Sociale media

Open the menu

Waarom maakt Artsen Zonder Grenzen geen deel uit van het 12-12 Consortium?

Het 12-12 Consortium lanceert in België fondsenwervingscampagnes voor zeven organisaties wanneer er zich een uitzonderlijke humanitaire crisis voordoet. Wij hebben besloten geen deel uit te maken van dit consortium, omdat deze aanpak niet overeenstemt met onze aanpak van interventie en fondsenwerving. Wij behoren dus niet tot een consortium, noch in België, noch ergens anders in de wereld.

Onze medische noodhulp: niet alleen bij rampen

Onze missie, medische noodhulp verlenen daar waar de humanitaire nood het hoogst is. Of een crisis nu in de media komt of niet.

Het vertrouwen van onze donateurs

Onze fondsenwervingsaanpak is niet dezelfde als die van het 12-12 Consortium. Het consortium is namelijk enkel actief tijdens uitzonderlijke crisissen die vaak erg zichtbaar zijn in de media.

Wanneer een humanitaire crisis uitbreekt, beoordelen wij van onze kant de operationele behoeften, onze capaciteit om te reageren en het noodzakelijke budget alvorens we een fondsenwervingscampagne starten.

Deze beoordeling kan tijd in beslag nemen en omdat wij geen controle hebben over de activering van het consortium, kunnen wij hier geen deel van uitmaken. We willen transparant blijven tegenover onze donateurs en gebruikmaken van het vertrouwen dat zij ons al tientallen jaren in België schenken, door geen fondsenwervingscampagne te starten als deze niet overeenstemt met onze operationele capaciteit.

Bovendien geloven wij ook dat hulp nodig is in crisissituaties die niet door de media worden belicht. Ons werk gaat door, ook wanneer de camera's niet meer draaien.

Overtuiging Artsen Zonder Grenzen

Onze overtuiging? Een gift aan Artsen zonder Grenzen is een gift aan mensen in crisis, waar ze zich ook bevinden. Bij rampen die het nieuws halen, maar ook bij stille rampen, en alleen op basis van onze eigen inschatting.

Al het geld dat door het 12-12 Consortium wordt ingezameld, gaat naar hulp bij een specifieke ramp.

Wij nodigen het publiek liever uit om ons noodfonds te steunen, waardoor we onmiddellijk kunnen reageren als er een crisis uitbreekt, of die nu bekend is of niet. Dit is niet de aanpak van het 12-12 Consortium.

De kracht van onze donateurs

We hebben uw hulp nodig, want u bent degene die ons de kracht geeft om onafhankelijk op te treden.

Onze medische teams werken dag en nacht om mensen in nood te helpen. Dankzij mensen zoals u kunnen we meteen in actie komen om slachtoffers van natuurrampen te helpen, zoals de ramp die zich momenteel in Syrië en Turkije voordoet. Maar ook bij conflicten en epidemieën waar de media geen aandacht aan besteden.