Sociale media

Open the menu

India

inde
Jaar AZG begon te werken in het land
1999

In India biedt Artsen Zonder Grenzen bevolkingsgroepen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg een breed gamma medische faciliteiten voor geestelijke gezondheidszorg, besmettelijke ziekten, ondervoeding en seksueel geweld.

Nieuw project voor de bestrijding van hepatitis C in Meerut

In januari 2017 heeft Artsen Zonder Grenzen in Meerut, een stad in Uttar Pradesh, een kliniek geopend voor de behandeling van de leverziekte hepatitis C. Die deelstaat in het noordoosten telt meer dan 200 miljoen inwoners en is een van de grootste van India. Het team was erop voorbereid dat het veel patiënten over de vloer zou krijgen, maar vanaf de eerste weken na de opening werd het overspoeld door de enorme noden aan screening en behandeling.

Geeta werd 8 weken lang behandeld voor hepatitis-c door onze teams in Meerut en kreeg net te horen dat ze genezen is verklaard. ​© Ravi Mishra, december 2017
Geeta werd 8 weken lang behandeld voor hepatitis C door onze teams in Meerut en kreeg net te horen dat ze genezen is verklaard. ​© Ravi Mishra, december 2017

Het lijkt erop dat veel patiënten die op consultatie kwamen, besmet waren als gevolg van verkeerde medische handelingen, zoals bloedtransfusies onder slechte omstandigheden en het gebruik van niet-gesteriliseerde apparatuur door niet-gekwalificeerde artsen of traditionele genezers. Gezondheidspromotie is daarom van essentieel belang om de bevolking bewust te maken van preventie.

Artsen Zonder Grenzen gebruikt direct-acting antivirals, de nieuwste generatie medicijnen tegen hepatitis C. Ze worden in India geproduceerd en verkocht aan prijzen die veel lager liggen dan in de rest van de wereld, maar voor miljoenen patiënten zijn ze toch nog onbetaalbaar.

In de kliniek die samen met de gezondheidsoverheden van de deelstaat wordt gerund, heeft het team een testprogramma voor een vereenvoudigde behandeling opgezet om de therapietrouw te verbeteren. Daardoor moeten patiënten voortaan slechts één keer per maand naar de kliniek komen.

Behandeling van tuberculose (tbc) en hiv/aids in Mumbai

Mumbai is een stad met 22 miljoen inwoners en heeft ongeveer 50.000 tuberculosepatiënten, van wie 4.000 een resistente vorm van de ziekte hebben.

In 2017 heeft Artsen Zonder Grenzen verder meegewerkt aan vier projecten voor medische en psychosociale hulp aan patiënten met co-infecties, meer bepaald mensen die hiv/aids en resistente tuberculose hebben. Het doel is de morbiditeit en de mortaliteit terug te dringen die met die ziekten gepaard gaan.

De teams van Artsen Zonder Grenzen behandelen enkele van de ernstigste gevallen en die hebben de meest geavanceerde combinatietherapieën nodig, maar die zijn niet beschikbaar in de openbare sector. We werken geïndividualiseerde modellen voor persoonsgerichte zorg uit en proberen invloed uit te oefenen op de nationale behandelingsrichtlijnen.

Een dokter legt een CT-scan uit aan een patiënt die een vorm van tuberculose heeft die resistent is tegen medicijnen. ©AZG
Een dokter legt een CT-scan uit aan een patiënt die een vorm van tuberculose heeft die resistent is tegen medicijnen. ©AZG 

Eerstelijnszorg in Andhra Pradesh, Chhattisgarh en Telangana

Een lang aanslepend conflict dat af en toe opflakkert zorgt ervoor dat grote delen van Andhra Pradesh, Chhattisgarh en Telangana weinig of geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Artsen Zonder Grenzen legt mobiele klinieken in die eerstelijnszorg verstrekken aan de inwoners van afgelegen dorpen in die deelstaten. De teams behandelen er malaria, luchtweginfecties, longontsteking en huidaandoeningen, bieden daarnaast seksuele en reproductieve gezondheidszorg en vaccineren ook. Het districtsziekenhuis van Bijapur heeft zijn apparatuur gemoderniseerd waardoor Artsen Zonder Grenzen het gezondheidscentrum voor moeders en kinderen, met 15 bedden, kon sluiten. Artsen Zonder Grenzen verstrekte er al sinds 2009 pediatrische en reproductieve gezondheidszorg en behandelde er tbc-patiënten.