Sociale media

Open the menu

Libanon - Het nieuwe AZG-ziekenhuis in Bar Elias

De stad Bar Elias ligt dicht bij de Syrische grens, op 50 kilometer van Damascus. De bevolking is er verdrievoudigd sinds de massale vluchtelingeninstroom, en dat heeft de socio-economische problemen in dit arm en vergeten landbouwgebied verergerd. De toegang tot zorg is problematisch: zowel voor basisgezondheidszorg als, nog erger, voor ziekenhuiszorg. Na gesprekken met raadgevers van het ministerie van Volksgezondheid heeft AZG voorgesteld om een ziekenhuis te openen in Bar Elias, gericht op de allerzwakste bevolkingsgroepen.

AZG is een van de weinige humanitaire organisaties op het terrein in Libanon die een dergelijk grootschalig project op poten kan zetten. Trouw aan haar principes zal AZG iedereen die het nodig heeft helpen, of het nu gaat om een vluchteling dan wel om een Libanese inwoner. Het is de bedoeling om na vijf jaar het beheer van het ziekenhuis, met goed opgeleid personeel, over te dragen aan het Libanese ministerie van Volksgezondheid.

Le nouvel hôpital MSF de Bar Elias au Liban

Er is gekozen voor een gezondheidsstructuur die in 1999 werd gebouwd. Het gebouw was bedoeld als plattelandskliniek maar het is daar nooit voor gebruikt. De volledige renovatie en de installatie van al het materiaal, de biomedische, elektrische en hydraulische installaties inbegrepen, zijn voor de rekening van AZG.

Het nieuwe AZG-ziekenhuis van Bar Elias zal ziekenhuiszorg verlenen aan volwassenen en kinderen: algemene heelkunde en orthopedie, interne geneeskunde, pediatrie, intensieve zorgen, behandeling van chronische ziekten… De postoperatieve zorg zal ambulant zijn of plaatsvinden in een afdeling kinesitherapie. Er is ook in een programma voor kennisoverdracht met verschillende Libanese universiteiten voorzien.

> Terug naar het dossier - Libanon "Bijna geen medische zorg voor de allerzwaksten!"

ik doe een gift