van het Operationeel Centrum Brussel (OCB): 

Dankzij u hebben we in 2022

Hoeveel geld gaat er rechtstreeks naar hulpprojecten?

Artsen Zonder Grenzen hanteert hiervoor een interne regel. Elk jaar moet minstens 80% van onze uitgaven naar onze sociale missie moet gaan. De sociale missie omvat de projecten op het terrein, de rechtstreekse ondersteuning van die projecten, en sensibiliseringsacties. 

Wie controleert het geld van Artsen Zonder Grenzen?

AZG is dank verschuldigd voor het vertrouwen van haar donateurs. Daarom worden onze wettelijke jaarrekeningen gecontroleerd door het auditkantoor DGST en onze geconsolideerde internationale jaarrekeningen door Ernst & Young. Om zo goed mogelijk de giften van onze schenkers te beheren, nam onze financiële afdeling extra maatregelen zoals regelmatige rapportering en budget- en kostenanalyses, interne audits en controle zowel in onze projecten op het terrein als op het hoofdkantoor. Ook zien we erop toe dat de ingezamelde fondsen, al dan niet bestemd voor specifieke projecten, correct toegewezen worden. Artsen Zonder Grenzen volgt de Code voor Ethische Fondsenwerving.

 

2024

De cijfers van 2022

Inkomsten
Ook in 2022 eindigden we het jaar met een positieve balans. Dankzij de steun en het vertrouwen van schenkers zoals jij, stegen de totale inkomsten van het OCB met 7% ten opzichte van 2021 tot 416 miljoen euro.

In België werd er in totaal 49,6 miljoen ingezameld, dat is 14 miljoen euro minder dan 2021 maar dit verschil is volledig te wijten aan de uitzonderlijk hoge legaten die we dat jaar ontvingen. 

Uitgaven
In 2022 bedroegen de totale uitgaven van OCB 395,7 miljoen euro, een stijging van 16% ten opzichte van 2021. 

OCB was actief in 45 landen met meer dan 130 projecten voor bevolkingsgroepen in nood. Al onze uitgaven, zowel in onze projecten als op het hoofdkantoor, werden aanzienlijk beïnvloed door de hoge inflatie, die vooral een impact had op de salaris-, brandstof-, energie- en transportkosten.

OCB lanceerde in 2022 ook veel nieuwe activiteiten en projecten, o.a. in Zuid-Soedan, Jemen, Libanon, Benin, Zuid-Irak, Nigeria, Haïti, Griekenland en Brazilië. Tegelijkertijd slaagden we erin om essentiële gezondheidsdiensten in projecten wereldwijd in stand te houden. Van de behandeling van hiv- en tuberculosepatiënten, seksuele en reproductieve zorg tot chirurgische, pediatrische en geestelijke gezondheidszorg. Dit betrof ook mazelenvaccinatiecampagnes, malariapreventie en de strijd tegen epidemieën zoals cholera, lassakoorts en ebola.

Financiële en jaarrapporten