Sociale media

Open the menu

Libanon

Liban
Jaar AZG begon te werken in het land
1976

Libanon is de thuisbasis van ongeveer 1,5 miljoen vluchtelingen

Het Libanese gezondheidszorgsysteem heeft moeite om basisvoorzieningen te bieden, omdat door de aanhoudende economische crisis en politieke onrust meer dan 80 procent van de mensen die in Libanon wonen onder de armoedegrens zit en dringend hulp nodig heeft.

De toegang tot gezondheidszorg in het land wordt bedreigd door de druk op de verslechterende openbare diensten, bovenop de sterk stijgende prijzen van particuliere gezondheidszorg. Libanon herbergt ruim 1,5 miljoen Syrische en Palestijnse vluchtelingen, naast ongeveer 250.000 arbeidsmigranten.

We hebben onze diensten de afgelopen jaren aangepast om gratis, hoogwaardige gezondheidszorg te bieden aan veel gemeenschappen, waaronder Libanezen. We runnen en ondersteunen gezondheidsfaciliteiten in zes provincies, waar we algemene, pediatrische, reproductieve en geestelijke gezondheidszorg bieden, evenals behandeling van niet-overdraagbare ziekten, vaccinaties en gezondheidsbevordering.

Sinds 2019 heeft de veelgelaagde crisis in Libanon meer dan 80 procent van de bevolking in armoede gedompeld. Artsen zonder Grenzen ondersteunt het nationale gezondheidssysteem om de immense onvervulde medische behoeften aan te pakken.

Het sterk geprivatiseerde gezondheidszorgsysteem in Libanon vormt een grote belemmering voor toegankelijke, betaalbare en hoogwaardige medische zorg voor iedereen. In de afgelopen drie jaar is het steeds moeilijker geworden om gezondheidszorg te krijgen, omdat steeds meer mensen hun inkomen hebben zien kelderen, waardoor ze voor medische hulp zijn aangewezen op verslechterende openbare diensten en medische humanitaire organisaties. 

In 2022 zijn we onze langetermijnactiviteiten blijven aanpassen om te voorzien in de behoeften van Libanezen, vluchtelingen en migranten, die vaak beperkte toegang hebben tot medische zorg. Libanon is de thuisbasis van naar schatting 1,5 miljoen vluchtelingen, voornamelijk Syriërs en Palestijnen, van wie velen in precaire omstandigheden leven in ontheemdenkampen. Het land biedt ook onderdak aan ongeveer 250.000 arbeidsmigranten.

Onze diensten omvatten: reproductieve gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, kindergeneeskunde, chirurgie, wondverzorging, behandeling van chronische ziekten en routinevaccinaties voor kinderen. In 2022 behandelden we ook kinderen in Bar Elias met thalassemie, een erfelijke bloedziekte die de productie van hemoglobine beïnvloedt.

Regio's waar AZG actief was in 2022

Daarnaast hebben we gereageerd op noodsituaties, met als belangrijkste de eerste cholera-uitbraak in Libanon sinds bijna drie decennia. Omdat er duizenden gevallen werden geregistreerd, openden we twee cholerabehandelingseenheden in Bar Elias en Arsal, en verschillende orale rehydratatiepunten in Tripoli, Beiroet, Bar Elias en Arsal. Om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan, hebben we bewustwordings- en infectiepreventiecampagnes gevoerd en hygiënekits uitgedeeld met artikelen als zeep en wasmiddel. Onze teams ondersteunden ook de nationale vaccinatiecampagne door huis-aan-huis choleravaccinaties uit te voeren in het noorden en noordoosten van het land.

We breiden onze steun aan de Libanese gezondheidszorg voortdurend uit door personeel te trainen en medicijnen en medische benodigdheden te doneren, en door de capaciteit van gezondheidszorginstellingen in het hele land op te bouwen. Het versterken en vergroten van de capaciteit van zorgverleners op lokaal en nationaal niveau blijft een prioriteit.