Sociale media

Open the menu

Turkije

Türkiye
Jaar AZG begon te werken in het land
1999

Turkije telt nog steeds het hoogste aantal vluchtelingen ter wereld. Meer dan 3,6 miljoen ingeschreven Syrische vluchtelingen verblijven in het land, bovenop 365.000 personen met andere nationaliteiten.

Hoewel volgens de Turkse overheid ongeveer 295.000 Syriërs teruggekeerd zijn naar huis in 2018, woont de overgrote meerderheid van hen nog steeds in stedelijke gebieden met nood aan medische, psychologische en sociale bijstand.

In 2018 bleef Artsen Zonder Grenzen technische en financiële steun bieden aan ngo's die zich bekommeren om migranten en vluchtelingen in Turkije.

Sanliurfa

Al vier jaar ondersteunen we Support to Life, de Association for Protecting and Improving the Rights of Seasonal Agricultural Workers (Metider) en de International Blue Crescent Foundation bij hun activiteiten voor Syrische vluchtelingen. Die activiteiten omvatten psycho-educatie aan huis voor mensen met een fysieke beperking, een psychosociaal bijstandsprogramma en vertaaldiensten in ziekenhuizen om Syrische patiënten te helpen communiceren met het medisch personeel. We ondersteunden in 2018 ook een vaccinatiecampagne van de overheid.

Omdat we er het volle vertrouwen in hadden dat de lokale ngo’s de behoeften konden dekken in Sanliurfa, besloten we onze steun in juni stop te zetten.

Kilis en Instanboel

We werkten samen met de Citizens' Assembly (CA) aan twee andere projecten voor migranten en Syrische vluchtelingen in Turkije. CA's programma voor geestelijke gezondheidszorg en psychosociale bijstand in Kilis ging over naar een andere organisatie in april, maar bleef Syrische vluchtelingen in de stad ondersteunen. Tegelijkertijd voorzag het door Artsen Zonder Grenzen ondersteunde Nefes-centrum in Istanboel bijstand en begeleiding voor migranten en vluchtelingen die het slachtoffer zijn geweest van misbruik.

Naast de technische en financiële ondersteuning van lokale ngo's trachten we ook onze administratie te vernieuwen om zonder tussenpersonen te werken.