Wat doen wij met jouw geld?

Onze medische projecten wereldwijd zijn enkel mogelijk dankzij de steun van onze particuliere schenkers. Hún giften zorgen ervoor dat we ook vorig jaar voor 98,0% onafhankelijk onze humanitaire steun konden verlenen aan mensen in nood.

Maar liefst 220.192 schenkers hebben ons in 2021 vanuit België gesteund 😍.

Samen hebben dít 👇 kunnen verwezenlijken. Bedankt!

Hoe gebruiken de teams van AZG jullie geld?

Dankzij jouw steun hebben onze teams medische hulp kunnen bieden in 44 landen. Dit de hulp die we organiseren vanuit het operationeel centrum in Brussel (OCB), waaraan AZG België als partnersectie verbonden is. Alle operationele centra samen boden in 2021 hulp in 85 landen wereldwijd. Een volledig overzicht van al onze projecten (OCB), vind je hier nog eens terug.

  • Ook in 2021 reageerden we wereldwijd op de COVID-19-pandemie, door onder andere positieve patiënten te isoleren en te behandelen en door mensen te vaccineren. Vooral in zwaargetroffen landen als Brazilië en Irak moesten onze teams ingrijpen om te verspreiding van het virus te helpen indijken.
  • Onze teams snelden ook ter hulp wanneer Haïti werd opgeschrokken door een grote aardbeving. We stuurden meteen 90 ton medische noodcargo het land in. In de eerste dagen voerden onze chirurgen tot 12 levensreddende operaties uit per dag. Ook tijdens de enorme overstromingen in Zuid-Soedan stonden we slachtoffers van natuurrampen bij. Onze teams organiseerden mobiele klinieken om malaria, diarree en ondervoeding te bestrijden, terwijl onze ziekenhuizen en waterspecialisten op volle toeren draaiden.
  • Na de machtsovername in het land, trok de meeste internationale hulp weg uit Afghanistan. Heel veel ziekenhuizen moesten de deuren sluiten. Onze medische projecten waren (en zijn nog steeds) bij de weinige plaatsen waar mensen nog terecht kunnen voor medische zorg. We namen in 2021 meer dan 25.000 patiënten op in onze afdelingen en stonden ongeveer 18.000 veilige bevallingen bij.

Een overzicht van onze medische activiteiten in enkele cijfers

een overzicht van de medische activiteiten van AZG in enkele cijffers

Hoeveel geld gaat er rechtstreeks naar hulpprojecten?

Artsen Zonder Grenzen hanteert hiervoor een interne regel. Elk jaar moet minstens 80% van onze uitgaven naar onze sociale missie moet gaan. De sociale missie omvat de projecten op het terrein, de rechtstreekse ondersteuning van die projecten, en sensibiliseringsacties. 

Wie controleert het geld van Artsen Zonder Grenzen?

AZG is dank verschuldigd voor het vertrouwen van haar donateurs. Daarom worden onze wettelijke jaarrekeningen gecontroleerd door het auditkantoor DGST en onze geconsolideerde internationale jaarrekeningen door Ernst & Young. Om zo goed mogelijk de giften van onze schenkers te beheren, nam onze financiële afdeling extra maatregelen zoals regelmatige rapportering en budget- en kostenanalyses, interne audits en controle zowel in onze projecten op het terrein als op het hoofdkantoor. Ook zien we erop toe dat de ingezamelde fondsen, al dan niet bestemd voor specifieke projecten, correct toegewezen worden. Artsen Zonder Grenzen onderschrijft de deontologische code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

Hoe moet je onze cijfers begrijpen?

Zes operationele centra verdelen onder elkaar de verantwoordelijkheid over alle medische hulpprojecten van Artsen Zonder Grenzen wereldwijd. Het Operationeel Centrum van Brussel (OCB) is qua budget het grootste van de hele AZG-beweging en beheert hulpprojecten in meer dan 40 landen. De vijf andere operationele centra zijn gevestigd in Amsterdam (OCA), Barcelona (OCBA), Genève (OCG), Parijs (OCP) en heel recent Abidjan (OCWACA). Allemaal werken ze nauw samen met nationale partnerafdelingen van Artsen Zonder Grenzen uit verschillende landen. Deze afdelingen werven medewerkers aan en doen aan fondsenwerving. De cijfers die we hier presenteren, gaan enkel over de activiteiten die het OCB beheert. De volgende nationale afdelingen zijn verbonden aan het OCB en werven hiervoor fondsen: België, Brazilië, Denemarken, Hongkong, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Zuid-Afrika, Zweden.

ocb

In België werd 64 miljoen euro ingezameld, dat is 14 miljoen euro meer dan in 2020. Alle landensecties samen haalden 388 miljoen euro op.

Door het internationale aspect van OCB zitten de financiën van Artsen Zonder Grenzen  relatief complex in mekaar.  Zo tonen de financiële cijfers van Artsen Zonder Grenzen-België alleen de cijfers van de juridische entiteit Artsen Zonder Grenzen in België, zoals de Belgische wetgeving dat voorschrijft. Wie hierover meer info wilt, vindt de gedetailleerde cijfers met uitleg in ons financieel rapport van 2021 (enkel beschikbaar in het Engels).

De cijfers van 2021

Om deze cijfers goed te kunnen kaderen, lees je best 'Hoe moet je onze cijfers begrijpen?'.

INKOMSTEN

Na enkele jaren met negatieve eindresultaten (2018 en 2019), zijn we erin geslaagd om de balans te laten overslaan in 2020 en 2021. Dankzij de geweldige steun en het vertrouwen van schenkers zoals u stegen de inkomsten van het OCB met 9% ten opzichte van 2020, tot 388 miljoen euro. De massale steun die we ontvingen te midden van de aanhoudende wereldwijde Covid-19-pandemie, zorgde ervoor dat bijna alle partnerafdelingen meer fondsen wierven dan voorzien in het begin van 2021.

In België werd 64 miljoen euro ingezameld, dat is 14 miljoen euro meer dan in 2020. Dit was voornamelijk het gevolg van erg veel uitzonderlijke schenkingen uit legaten, die maar liefst 32,2 miljoen euro opleverden (ten opzichte van 18 miljoen in 2020). In totaal was 98% van de OCB-inkomsten afkomstig van particuliere giften en legaten, dé sleutel voor onze onafhankelijkheid.

UITGAVEN

In 2021 bleven de uitgaven van OCB stabiel ten opzichte van 2020, op 341,9 miljoen euro.

OCB was actief in 44 landen met in totaal 145 projecten voor bevolkingsgroepen in nood. Er werd 37 miljoen euro besteed aan speciale noodhulpinterventies: in meer dan 25 landen in het kader van de Covid-19-pandemie, in Mozambique en Ethiopië naar aanleiding van gewelddadige conflicten, in Haïti na de aardbeving die vele duizenden doden en gewonden eiste, in Afghanistan voor de bestrijding van cholera en in Guinee en Sierra Leone om de uitbraken van het ebola- en het marburgvirus tegen te gaan.

OCB opende in 2021 ook nieuwe projecten in Zuid- Soedan, Mali, Soedan, Jemen en Italië. Daarnaast werd de bouw van het traumacentrum van Kunduz in Afghanistan afgerond, net als het pediatrisch ziekenhuis van Kenema in Sierra Leone, en werden er grondige renovatiewerken uitgevoerd in de ziekenhuizen van Bangui en Bangassou in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Financiële en jaarrapporten