Sociale media

Open the menu

Jordanië

jordanie
Jaar AZG begon te werken in het land
2006

In Jordanië leidt Artsen Zonder Grenzen gezondheidszorgprogramma’s om Syrische vluchtelingen en kwetsbare gastgemeenschappen te helpen.

Nadat in juli 2017 de grens tussen het zuiden van Syrië en Jordanië gesloten werd en de oprichting van een ‘de-escalatiezone’ in zuidwestelijk Syrië aangekondigd was, kwamen er minder vluchtelingen en oorlogsgewonden het land binnen. Toch telt Jordanië nog bijna 671.000 geregistreerde en een onbekend aantal niet-geregistreerde Syrische vluchtelingen, van wie de meeste humanitaire hulp nodig hebben om aan hun basisbehoeften te voldoen. In februari 2018 kondigde de Jordaanse regering aan dat ze de gesubsidieerde gezondheidszorg voor Syrische vluchtelingen beëindigde, waardoor het voor hen nog moeilijker werd om een beroep te doen op medische diensten.

Niet-overdraagbare aandoeningen 

In onze drie klinieken in het gouvernement Irbid kunnen Syriërs en kwetsbare Jordaniërs terecht voor de behandeling van niet-overdraagbare aandoeningen, die tot de voornaamste doodsoorzaken in de regio behoren. De teams bieden medische en geestelijke gezondheidszorg, waaronder huisbezoeken, psychosociale bijstand, kinesitherapie en gezondheidspromotie voor patiënten met aandoeningen als diabetes en hypertensie. In 2018 hielden we meer dan 21.000 ambulante consultaties en meer dan 4.000 individuele geestelijke gezondheidsconsultaties.

We steunden ook een primair gezondheidscentrum in Turra, in het district Sahel Houran in Ar Ramthâ. Daar hielden we ambulante consultaties voor Syrische vluchtelingen en de lokale gemeenschap, voordat we die dienstverlening aan het ministerie van Volksgezondheid overdroegen. 

Vier jaar lang voerden onze teams chirurgische ingrepen uit in het ziekenhuis van Ramtha voor slachtoffers van het Syrische conflict. © Maya Abu Ata/MSF, mei 2017
Vier jaar lang voerden onze teams chirurgische ingrepen uit in het ziekenhuis van Ramtha voor slachtoffers van het Syrische conflict. © Maya Abu Ata/MSF, mei 2017

Moeder- en kindgezondheid 

Sinds eind 2013 leiden we een kraamafdeling en een neonatale intensieve zorgeenheid met 16 bedden in Irbid. Zo hielpen we in totaal bij ongeveer 16.000 bevallingen. In de negen maanden voor september, toen we de materniteit aan een andere ngo overdroegen, hielden onze teams 11.000 prenatale consultaties, stonden ze 2.700 bevallingen bij en namen ze 664 pasgeborenen op.

In 2018 versterkten we onze focus op geestelijke gezondheidszorg en boden we hulp aan Syrische kinderen en hun ouders in het gouvernement Mafraq.

Reconstructieve chirurgie voor slachtoffers van geweld in het Midden-Oosten 

Maandelijks bood ons ziekenhuis voor reconstructieve chirurgie in Amman een brede zorgverlening aan zo’n 200 patiënten met oorlogsverwondingen uit de buurlanden, meer bepaald Irak, Syrië, Jemen en Palestina. Die zorg omvat orthopedische, plastische en maxillofaciale chirurgie, kinesitherapie, geestelijke gezondheidsbijstand en prothesiologie. Sinds 2016 maken we bovendien met een 3D-printer prothesen van de bovenste ledematen, die essentieel zijn voor patiënten om hun fysieke integriteit en autonomie terug te winnen. In 2018 voerden onze teams 1.160 chirurgische interventies uit.

Noodchirurgie in Ar Ramthâ 

Begin 2018 namen we de moeilijke beslissing om onze chirurgische voorziening met 41 bedden in Ar Ramthâ te sluiten omdat het aantal gewonden dat vanuit zuidelijk Syrië doorverwezen werd, sterk terugliep na de sluiting van grens in juni 2016. 

Sinds september 2013 hadden duizenden patiënten in het kader van het project hulp gekregen om zowel van fysieke verwondingen als van psychologische trauma’s te herstellen. Onze teams behandelden in iets meer dan vier jaar tijd minstens 2.700 oorlogsgewonden in de spoedafdeling, ze voerden meer dan 3.700 grote operaties uit, leidden meer dan 8.500 kinesitherapiesessies en hielden ongeveer 5.900 sessies voor psychosociale bijstand.