Sociale media

Open the menu

Werken voor AZG op het terrein

Is een job op het terrein met Artsen Zonder Grenzen iets voor jou? We zijn altijd op zoek naar gekwalificeerd medisch én niet-medisch personeel.

Op deze pagina vind je de profielen die we permanent nodig hebben. We werken daarom met spontane sollicitaties. Indien je – na een selectieproces gebaseerd op je competenties – wordt aangenomen, kom je in een ‘pool’ van beschikbare hulpverleners terecht. Zodra er in een project een geschikte positie vrij is, sturen we je uit om te werken in één van onze medische projecten. Je moet dus bereid zijn te vertrekken in functie van de humanitaire noden volgens ons, naar om het even welk gebied. Daarnaast is het voor ons heel belangrijk dat je een sterke humanitaire motivatie hebt en je je wilt engageren voor meer dan één missie. We bieden je een dynamische en stimulerende werkomgeving met multiculturele collega’s, persoonlijke ontwikkeling en opleidingen tussen verschillende missies.

Je vindt de lijst met profielen wat verder op deze pagina, maar bekijk zeker onze basisvereistenaanwervingsprocedure, de FAQs en informatie over het leven op het terrein voor je solliciteert. Naar sommige profielen zijn we dringend op zoek, deze vind je hieronder:

Onze personeelsnoden veranderen continue en kunnen tijdens rampen plots drastisch stijgen. We vragen je daarom om deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de profielen die we nodig hebben. 

Rozia en haar zoontje van 2 maanden Zubair worden verzorgd in het AZG ziekenhuis in Goyalmara, een Rohingya vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Bangladesh.
© Pablo Tosco/Angular - Rozia en haar zoontje van 2 maanden Zubair worden verzorgd in het AZG ziekenhuis in Goyalmara, een Rohingya vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Bangladesh.

7 essentiële vragen die je jezelf moet stellen voor je solliciteert

Wat is mijn motivatie?

Vertrekken met Artsen Zonder Grenzen doe je niet zomaar. Naast de nodige vakbekwaamheid, is ook een sterk engagement vereist.  Al onze medewerkers onderschrijven ook het Handvest van Artsen Zonder Grenzen.

De principes die in dit Handvest staan – neutraliteit, onpartijdigheid, non-discriminatie, persoonlijk engagement, medische ethiek, respect voor de menswaardigheid – worden  in de praktijk uitgevoerd, zowel in de beslissingen en handelingen  van de organisatie in haar geheel als van elk van haar leden. Wij verwachten van al onze medewerkers dat zij deze waarden begrijpen en ze zich eigen maken.

Voor je besluit bij ons te solliciteren, moet je goed begrijpen waarom je dat wil doen. Idealiseer je ons werk of is het een weloverwogen keuze? Sluiten je eigen motivaties en je waarden aan bij die van Artsen Zonder Grenzen?

Het is ook belangrijk om de dagelijkse realiteit van ons werk te begrijpen. Onze medewerkers leven en werken vaak op onbekend terrein, in stresserende en moeilijke omstandigheden. Als je wilt vertrekken, raden wij je daarom aan om de rubrieken hieronder goed door te nemen en onze 'test' in te vullen. Zo krijg je een beter zicht op de implicaties van je engagement voor Artsen Zonder Grenzen.

Waarmee zal ik geconfronteerd worden?

Wanneer je bij Artsen Zonder Grenzen solliciteert, moet je weten dat wij ons inzetten om de toegang tot gezondheidszorg voor de kwetsbaarste bevolkingsgroepen te verbeteren in gebieden waar soms:

 • mensenrechten flagrant met de voeten worden getreden;
 • vrouwen, mannen en kinderen van een bepaalde etnische, sociale of tribale herkomst sommige rechten niet hebben die in de westerse maatschappijen algemeen aanvaard en erkend worden
 • homoseksualiteit bij wet kan worden bestraft;
 • verkrachting kan worden ingezet als oorlogswapen;
 • besmettelijke ziekten en epidemieën gemeengoed zijn.

Hoe ga ik om met onveilige situaties?

Artsen Zonder Grenzen plaatst de veiligheid van haar personeel voorop. Het kan gebeuren dat je naar instabiele landen wordt gestuurd, waar je gevaar kan lopen. Voor al onze projecten werden daarom handleidingen opgesteld, om de risico's tot een minimum te beperken.

Als je voor Artsen Zonder Grenzen werkt, moet je je er goed van bewust zijn dat je onze organisatie dag en nacht, zeven dagen op zeven vertegenwoordigt, ook in je vrije tijd en tijdens je vakantie. Iedereen is verantwoordelijk voor zowel zijn eigen veiligheid als die van het team.

Onze veiligheidsmaatregelen kunnen je bewegingen en je interactie met de lokale bevolking buiten het werk beperken. Wat jij wel of niet doet kan gevolgen hebben, niet alleen voor de mensen met wie je werkt, maar ook voor het project en de lokale bevolking. Daarom is het erg belangrijk de veiligheidsregels van Artsen Zonder Grenzen na te leven.

Hoe zijn de leefomstandigheden?

Wanneer je in het buitenland voor Artsen Zonder Grenzen werkt, zal je moeten wennen aan heel wat veranderingen op het gebied van voedsel, huisvesting, levensritme, vrijetijdsbesteding en taal.

Er wacht je een geheel nieuwe levensstijl waarin privacy en vrije tijd schaars kunnen zijn. Misschien moet je je kamer en badkamer delen. Zorg ervoor dat je afstand kan doen van je materiële comfort voor je beslist om voor ons te werken.

In sommige projecten van Artsen Zonder Grenzen zijn de weersomstandigheden verre van aangenaam (extreme hitte of koude, hoge vochtigheidsgraad, hevige regenval of juist droogte). Bovendien zal je het enkele maanden lang zonder je vertrouwde omgeving moeten stellen, weg van familie en vrienden. De communicatie kan soms moeizaam verlopen.

Wie in het buitenland verblijft, meet zich best een gezonde levensstijl aan. Op die manier kan je vermijden dat je ziek wordt, en kan je alle toegewezen taken tot een goed einde brengen. De juiste inentingen zijn dan ook van groot belang, net als aangepaste voorzorgsmaatregelen (bijvoorbeeld tegen malaria).

Zal ik de stress aankunnen?

Een job voor Artsen Zonder Grenzen op het terrein kan tot grote stress leiden, omdat er heel wat stressfactoren op je inwerken tijdens je verblijf in het buitenland.

Onder meer de verandering van omgeving, de primitieve levensomstandigheden, vreemde voeding, ver van familie en vrienden moeten leven, eventuele gezondheidsproblemen, spanningen tussen teamleden, het gevoel van onveiligheid, de frequente veranderingen van project en de soms moeilijke omgang met de lokale autoriteiten... het kan allemaal bijdrage aan stress. 

Sta even stil bij de volgende vragen:

 • Hoe ga je in je dagelijks leven om met stress?
 • Deel uitmaken van een team op het terrein vereist dat je te allen tijde bereid bent om oplossingen voor te stellen. Heb je al eens gedurende lange periodes in een groep van drie tot tien personen geleefd en gewerkt?
 • Ben je een goede communicator en animator?
 • Kan je je persoonlijke problemen opzij zetten en doen wat nodig is?
 • Wat zijn voor jou bronnen van stress en hoe ga je ermee om in een team?

Wat zullen de gevolgen zijn voor mijn familie en mijn privéleven?

In het buitenland werken betekent dat je je naasten voor lange tijd, meestal tussen zes en twaalf maanden, moet achterlaten. Welke gevolgen zou je afwezigheid hebben op je privéleven?

Denk ook aan het effect van een moeilijke werkomgeving op je moraal, zowel tijdens je werk als na je terugkeer. Een buitenlandse missie is ongetwijfeld spannend, maar de terugkeer kan zwaar uitpakken voor jou en je omgeving: het werk op het terrein laat zeker sporen na.

Sta ik ervoor open om samen te werken met andere culturen?

Cultuurverschillen kunnen erg verrijkend zijn, maar kunnen ook tot misverstanden leiden. Het is niet altijd vanzelfsprekend om daarmee om te gaan.

Stiptheid op het werk, zin voor verantwoordelijkheid of relaties tussen mannen en vrouwen kunnen verschillen van het ene land tot het andere.

Verdraagzaamheid ten opzichte van mensen die anders denken en handelen dan jijzelf is fundamenteel. Verdraagzaamheid en wederzijds respect zijn basiswaarden bij Artsen Zonder Grenzen.

Deze vragen stellen we om je bewust te maken van wat het leven in het buitenland van je kan vergen. Duizenden mensen die doorheen de jaren voor Artsen Zonder Grenzen samengewerkt hebben, vonden hun ervaring op het terrein veeleisend maar ook verrijkend. Voor velen betekende de missie in het buitenland een kantelpunt in hun leven.

Werken voor Artsen Zonder Grenzen is meer dan een avontuur of een zoektocht naar werk. Het is een engagement.

Logistiek medewerker Stéphane Burg stelt een opblaasbaar ziekenhuis op in Tacloban in de Filipijnen.
© Yann Libessart/MSF - Logistiek medewerker Stéphane Burg doet voorbereidend werk voor het opstellen van een opblaasbaar ziekenhuis in Tacloban, de Filipijnen.

Basisvereisten

Kan je je vinden in ons Handvest?

Artsen Zonder Grenzen steunt voor haar hulpverlening op de principes en waarden in haar Handvest. Deze waarden en idealen – neutraliteit, onpartijdigheid, non-discriminatie, persoonlijk engagement, medische ethiek, respect voor de menswaardigheid – worden  in de praktijk uitgevoerd, zowel in de beslissingen en handelingen  van de organisatie in haar geheel als van elk van haar leden.

Wil je je engageren voor twee jaar?

Wij zoeken mensen die zich voor meerdere missies kunnen en willen engageren. Een medewerker aanwerven en opleiden, vraagt een grote investering en daarom zoeken wij expats die binnen de organisatie willen doorgroeien.

Heb je al beroepservaring?

Voorafgaande beroepservaring is nodig om voldoende praktische bekwaamheden te garanderen, en om zo de nodige geloofwaardigheid bij de lokale gesprekspartners te genieten. Stages worden niet erkend als beroepservaring.

Ben je bereid om in onveilige gebieden te werken?

Tijdens conflicten is er vaak de nood aan extra medische hulpverlening, en dus zijn conflictgebieden plaatsen bij uitstek waar Artsen Zonder Grenzen projecten opent. De onveiligheid in een regio heeft bijna altijd ook een weerslag onze hulpverlening, en onze medewerkers moeten daar mee om kunnen gaan.

Ben je bereid om zonder familie en/of te vertrekken?

Omwille van de aard van onze missie en de context van onze interventies, vragen wij van onze medewerkers dat zij zonder hun partner en/of familie vertrekken.

Hoe goed spreek je andere talen?

De kandidaten die door de hoofdzetel in Brussel worden aangeworven, spreken vlot Frans en Engels, de twee meest gebruikte talen op het terrein. Kennis van het Arabisch (maar ook van het Spaans of het Portugees) is een grote troef.

Is je gezondheid goed?

Wie met Artsen Zonder Grenzen naar het buitenland wil vertrekken, moet gezond zijn. Het werk en de levensomstandigheden kunnen zowel fysiek als mentaal zwaar zijn, en dan is een goede gezondheid onontbeerlijk.

Ook onontbeerlijk:  alle basisvaccinaties (mazelen, gele koorts, DTP en polio als absoluut minimum) gekregen hebben. Afhankelijk van het land waar je tewerkgesteld wordt, zal je ook voor aanvullende vaccinaties moeten zorgen en preventieve maatregelen moeten nemen om ziekten te voorkomen.

© Hussein Amri/MSF - Een team van chirurgen verwijderen een stuk granaatscherf uit de hiel van een vrouw in Mosul, Noord Irak.
© Hussein Amri/MSF - Een team van chirurgen verwijderen een stuk granaatscherf uit de hiel van een vrouw in Mosul, Noord Irak.

Welke profielen zoeken wij?

Medisch personeel

Medisch personeel is cruciaal voor al onze projecten. Soms wordt medisch personeel uitgestuurd voor vrij korte interventies, maar meestal  is het nodig dat de medewerkers een langere periode aanwezig blijven in een project.

Ons medisch personeel behandelt patiënten in ziekenhuizen, gezondheidscentra en mobiele gezondheidsposten. Ze bieden er hulp aan slachtoffers van geweld en natuurrampen. Ze behandelen mensen met inheemse ziekten zoals malaria, maar ook patiënten met chronische ziekten zoals hiv/aids en tuberculose, of patiënten die worden getroffen door een epidemie zoals cholera of mazelen.

Het medisch personeel is verantwoordelijk voor de uitvoering van medische protocols van Artsen Zonder Grenzen, en voor de kwaliteit van de zorg. De expats werken altijd nauw samen met het lokale medisch personeel en geven indien nodig opleidingen.

Artsen Zonder Grenzen rekruteert permanent:

Paramedisch personeel

Paramedisch personeel is cruciaal voor al onze projecten. Soms wordt paramedisch personeel uitgestuurd voor vrij korte interventies, maar meestal  is het nodig dat de medewerkers een langere periode aanwezig blijven in een project.

Onze paramedische medewerkers behandelen patiënten in ziekenhuizen, gezondheidscentra en mobiele klinieken. Om de kwaliteit van water, hygiëne en afvalverwerking van onze gezondheidsfaciliteiten te verzekeren, hebben we specialisten nodig.

Ze bieden er hulp aan slachtoffers van geweld en natuurrampen. Ze behandelen mensen met inheemse ziekten zoals malaria, maar ook patiënten met chronische aandoeningen zoals hiv/aids en tuberculose, of patiënten die worden getroffen door een epidemie zoals cholera of mazelen.

Ons paramedisch personeel verstrekt vaak gezondheidszorg in afgelegen, geïsoleerde gebieden, waar het nauw samenwerkt met plaatselijk medisch personeel en hen indien nodig opleidt.

Artsen Zonder Grenzen rekruteert permanent:

Niet-medisch personeel

Artsen Zonder Grenzen is een organisatie die medische noodhulp verstrekt. Om onze interventies te kunnen bewerkstelligen, moeten we kunnen rekenen op een snelle en efficiënte administratie en logistiek. Het niet-medisch personeel vormt de ruggengraat van elk hulpprogramma dat door Artsen Zonder Grenzen opgestart wordt.

We zijn regelmatig op zoek naar:

Om de financiën en personeelszaken van een project te beheren, zoeken we verschillende profielen.

Voor al onze projecten zijn we ook op zoek naar tactische logistieke medewerkers en technici.

Voor de planning zijn we op zoek naar erg uiteenlopende profielen met competenties inzake projectbeheer, met een technische achtergrond en analytisch vermogen. We zoeken zowel academici als autodidacten, aangezien bekwaamheid voor ons het belangrijkste is.

Op technisch vlak vereisen bepaalde functies technische vaardigheden en een specifieke beroepservaring. Dat is bijvoorbeeld het geval voor wie verantwoordelijk is voor energievoorziening (elektriciteit), bouwwerkzaamheden, het beheer van biomedische apparatuur of de goede werking van onze ziekenhuizen, ...

Artsen Zonder Grenzen rekruteert permanent:

Het profiel "Specialist in water, hygiëne, en afvalverwerking" vind je bij de paramedische profielen.

De bevoorrading is uitgegroeid tot een volwaardige nieuwe activiteitencategorie binnen AZG.  Ze omvat alle technische vaardigheden binnen de verschillende technische vakgebieden: opslagtechnieken, transport, douane, planning van de vraag of aankoop.

Alle functies dienen hetzelfde doel: tijdig tegemoetkomen aan de behoeften van begunstigden, binnen een aanvaardbaar budget.

De bevoorrading vereist bij AZG specifieke vaardigheden, met betrekking tot:

 • De aard van de goederen – we leveren voornamelijk medicatie en specifiek niet-medisch materiaal dat bijzondere omstandigheden vereist (gecontroleerde temperatuur) doorheen de hele bevoorradingsketen, om de kwaliteit voor de begunstigden te kunnen waarborgen.
 • De diversiteit van de bevoorrading, op lokaal, regionaal of internationaal vlak.

We hebben dus de volgende profielen nodig:

Meer informatie over onze supply chain vind je hier!

Leidinggevend personeel

Elke missie wordt geleid door een coördinatieteam. Dit team bestaat uit de landverantwoordelijke, technische coördinatoren (medisch, logistiek, financieel en personeelszaken) en projectcoördinatoren. Deze functies worden bijna uitsluitend bekleed door personen met een beproefde ervaring bij Artsen Zonder Grenzen.

De landverantwoordelijke is verantwoordelijk voor alle projecten in een land of specifiek crisisgebied, en ook voor de externe en interne communicatie over onze hulpverlening. Op basis van een analyse van de context bepaalt hij de strategieën om verslag uit te brengen van de situaties waarmee wij worden geconfronteerd.

Hij laat zich omringen door technische coördinatoren, voor de specifieke ondersteuning van de projecten, en projectcoördinatoren. De projectcoördinator is verantwoordelijk voor het beheer van de activiteiten in een project.

Artsen Zonder Grenzen rekruteert permanent:

Artsen Zonder Grenzen als werkgever

Artsen Zonder Grenzen is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligerswerk betekent voor ons een individueel engagement en een persoonlijke verantwoordelijkheid. Toch werkt ons personeel op betaalde basis.

Het gaat voor ons meer om een moreel engagement tot humanitaire actie en het aanvaarden van de risico’s van de missies. Onze collega’s stellen zich flexibel op en aanvaarden om te vertrekken naar het terrein volgens de humanitaire noden. Tot slot aanvaardt de vrijwilliger het Handvest  van Artsen Zonder Grenzen en het Werknemershandvest, en neemt hij tijdens zijn missies een bescheiden levensstijl aan.

Het salaris bij Artsen Zonder Grenzen reflecteert deze humanitaire wilskracht van vrijwilligerswerk, maar erkent ook professionele vaardigheden van ons personeel. Salarisverhogingen zijn gebaseerd op expertise en ervaring. Na bijvoorbeeld een jaar werkzaam te zijn bij Artsen Zonder Grenzen, verhoogt het salaris. Artsen Zonder Grenzen biedt ook de mogelijkheid om deel te nemen aan opleidingen en workshops, zowel voor een specifieke professionele ontwikkeling als een persoonlijke ontwikkeling.

Het personeelsbeheer van Artsen Zonder Grenzen is gebaseerd op de noties vrijwilligerswerk, gelijkwaardigheid, transparantie en erkenning van de waarde van elk individu.

compas

Leer meer over onze gedragsregels of onze interne procedures  voor een werkomgeving zonder misbruik, uitbuiting of intimidatie.

Wat bieden we aan?

 • Een contract van bepaalde duur
 • Een maandloon
 • Medische bijstand
 • Een vergoeding voor alle onkosten verbonden aan de missie (transport, huisvesting)
 • Een dagvergoeding (per diem) tijdens de missie
 • De unieke kans om ervaring op te doen en snel verantwoordelijkheid op te nemen in humanitaire noodsituaties en diverse medische projecten
 • Een professionele ontplooiing op maat, mogelijkheid tot het volgen van opleidingen op verschillende niveaus, met diverse doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie
© Giorgio Contessi/MSF - AZG logistiek medewerker Jennifer Bock en haar collega’s stockeren 58 dozen aan medische goederen, voornamelijk malaria test kits, bestemd voor een gezondheidspost in Boguila in de Centraalafrikaanse Republiek.

rekruteringsInfosessies

Als je interesse hebt om te werken voor Artsen Zonder Grenzen op het terrein, raden wij je aan om deel te nemen aan een van onze informatiesessies vooraleer je solliciteert.

Aan de hand van een getuigenis van een van onze collega's, krijg je  meer informatie over Artsen Zonder Grenzen als humanitaire organisatie, de verschillende projecten, de werk- en leefomstandigheden, de veiligheid op het terrein en natuurlijk ook over de criteria en procedures die tijdens de aanwerving gehanteerd worden. Je krijgt er bovendien de kans om vragen te stellen aan onze rekruteerders.

De sessies worden gehouden in het Engels en Frans. Op did moment gebeuren de infosessies enkel online.

Hieronder kan je je inschrijven. Vergeet niet om vooraf de jobpagina’s grondig te lezen, vooral de basisvoorwaarden en de gezochte profielen.

Agenda 

 • Rekruteringsinfosessie: werk als internationale werknemer voor Artsen Zonder Grenzen: donderdag 30 mei om 17u online (in het Engels). Schrijf je hier in

Solliciteren bij Artsen Zonder Grenzen

Heb je de bovenstaande informatie gelezen en wil je graag voor ons komen werken? Dit zijn de verschillende stappen van onze aanwervingsprocedure:

Stap 1: Informeer je

Voor je je online kandidaat stelt, lees je best aandachtig de deel over de basisvoorwaarden en gezochte profielen. Als je nog meer informatie wenst, kan je deelnemen aan een van onze informatiesessies.

Je kan ook per mail contact opnemen met een van onze rekruteerders via recruitment-bxl@brussels.msf.org.

Stap 2: Solliciteer online

Vul hier ons online sollicitatieformulier in. Enkel de kandidaturen vergezeld van een motivatiebrief en cv in Frans of Engels, samen met een kopie van het diploma, komen in aanmerking.

Solliciteer hier als je chirurg, orthopedisch chirurg, gynaecoloog of anesthesist bent.

AZG hecht belang aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Door het versturen van je sollicitatie, ga je ermee akkoord dat MSF je persoonlijke gegevens gebruikt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor sollicitanten voor meer informatie.

Stap 3: Eerste contact

Wij screenen alle kandidaten en doen al het mogelijke om je binnen de maand een antwoord te geven.

Als je aan onze aanwervingscriteria beantwoordt, nemen wij contact met jou op voor een eerste telefonisch gesprek over je kandidatuur. Op basis van dit gesprek word je al dan niet uitgenodigd voor de volgende stap.
 

Stap 4: Sollicitatiegesprek

Het gesprek vindt plaats in onze kantoren in Brussel, via telefoon of Skype. We kunnen je vragen om een individuele simulatieoefening te doen over het werk op het terrein.

Stap 5: Opleiding "Welkom bij AZG"

Als je aangeworven wordt, word je uitgenodigd voor de verplichte "Welkom bij AZG"-sessies.

Deze opleiding vindt online plaats.

Stap 6: Vertrek op missie

Wanneer je geselecteered bent, word je in een reserve opgenomen op basis van je profiel. Zodra er een functie beschikbaar is die overeenstemt met jouw profiel en competenties, zal je alle nodige informatie en briefings ontvangen voor je vertrek op missie.