Sociale media

  • NL
Open the menu

Aardbeving Zuid-Azië


AZG in India en Pakistan


  • Meer dan 4.000 medische consultaties in de voorbije week
  • Teams werken permanent in 18 locaties, en trekken rond in de streek om bevolkingsgroepen te identificeren die hulp nodig hebben
  • Distributie van 2.500 wintertenten of bouwkits tot nu toe
  • in de komende weken zullen er nog veel meer volgen.
  • 17.000 dekens uitgedeeld, en nog meer zullen volgen
  • 4.000 kinderen ingeënt
  • 150 buitenlandse en meer dan 200 Pakistaanse medewerkers
  • Voorlopig budget van meer dan 18 miljoen euro

Distributie van hulpgoederen

Artsen Zonder Grenzen distribueert wintertenten of bouwkits – inclusief ijzeren platen, dekens, slaapzakken en hulpgoederen zoals kook- en hygiënekits aan de overlevenden van de aardbeving in afgelegen gebieden van Pakistaans Kasjmir en de North Western Frontier Province. Het is een race tegen de tijd, die zou moeten afgelopen zijn wanneer de winter de toegang tot de afgelegen dorpen afsnijdt. Bovenop het transportprobleem, zorgt het tekort aan materiaal ook voor vertragingen in de distributie.

Medische bijstand

De voorbije week hebben de AZG-teams meer dan 4.000 medische consultaties uitgevoerd. De teams werken permanent in 18 locaties, en trekken nog steeds rond in de streek om bevolkingsgroepen te identificeren die dringend hulp nodig hebben. Terwijl de behandeling van wonden en breuken als gevolg van de aardbeving afneemt, zal ons medisch team zich nu meer focussen op het leveren van basisgezondheidszorg in afgelegen gebieden waar de Pakistaanse gezondheidsstructuren ernstige schade hebben opgelopen. Deze activiteit zal de komende maanden ook het toezicht op ziekteuitbraken omvatten, en het monitoren van de effecten van de blootstelling aan de weeromstandigheden, en het gebrek aan hygiëne. Onze teams hebben de laatste tijd een toename vastgesteld van ademhalingsinfecties, huidinfecties en diaree, allemaal ziekteverschijnselen die verband houden met de slechte levensomstandigheden van de slachtoffers. Ze hebben ook een groot aantal mensen gezien die lijden aan chronische ziekten, maar die de nodige behandeling ontbreken. Om mogelijke uitbraken te voorkomen, is AZG momenteel bezig met het inenten van duizenden kinderen tegen mazelen, en werden gewonde patiënten ook ingeënt tegen tetanus. De organisatie levert ook geestelijke gezondheidszorg aan getraumatiseerde slachtoffers.

Medewerkers en materiaal

Op dit ogenblik zijn meer dan 150 buitenlandse medewerkers (dokters, verpleegkundigen, chirurgen, psychologen, sociaal werkers, logistiekers, experts in water en sanitaire voorzieningen), samen met meer dan 240 Pakistaanse medewerkers aan de slag in AZG’s hulpprogramma’s in Pakistan. AZG heeft inmiddels al meer dan 800 ton hulpgoederen Pakistan binnengebracht, inclusief medisch materiaal (medisch urgentiekits, geneesmiddelen, chirurgisch materiaal, verband, plaaster, dialysemachines, proteïnevoedsel, orale rehydratieoplossing, enz), logistiek materiaal (voor water en sanitaire voorzieningen, zoals watertanks, pompen en waterbehandelingseenheden) en materiaal voor onderdak (winterbestendige tenten, dekens, slaapmatjes en). Aanvullende hulpgoederen zoals hygiëne, kook- en gereedschapskits worden lokaal aangekocht. Daarnaast zorgen AZG-teams in Indiaas Kasjmir voor geestelijke gezondheidszorg, leveren ze medisch en logistiek materiaal aan ziekenhuizen en distribueren ze hulpgoederen.

ACTIVITEITEN IN PAKISTAN

 

Verdeling van hulpgoederen

AZG is momenteel bezig met het verdelen van winterbestendige familietenten, dekens, constructiekits – inclusief ijzeren platen, dekens, slaapzakken en hulpgoederen zoals kook- en hygiënekits - aan overlevenden in de afgelegen gebieden van Bagh, Mansehra en Muzaffarabad, en probeert de operatie af te ronden als de harde Himalayaanse winter toeslaat. Meer dan 2.500 tenten of constructiekits en meer dan 17.000 dekens werden tot dusver verdeeld. Duizenden extra zullen in de komende weken nog uitgedeeld worden.

Medische hulp

In en rond Bagh (452.531 inwoners) AZG heeft een volledig veldhospitaal opgezet aan het ingestorte districtziekenhuis van Bagh. De 25 tenten herbergen een operatiezaal, laboratorium, bevallingskamer, intensieve zorgeenheid, en urgentiezaal, evenals een zaal met ongeveer 40 bedden waar intern verpleegde patiënten verblijven. AZG focust zich vooral op chirurgie. Tot op heden werden er al 50 operaties uitgevoerd. AZG heeft een overeenkomst met het Pakistaans ministerie van Volksgezondheid om zo snel mogelijk een meer permanent ziekenhuis op te stellen, bestaande uit containers, met een capaciteit van 70 bedden.
In Bagh, Bir Pani en Mallot heft AZG vaste poliklinische structuren opgezet, en in Chikhar is een team net begonnen met het opzetten van een nieuwe voorziening. Een ander mobiel team trekt geregeld naar het dorp Paniali. Vorige week hebben deze poliklinische diensten meer dan 1.200 consultaties verricht. Andere teams blijven de streek doorkruisen op zoek naar nieuwe noden.

In en rond Muzaffarabat (894.364 inwoners)

De voorbije week hebben AZG-teams zo’n 2.000 medische consultaties uitgevoerd, en meer dan 2.000 inentingen in het district. De organisatie heeft permanente poliklinische voorzieningen opgezet voor consultaties, vaccinaties en doorverwijzingen, in de dorpen Saidpur, Kai Manja, Lamnian en Lipa, en medische teams trekken te voet naar de omliggende settlements. Mobiele medische teams gaan ook geregeld naar de dorpen Charakpura, There, Banjan en Timbi Jhandrgran, en zoeken naar nieuwe locaties waar mensen nog steeds hulp nodig hebben.

In en rond Mansehra (361.032 inwoners) en Batagram (319.973)

Ter ondersteuning van het Manshra Districtsziekenhuis heeft AZG zes tenten opgezet om de patiënten op te vangen. Op dit ogenblik zijn er 120 patiënten aanwezig, evenals sommige van hun gezinsleden. Ons team ondersteunt ook het ziekenhuispersoneel in de verschillende afdelingen. Een orthopedisch chirurg en een verpleegster versterken het chirurgisch team van het ziekenhuis. Een ander team doet post-operatieve zorg. Een gemiddelde van 15 chirurgische interventies voor kleine verwondingen, 15 interventies voor zwaargewonden, en 30 verbandverversingen worden dagelijks in de operatiekamer uitgevoerd. Bovendien werken twee AZG- en twee Pakistaanse verpleegkundigen van het ziekenhuis in een verbandtent, en leggen zo’n 50 verbanden per dag. Vele wonden zijn geïnfecteerd en hebben opvolging nodig, en in sommige gevallen is er een aanvullende chirurgische interventie nodig. Een AZG-kinesist is aangekomen en is momenteel bezig met het evalueren van de noden in rehabilitatie voor patiënten die een operatieve ingreep ondergingen. Drie psychologen zorgen voor psychologische bijstand, met bijzondere aandacht die naar kinderen uitgaat. Om de patiënten en hun familie te helpen die terug naar hun dorpen keren, zijn we begonnen met de distributie van hulpkits (met tenten, dekens, kook- en hygiënesets). Tot dusver hebben 35 families deze kits ontvangen.
In het bergdorp Kaghan zijn tot nu toe meer dan 3.000 kinderen ingeënt tegen mazelen, en een AZG-team helpt gemiddeld zo’n 70 patiënten per dag in een poliklinische voorziening. Een ander medisch team werkt in Gangwal, ten noorden van Masehra, in de Alai-vallei, en behandelt er 30 tot 70 patiënten per dag, vooral voor lichte verwondingen.

Islamabad

Een chirurgisch team ondersteunt de pediatrische afdeling van het Pakistaans Instituut van Medische Wetenschappen (PIMS), het belangrijkste ziekenhuis van Islamabad. Hier werden honderden ernstig gewonde slachtoffers van de aardbeving heengebracht.

Geestelijke gezondheidszorg

In de districten van Muzaffarabad, Mansehra en Bagh biedt AZG nog steeds psychologische ondersteuning aan getraumatiseerde slachtoffers.
In de stad Muzaffarabad werden 15 plaatselijke counselors opgeleid, die in drie sites werken. Andere psychologische teams werken in Hattian, Langla en Boni Hafiz. In het district Bagh levert een team psychosociale ondersteuning aan patiënten die behandeld worden aan de poliklinische en intern verpleegde patiënten en hun familieleden. Er worden ook sessies georganiseerd binnen de gemeenschap, met de hulp van lokale sociaal werkers.

Water en sanitaire voorzieningen

In Muzaffarabad werden 170 latrines geïnstalleerd in 7 ontheemdenkampen en worden dagelijks 100 hygiënekits verdeeld. AZG levert dagelijks ook zo’n 400.000 liter gechloreerd drinkwater, dat met trucks gedistribueerd wordt en werkt rond water en sanitaire voorzieningen in Hattian. De organisatie heeft waterbevoorradings- en sanitaire voorzieningen opgezet ter ondersteuning van de districtsziekenhuizen van Bagh en Mansehra.
AZG heeft verschillende waterbevoorradingssystemen opgesteld in Bagh zelf, en water en sanitaire voorzieningen in 5 ontheemdenkampen rond de stad. In Bir Pani, superviseert AZG de werkzaamheden die de waterbevoorradingsysteem van de stad moeten herstellen.

ACTIVITEITEN IN INDIA

De AZG-teams blijven evaluaties uitvoeren in en steun bieden aan getroffen dorpen in Tangdhar en Uri. De medische noden zijn nu vooral het blijvend verzorgen van wonden. Een medisch AZG-team licht de dorpen door en zal de gezondheidstoestand van de bevolking – meer bepaald tijdens de wintermaanden – blijven opvolgen. De toegankelijkheid van het gebied is moeilijk en het zou nodig kunnen blijken om paarden en/of helikopters te gebruiken om de meest getroffen gebieden te bereiken.