Sociale media

Open the menu

Syrië

syrie
Jaar AZG begon te werken in het land
2009

Na 12 jaar oorlog hebben in Syrië een recordaantal van 14,6 miljoen mensen humanitaire hulp nodig. Het is het land met het grootste aantal binnenlandse ontheemden ter wereld, met 6,9 miljoen binnenlandse ontheemden, van wie de meesten vrouwen en kinderen zijn. Velen zijn herhaaldelijk ontheemd en leven in precaire omstandigheden.

Artsen Zonder Grenzen werkt in Syrië waar we kunnen, maar de voortdurende onveiligheid en toegangsbeperkingen blijven onze mogelijkheden om humanitaire hulp te bieden d ernstig beperken. Onze herhaalde verzoeken om te mogen werken in gebieden die door de Syrische regering worden gecontroleerd, zijn niet goedgekeurd.

In gebieden waar wel over toegang onderhandeld kan worden, zoals het noordwesten en noordoosten van Syrië, coördineren en ondersteunen we ziekenhuizen en gezondheidscentra en bieden we gezondheidszorg via mobiele klinieken. 

👉 In de nasleep van de aardbevingen in Turkije en Syrië: een jaar later 

Gegevens en informatie uit het International Activity Report 2022.

Artsen Zonder Grenzen in Syrië in 2022

In 2022:

  • 185.3 m liter schoon water gedistribueerd 
  • 1,017,900 consulten 
  • 102,900 routine vaccinaties 
  • 33,500 gezinnen ontvingen hulpgoederen 
  • 29,400 mensen opgenomen in het ziekenhuis 
  • 13,900 bevallingen waaronder 3.230 keizersneden 
  • 10,700 individuele consulten geestelijke gezondheidszorg 
  • 7,700 chirurgische ingrepen 

Artsen zonder Grenzen (AZG) blijft reageren op de uiteenlopende behoeften op het vlak van gezondheidszorg in het noorden van Syrië, waar 12 jaar oorlog en een steeds diepere economische crisis de bevolking ontzettend veel leed heeft aangedaan. 

Gebieden waar AZG actief was in 2022
Gebieden waar AZG actief was in 2022

In 2022 voerden we programma's uit in het noordwesten en noordoosten van Syrië, waar de toegang en de veiligheidssituatie dat toelieten. Onze teams boden een breed scala aan medische diensten, waaronder trauma- en wondverzorging, gezondheidszorg voor moeder en kind, behandeling van chronische ziekten en seksueel geweld, geestelijke gezondheidszorg en beschermingsgerelateerde activiteiten, zowel via vaste als mobiele faciliteiten.    

In juli dreigde de laatst overgebleven humanitaire grensovergang naar Syrië, Bab Al-Hawa, te sluiten nadat de VN-Veiligheidsraad zijn veto had uitgesproken over de verlenging van de voortzetting van de operatie. De toestemming werd uiteindelijk slechts voor zes maanden verlengd, wat de kwetsbaarheid aantoont van de humanitaire toegang tot Syrië, die nog steeds afhankelijk is van politieke beslissingen en niet alleen van de humanitaire behoeften van de miljoenen mensen die in de regio ontheemd zijn.   

In september droegen de vervuiling van het rioolwater in de rivier de Eufraat en een ernstig watertekort bij aan de eerste cholera-uitbraak in het land in 15 jaar, die werd uitgeroepen in het gouvernement Aleppo en zich snel verspreidde naar andere delen van Noord-Syrië.

Idlib

Noordwest-Syrië

Eind 2022 woonden er ongeveer 4,4 miljoen mensen in het noordwesten van Syrië, waarvan er ongeveer 2,8 miljoen ontheemd waren. Hun toch al precaire levensomstandigheden blijven verslechteren door het aanhoudende conflict, de verslechterende economische situatie en de stijgende prijzen. Als gevolg daarvan verliezen ze hun hoop voor de toekomst, wat op zijn beurt zijn tol eist op hun geestelijke gezondheid. De humanitaire nood blijft daarom extreem hoog, vooral op het gebied van medische zorg, water en sanitaire voorzieningen, voedsel en onderdak, maar de hulp aan het gebied is afgenomen.   

Deze situatie wordt nog verergerd door de extra barrières van actieve frontlinies, toegangsbeperkingen en problemen met de bevoorrading, die het reactievermogen van AZG beïnvloeden. Daarom hebben we een netwerk van partners ontwikkeld waarmee we samenwerken om zorg te verlenen waar dat het meest nodig is.  

Om tegemoet te komen aan de medische behoeften in de gouvernementen Idlib en Aleppo, waar het gezondheidszorgsysteem nog steeds fragiel is, is Artsen Zonder Grenzen medebeheerder en biedt het technische ondersteuning aan zeven ziekenhuizen. Daarnaast runnen we de enige gespecialiseerde brandwondenfaciliteit in het gebied. We hebben ook mobiele klinieken en ondersteunen algemene gezondheidscentra om zorg te verlenen aan mensen die in kampen wonen.    

Onze diensten omvatten chirurgie, wondverzorging en behandeling van brandwonden, verloskundige en pediatrische gezondheidszorg, behandeling van infecties en chronische ziekten, evenals huidaandoeningen die verband houden met slechte leefomstandigheden, zoals schurft en leishmaniasis, geestelijke gezondheidszorg, gezondheidsbevordering en routinevaccinaties.    

In ontheemdenkampen werkten onze teams aan het verbeteren van de watervoorziening en sanitaire voorzieningen door latrineblokken te bouwen en commodes uit te delen voor mensen met een handicap. We verstrekten ook hygiënekits en hulpgoederen, zoals dekens en verwarmingsmateriaal, om de bewoners te helpen het koude winterweer het hoofd te bieden. Daarnaast houden we toezicht in de kampen om medische en humanitaire nood in een vroeg stadium op te sporen.   

Na de afkondiging van de cholera-uitbraak in september hebben onze teams cholerabehandelcentra en rehydratiepunten opgezet en beheerd, en patiënten doorverwezen. We verbeterden ook de water- en sanitaire voorzieningen, voornamelijk in ontheemdenkampen, en voerden individuele en groepsgesprekken over gezondheidsbevordering

Noordoost-Syrië

Ook in het noordoosten van het land reageert Artsen Zonder Grenzen op de immense humanitaire nood die wordt veroorzaakt door het conflict en de economische crisis, door zowel ontheemden als gastgemeenschappen bij te staan die zeer beperkte toegang hebben tot basisvoorzieningen.    

Gedurende het hele jaar ondersteunden we een groot basisgezondheidszorgcentrum in het district Raqqa, dat spoedeisende hulp, poliklinische consulten en behandeling van niet-overdraagbare ziekten biedt. We hebben gereageerd op een toename van het aantal ondervoede kinderen door in Raqqa een klinisch therapeutisch voedingscentrum op te zetten, naast ons poliklinisch centrum. We ondersteunden ook de lokale gezondheidsautoriteiten bij het toedienen van routinevaccinaties aan vrouwen en kinderen op 12 locaties in Kobanê/Ain Al-Arab. In 2022 hebben we het vaccinatieprogramma overgedragen aan de lokale autoriteiten, maar we hebben onze donaties gedurende het jaar voortgezet.    

In Tal Abyad en Ras Al-Ain werkten we samen met lokale organisaties om de routinematige immunisatiediensten te herstellen en voerden we een mazelen-, polio- en pentavalent-vaccinatiecampagne. Daarnaast zorgden we voor de behandeling van leishmaniasis, technische training en donaties van medische benodigdheden aan gezondheidsfaciliteiten.  

In de zuidelijke en noordelijke buurten van Hassakeh-stad ondersteunden we twee klinieken met behandeling voor NCD's. In het kamp Al-Hol, in Hassakeh, kwijnen meer dan 53.000 gevangenen - voor het merendeel kinderen - nog steeds weg in onveilige en onhygiënische omstandigheden. In 2022 vonden er talrijke gewelddadige incidenten plaats in het kamp, waarbij verschillende bewoners om het leven kwamen en de humanitaire hulpverlening herhaaldelijk werd onderbroken.  

In Al-Hol biedt Artsen zonder Grenzen basisgezondheidszorg, behandeling van NCD's en geestelijke gezondheidszorg. Ondanks onze inspanningen om de water- en sanitaire voorzieningen in het kamp te verbeteren, is er nog steeds een gebrek aan adequate voorzieningen. De waterkwaliteit en -voorziening blijven een probleem in Noordoost-Syrië. Sinds de zomer, medio 2022, zijn er langdurige onderbrekingen geweest in het waterstation van Alouk, waardoor het in wezen niet meer functioneert voor een miljoen mensen in de provincie Hassakeh. Onze teams houden de situatie in de gaten en zullen ingrijpen waar mogelijk.  

In de loop van het jaar hebben we gereageerd op verschillende uitbraken van ziekten, waaronder COVID-19, meningitis en ernstige acute luchtweginfecties. Toen in de gouvernementen Raqqa en Deir ez-Zor een cholera-uitbraak werd uitgeroepen, hebben we in samenwerking met de lokale gezondheidsautoriteiten gereageerd door een behandelcentrum in Raqqa en orale rehydratatiepunten in Hassakeh te openen, patiënten met vermoedelijke cholera en uitdroging te behandelen en patiënten met ernstige uitdroging door te verwijzen naar andere faciliteiten. Daarnaast stuurden we extra personeel naar het gebied, waaronder gezondheidswerkers, en werkten we samen met andere lokale organisaties om water en sanitaire voorzieningen te verbeteren, door watertrucks te chloreren, de kwaliteit van de watervoorziening te waarborgen en waterbehandelingsstations te ondersteunen met chloreringsprocessen.