Irak

Door de snelle escalatie van het conflict in Irak in 2014 zijn massaal veel mensen in het land zelf op de vlucht geslagen. Om en bij de twee miljoen mensen gingen op zoek naar een veilig onderkomen. 

De aanhoudende gevechten vormden ook een obstakel voor het humanitaire hulptransport naar de ontheemden in het noorden en het centrum van het land. Tijdens haar noodhulpacties stelde Artsen Zonder Grenzen (AZG) vast dat de slechte sanitaire omstandigheden, in het bijzonder het gebrek aan latrines en drinkbaar water, de oorzaak waren van de meeste ziekten. Onze teams behandelden voornamelijk infecties aan de lucht- en urinewegen, darm- en maagproblemen, huidaandoeningen en chronische ziekten.

Noodhulp voor ontheemden en vluchtelingen

Islamitische Staat (IS) en zijn bondgenoten lanceerden in de zomer van 2014 uitgebreide aanvallen op Samarra, Mosoel en de streek van Sinjar, dicht bij de Syrische grens. Veel inwoners van de stad moesten daardoor op de vlucht en trokken vooral naar Iraaks Koerdistan. Artsen Zonder Grenzen zette noodhulpacties op en leverde basisgezondheidszorg en eerste hulp aan de ontheemden op verschillende locaties, meer bepaald in het gouvernement Duhok en in Kirkuk, maar ook in Mosoel en Arbil.

Artsen Zonder Grenzen blijft de voornaamste zorgverlener in het kamp van Domiz, in het gouvernement Duhok, waar om en bij de 60.000 Syrische vluchtelingen verblijven. De organisatie biedt er seksuele en geslachtelijke gezondheidszorg, behandelt chronische ziekten en biedt geestelijke gezondheidsbijstand. Bovendien is er een spoedgevallendienst en kunnen patiënten de klok rond naar het ziekenhuis van Duhok worden overgebracht. In augustus openden we een materniteit en tegen het einde van het jaar had de organisatie 571 bevallingen begeleid.

Sinds oktober bieden we ook basisgezondheidszorg in een kliniek in het gouvernement Diyala, voornamelijk voor ontheemden. De teams stonden in voor meer dan 4.700 medische consultaties. Met de winter voor de deur deelden ze ook dekens, tenten en kits uit voor de bouw van tijdelijke onderkomens aan meer dan 400 gezinnen die in de vluchtelingen- en informele kampen in het noorden van Diyala verblijven.

Tegen het einde van het jaar werd er in de gouvernementen Anbar, Ninive, Salah ad-Din, Diyala en Kirkuk weer heviger gevochten. De bevolkingsgroepen die de gevaarlijke gebieden wilden ontvluchten, zaten in de val. Artsen Zonder Grenzen herhaalde verschillende keren dat bescherming, de toegang tot humanitaire hulp en het recht op toegang tot de veilige gebieden voor alle gemeenschappen gegarandeerd moet worden.

Buiten de nieuwe ontheemde Irakezen vangt Iraaks Koerdistan ook meer dan 200.000 Syrische vluchtelingen op, voornamelijk in het gouvernement Arbil. Al die mensen hebben verzorging nodig. Artsen Zonder Grenzen was de voornaamste verstrekker van basiszorg aan de Syriërs in de vluchtelingenkampen van Darashakran en Kawargosk, en had al meer dan 64.000 mensen behandeld tijdens ambulante consultaties vóór het International Medical Corps haar activiteiten overnam.

Gevolgen van het conflict voor de toegang tot gezondheidszorg

In juni 2014 bouwde Artsen Zonder Grenzen een kliniek voor basisgezondheidszorg in Tikrit. Een dag nadat de bouw voltooid was, werd ze verwoest door een ontploffing. Het buitenlandse en Iraakse medisch personeel werd uit het gebied geëvacueerd. Sindsdien is de stad in handen van IS en is Artsen Zonder Grenzen er niet meer teruggekeerd. De meeste leden van het medische team zijn vertrokken en duizenden ontheemden die in Al-Anbar verbleven, moesten opnieuw vluchten. AZG steunde de noodhulpdiensten van het algemeen ziekenhuis van Hawija sinds 2010.

Reconstructieve chirurgie in Jordanië

Veel slachtoffers van de oorlog kunnen in Irak geen beroep doen op reconstructieve chirurgie, omwille van de kostprijs, de onveilige situatie en het gebrek aan postoperatieve zorg, zoals fysiotherapie. Artsen Zonder Grenzen biedt dan ook reconstructieve chirurgie, psychosociale steun en fysiotherapie voor Iraakse gewonden in het kader van haar project in Amman (Jordanië). Een netwerk van acht medewerkers staat in voor de doorverwijzing van patiënten. Meer dan 150 Iraakse slachtoffers van het geweld konden in 2014 van de dienst gebruikmaken.