Sociale media

Open the menu

Online conferentiereeks: "neglected crisis, not forgotten"

Waarom "Neglected Crisis, Not Forgotten"?

Aanhoudende crises als het gevolg van een opeenstapeling van natuurrampen of -verschijnselen, gewapende conflicten of een combinatie van beide en de effecten hiervan op de bevolking, zijn crises die weinig of niet vermeld worden in de media en die vaak onder de noemer “vergeten crises” worden gestoken.

Voor AZG zijn dit eerder verwaarloosde crises. Hoewel deze noodsituaties niet de verdiende aandacht krijgen, zouden ze voor de internationale gemeenschap onmiskenbaar moeten zijn. Het gebrek aan aandacht voor deze zogenaamde vergeten contexten is namelijk het resultaat van bewuste keuzes. Ze vergeten, impliceert immers een gebrek aan verantwoordelijkheid, een onvrijwillige daad, wat niet het geval is.

AZG lanceert daarom een reeks conferenties om de aandacht te vestigen op crises en kwetsbare bevolkingsgroepen die het niet alleen verdienen, maar die ook dringende en gecoördineerde actie nodig hebben van de internationale gemeenschap en humanitaire NGO's.

De reeks conferenties loopt van december 2023 tot december 2024. De crises die we zullen bespreken, zijn onder andere:

ConferentieDatum
 Soedan  Vond plaats op 7 december 2023  
 De Democratische Republiek Congo    15 maart 2024 registreer hier 
 Haïti Datum wordt nog bevestigd
 De situatie van de Rohingya Datum wordt nog bevestigd
 De Centraal-Afrikaanse Republiek Datum wordt nog bevestigd
 Mozambique Datum wordt nog bevestigd

Registratie is gratis.

Wilt u op de hoogte blijven van toekomstige conferentiedata, stuur dan een email naar douchka.van.olphen@brussels.msf.org. Blijf op de hoogte van het nieuws van AZG via de nieuwsbrief.

Conferentie #2: De Democratische Republiek Congo | 15 maart 2024

 

Neglected Crisis Not Forgotten banner

De eerstvolgende conferentie gaat over de Democratische Republiek Congo (DRC) en vindt plaats op 15 maart 2024

Registreer hier, registratie is gratis.

De conferentie is in het Frans, met de mogelijkheid om vragen te stellen in het Engels of Nederlands. Simultane online vertaling is voorzien voor de paneldiscussie.

Al tientallen jaren wordt de schrijnende humanitaire situatie in het oosten van de DRC gekenmerkt door een gebrek aan evenwicht tussen de behoeften van de mensen en de internationale hulpverlening. 

Deze situatie is de afgelopen twee jaar nog verergerd door de zogenaamde "M23-crisis": de enorme explosie van ontheemde mensen en behoeften bleef onbeantwoord door een schrijnend gebrek aan steun en aandacht, ondanks late inspanningen van de VN, zoals de operationele opschaling van het VN-systeem in Oost-Congo. 

Artsen Zonder Grenzen wijst al jaren regelmatig op de tekortkomingen van de humanitaire gemeenschap bij het effectief reageren op noodsituaties, waaronder in Oost-Congo. Maar wat is er in dertig jaar echt veranderd? Wat is er nodig om eindelijk een doeltreffender, adequater en principiëler antwoord te krijgen op de dringende noden aan alle kanten om kritieke leemtes op te vullen? Hoe kunnen we er bovendien voor zorgen dat Ituri en Zuid-Kivu niet vergeten worden?

Sprekers

  • Aymar Nyenyezi Bisoka | Universiteit Bergen 
  • Onesphore Sematumba | International Crisis Group 
  • Marie-Rose Bashwira | ISDR Bukavu
  • Tristan Terryn | FOD Buitenlandse Zaken België
  • Koen Vlassenroot | Universiteit Gent
  • Emmanuel Lampaert | Artsen Zonder Grenzen 
  • Jimmy Matumona Tana | Artsen Zonder Grenzen 
  • Kristel Eerdekens | Artsen Zonder Grenzen

Tijdschema

10:30 | Start online discussie panel

12:00 | Einde van de conferentie 

Afgelopen conferenties

De eerste conferentie van de reeks vond plaats op 7 december 2023, waarin Artsen Zonder Grenzen de Soedanese schrijfsters en onderzoeksters Reem Abbas en Sara Abbas uitnodigden voor een gesprek met de AZG-experten over Soedan. 

Afgelopen conferenties