Irak

Ook in 2017 had de Iraakse bevolking zwaar te lijden onder het conflict. Duizenden mensen werden gedood, gewond of op de vlucht gejaagd. Talrijke gezondheids­voorzieningen werden vernietigd, waardoor zieken en gewonden geen toegang hadden tot zorg.

Eind 2017 heeft het conflict in Irak aan hevigheid ingeboet. Maar de humanitaire behoeften blijven er extreem hoog. Meer dan 2 miljoen mensen kunnen nog steeds niet naar hun huizen terugkeren. Artsen Zonder Grenzen heeft er zijn activiteiten voor traumatologie en spoedoperaties voor oorlogsgewonden aanzienlijk opgevoerd. De teams hebben ook eerstelijnszorg verleend.

Grote nood aan spoedhulp in Mossoel

In de strijd voor de herovering van Mossoel liep de frontlijn dwars door woongebieden. Sommige werden maandenlang belegerd en gebombardeerd. Talrijke gewonden moesten dagen of zelfs weken wachten voor ze veilig hun huis konden verlaten. Meestal konden alleen de gewonden die zelf in staat waren om te stappen een ziekenhuis of kliniek bereiken.

Artsen Zonder Grenzen heeft gehoor gegeven aan de enorme vraag om noodhulp in en rond Mossoel. Na een evaluatie van de risico’s voor patiënten en personeel heeft Artsen Zonder Grenzen dicht bij de frontlijn verschillende posten opgezet om ernstige trauma’s te stabiliseren. De gewonden werden eerst gestabiliseerd voor ze naar andere medische voorzieningen werden overgebracht.

In juni 2017 opende AZG een ziekenhuis in West-Mosul dat chirurgie voor oorlogsgewonden voorziet. In minder dan 10 dagen na de opening hebben onze teams al meer dan 100 patiënten behandeld. © Jacob Kuehn/MSF, juli 2017
In juni 2017 opende AZG een ziekenhuis in West-Mosul dat chirurgie voor oorlogsgewonden voorziet. In minder dan 10 dagen na de opening haddenen onze teams al meer dan 100 patiënten behandeld. © Jacob Kuehn/MSF, juli 2017  

Traumatologie in Hamam al-Alil

Tot juli 2017 leidde Artsen Zonder Grenzen een ziekenhuis voor traumatologische spoedoperaties in Hamam al-Alil, 30 kilometer ten zuiden van Mossoel. De teams hebben er ruim de helft van alle gekwetsten opgevangen die in de strijd om het westen van Mossoel zijn gevallen.

Postoperatieve zorg in Al-Hamdaniya

Artsen Zonder Grenzen heeft in samenwerking met Handicap International een ziekenhuis met veertig bedden opgezet in Al-Hamdaniya, ten zuidoosten van Mossoel, en er postoperatieve en revalidatiezorg verstrekt aan patiënten die op of achter de frontlinie een levensreddende spoedoperatie hadden ondergaan. Bij velen van hen moesten er bijkomende amputaties worden gedaan, wonden worden gereinigd en zware inwendige chirurgie worden uitgevoerd.