Sociale media

Open the menu

Aardbeving in Syrië en Turkije

Aardbevingen Turkije en Syrië: help ons om te reageren op de medische en humanitaire behoeften van de slachtoffers

Na de krachtige aardbevingen die op 6 februari het zuiden van Turkije en het noordwesten van Syrië hebben getroffen, hebben wij, Artsen Zonder Grenzen (AZG), onze teams gemobiliseerd. We waren al ter plaatse aanwezig in het noordwesten van Syrië. In samenwerking met lokale partners reageren we nu op de groeiende behoeften in de regio.

Ik doe nu een gift

Actuele behoeften

Terwijl we blijven werken aan de behoeften van de lokale gemeenschappen, hebben we uw steun nodig. Uw donatie kan helpen om medicijnen, medische zorg, schoon water, voedsel en onderdak te bieden aan mensen in nood. De nood is groot. Het aantal ontheemden neemt dagelijks toe.
Elke donatie, hoe klein ook, kan een verschil maken.
Doe een donatie en red vandaag nog levens. Het is nog niet te laat.

Ik doe nu een gift

Hier zijn enkele voorbeelden van wat uw donatie kan betekenen:

 • Een isolatiemat: 19 €
 • Een winterkit: 21€
 • Een set van 20 dekens: 75€
 • Een set van 10 verbanden: 114€
 • Opvouwbare brancard: 160 €
 • Basispakket chirurgie: 240 €
 • Amputatiekit: 690 €

Ik bied een winterkit aan

Wat heeft Artsen Zonder Grenzen tot nu toe gedaan?

 • 30 ziekenhuizen en gezondheidsvoorzieningen ondersteund door het doneren van noodkits, traumakits, medische benodigdheden en dekens. We ondersteunen onder andere de voorzieningen in onder meer Azaz, Afrin, Mare' en Bab El Hawa.
 • Medisch personeel, zoals chirurgen, werd gestuurd om ziekenhuizen te helpen om de gewonden op te vangen.
 • In vier gezondheidsvoorzieningen (ziekenhuizen en klinieken) in het gouvernement Idlib behandelen we gewonde patiënten. De capaciteit van de ziekenhuizen waar we werken is vergroot door triagetenten toe te voegen aan de buitenafdelingen.
 • We hebben onze ambulances ingezet en ondersteunen 90 ambulances om het vervoer van patiënten die noodhulp nodig hebben te vergemakkelijken. We vervoeren ze naar de dichtstbijzijnde gezondheidsvoorzieningen.
 • In drie schuilplaatsen in en rond de stad Idlib zijn mobiele klinieken opgezet om essentiële medische diensten te verlenen aan degenen die door de aardbevingen zijn getroffen.
 • Met lokale partners hebben we in het gouvernement Aleppo voedsel en dekens uitgedeeld aan meer dan 500 gezinnen in schuilplaatsen in Afrin.
 • Meer dan 450 kits, waaronder hygiëneartikelen, keukenkits, winterkits en dekens, zijn uitgedeeld aan de getroffen mensen in Jindires, een van de zwaarst getroffen steden, en aan gezinnen die in schuilplaatsen in Azaz en Mare' en omliggende dorpen wonen.
 • In West-Idlib hebben we 2.500 dekens, plastic zeilen en 100 winterkits uitgedeeld aan gezinnen.
 • Het verlenen van onmiddellijke noodhulp aan mensen die door dit koude weer dakloos zijn geworden, blijft een prioriteit voor ons team. We zullen de behoeften blijven evalueren en onze respons waar nodig aanpassen.

Om het nieuws van AZG op het terrein te volgen, kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Waarom geven aan Artsen Zonder Grenzen?

De financieringsbronnen van Artsen Zonder Grenzen.

Artsen Zonder Grenzen wordt gefinancierd door giften van particulieren, bedrijven, stichtingen en organisaties. Wij weigeren elke vorm van financiering die onze onafhankelijkheid, neutraliteit of onpartijdigheid in gevaar zou kunnen brengen. Wij zijn neutraal en hebben slechts één belang voor ogen: dat van onze patiënten.

Onze fondsenwervingsaanpak is niet dezelfde als die van het 12-12 Consortium. Het consortium is namelijk enkel actief tijdens uitzonderlijke crisissen die vaak erg zichtbaar zijn in de media.

Meer informatie over het 12-12 consortium en azg

Daarom hebben we u nodig

Onze expertise

Wij worden beschouwd als een van de meest gerespecteerde en effectieve NGO's ter wereld. We hebben een lange geschiedenis in het verlenen van levensreddende medische zorg en humanitaire noodhulp aan mensen die zijn getroffen door gewapende conflicten, natuurrampen en epidemieën over de hele wereld. Als u een NGO wilt steunen die een aanzienlijke impact heeft in noodsituaties, dan is AZG zeker een goede optie.

 

 1. Medische expertise: In de afgelopen 50 jaar heeft AZG een onmiskenbare expertise opgebouwd op het gebied van oorlogsgeneeskunde, organisatie en logistiek. Daardoor kunnen we essentiële gezondheidszorg bieden aan mensen die getroffen zijn door gewapende conflicten, natuurrampen, epidemieën en andere noodsituaties.
 2. Innovaties: AZG innoveert voortdurend om zijn efficiëntie te verbeteren; mobiele klinieken, gebruiksklare medische kits, drones voor de levering van medische benodigdheden, kunstmatige intelligentie voor de vroege opsporing van ondervoeding.
 3. Snelle reactie: AZG is in staat om binnen enkele uren na een crisis te reageren. AZG-teams zijn getraind om in extreme omstandigheden te werken.
 4. Neutraliteit en onafhankelijkheid: AZG werkt zonder politieke of religieuze motieven. AZG-teams richten zich op de behoeften van de mensen die het meest hulp nodig hebben, ongeacht aan welke kant van de frontlinie zij zich bevinden. Hierdoor kan AZG werken in gebieden met conflicten en instabiliteit, waar andere organisaties niet kunnen werken.
 5. Transparantie: Als u een donatie doet, wilt u dat deze efficiënt wordt besteed op het terrein en dat onnodige uitgaven worden vermeden. AZG verbindt zich ertoe uw geld op een gepaste en transparante manier te gebruiken: 86,5% van onze giften gaat naar onze sociale missie op het terrein, met prioriteit voor de mensen die het het meest nodig hebben. Elk jaar stelt AZG een activiteitenverslag op dat u informeert over de projecten en landen die van de giften hebben geprofiteerd.
 6. Engagement op lange termijn: AZG zet zich op lange termijn in om mensen die door een humanitaire crisis zijn getroffen te helpen. AZG biedt niet alleen noodhulp, maar werkt ook aan de wederopbouw van getroffen gemeenschappen en de versterking van gezondheidssystemen in de landen waar we actief zijn.

Ik ben overtuigd, ik doneer

Het noodfonds

Met uw gift aan het noodfonds van Artsen Zonder Grenzen kunnen we onmiddellijke hulp bieden aan slachtoffers van natuurrampen, zoals in Syrië en Turkije, maar ook aan slachtoffers van epidemieën en conflicten. Wij vragen om uw donatie te gebruiken waar het het meest nodig is.

De behoeften van de organisatie begrijpen

Mankracht

Momenteel is onze interne mankracht voldoende voor onze inzet in deze specifieke regio's. Artsen Zonder Grenzen is echter altijd op zoek naar medische, paramedische en niet-medische hulpverleners voor diverse missies. Op onze pagina "Werken op het terrein" vindt u informatie over de beschikbare functies en de aanwervingscriteria.

Geneesmiddelen en essentiële goederen

Artsen Zonder Grenzen zamelt geen medicijnen, dekens, kleding of voedsel in. Geneesmiddelen van andere bronnen dan producenten kunnen door Artsen Zonder Grenzen niet worden gebruikt wegens gebrek aan kwaliteitsgarantie. Bovendien is het vaak goedkoper om geneesmiddelen te kopen en ze via de gebruikelijke procedures te verzenden.

Hoewel Artsen Zonder Grenzen soms ook niet-medische hulp verleent, maakt het inzamelen van basisbehoeften zoals kleding of voedsel om logistieke en praktische redenen meestal geen deel uit van ons mandaat. Meer informatie kan u vinden in onze FAQ.

Op andere manieren helpen

We hopen dat u ons helpt onze oproepen voor donaties te verspreiden, hetzij door onze berichten te delen via sociale media, hetzij door erover te praten met uw vrienden en familie. Samen kunnen we echt een verschil maken door humanitaire hulp te bieden aan hen die deze het meest nodig hebben. Elk klein beetje kan een groot verschil maken, en we zijn iedereen dankbaar die zich voor onze zaak wil inzetten.