Sociale media

Open the menu

Irak

irak
Jaar AZG begon te werken in het land
2003

In 2019 is Artsen Zonder Grenzen in Irak essentiële gezondheidszorg blijven verstrekken in regio’s waar mensen nog altijd lijden onder de gevolgen van de jarenlange conflicten en de aanhoudende instabiliteit.

In 2019 begonnen de ontheemden naar hun huizen terug te keren, maar voor meer dan een miljoen mensen is dat nog altijd onmogelijk. Sommigen leven al jarenlang in kampen en hebben daar nauwelijks toegang tot basisgezondheidszorg. Op het einde van het jaar kwam het gezondheidssysteem nog extra onder druk te staan toen de protesten in steden overal in het land met geweld de kop werden ingedrukt.

Veel gezondheidsvoorzieningen werden verwoest en overal is er een tekort aan gezondheidsdiensten en gespecialiseerde gezondheidsmedewerkers, allebei onontbeerlijk om te voorzien in de behoeften van de eerste- en tweedelijnszorg en om trauma’s te behandelen die uit het aanhoudende geweld voortvloeien. Onze teams hebben vastgesteld dat de onafgebroken ellende de vraag naar geestelijke gezondheidszorg heeft doen toenemen, zowel bij intern ontheemden als bij de rest van de Iraakse bevolking. Veel voorkomende problemen zijn trauma’s als gevolg van huiselijk geweld, psychosomatische stoornissen, posttraumatische stressstoornissen, depressies en angstaanvallen.

In 2019 zijn we ons volledige aanbod eerste- en tweedelijnszorg blijven aanbieden, zoals kraamzorg en neonatale zorg, dringende revalidatie, behandelingen voor niet-overdraagbare ziekten, chirurgie en postoperatieve zorg, en ook geestelijke gezondheidszorg, zowel aan ontheemden als aan terugkeerders en kwetsbare gemeenschappen. Vanaf oktober, toen de demonstraties begonnen, hebben onze teams medische voorraden en technische ondersteuning geschonken aan verschillende ziekenhuizen verspreid over het hele land. Onze teams hebben ook het hele jaar lang ziekenhuizen en klinieken gerund in enkele van de zwaarst door oorlog getroffen regio’s, zodat de Iraakse bevolking toch toegang had tot een deel van de meest essentiële gezondheidsdiensten.

Provincie Ninawa

De oorlog tegen Islamitische Staat heeft een enorme impact gehad op Ninawa. Veel inwoners hebben zware fysieke en psychische trauma’s opgelopen, gezondheidsvoorzieningen zijn verwoest en duizenden mensen zijn ontheemd. Op elke plaats in Ninawa waar Artsen Zonder Grenzen actief was, hebben we veel aandacht gehad voor geestelijke gezondheidszorg en in 2019 hebben onze psychologenteams in deze provincie in totaal 14.000 individuele consultaties geestelijke gezondheidszorg verstrekt.

Om het tekort aan goed opgeleid operatiepersoneel en postoperatieve zorgverleners aan te pakken heeft Artsen Zonder Grenzen in 2018 in Oost-Mosoel een centrum geopend met een integraal zorgaanbod voor patiënten met traumaletsels, veroorzaakt door geweld of een ongeval. Het ziekenhuis heeft een mobiele operatiekamer, een zaal met 33 bedden, een recovery- en een revalidatieafdeling. In 2019 hebben onze teams bijna 580 chirurgische ingrepen uitgevoerd. We hebben het ministerie van Volksgezondheid ook een gloednieuw gebouwde voorziening geschonken om in Oost-Mosoel infectieziekten te kunnen behandelen.

In West-Mosoel leiden we in het Nablus Hospital een grote kraamkliniek met chirurgische voorzieningen voor keizersneden. Ons team daar verstrekt spoedeisende verloskundige zorg en neonatale zorg, runt een pediatrische afdeling en staat in voor spoedingrepen en de stabilisatie van patiënten voor die naar een ander ziekenhuis worden overgebracht. In 2019 heeft het team 43.100 consultaties verstrekt op de spoedeisende afdeling en 9.300 bevallingen begeleid.

Toen er ontheemde gezinnen naar West-Mosoel terugkeerden, zijn we in het eerstelijnsgezondheidscentrum Al-Rafedein gestart met kraamzorgdiensten om in te spelen op de toegenomen vraag naar seksuele en reproductieve gezondheidszorg. In het ziekenhuis en in de kampen voor ontheemden in het district Sinjar hebben we ook onze outreach-activiteiten voor Jezidi’s en andere gemeenschappen uitgebreid. We bieden er seksuele en reproductieve gezondheidszorg, inclusief het begeleiden van bevallingen, en pediatrische zorg. In totaal hebben we in 2019 op de afdeling spoedeisende hulp 14.600 patiënten behandeld.

In het subdistrict Qayyarah zijn we een spoeddienst, een afdeling pediatrie en een materniteit blijven leiden, zijn we nutritionele zorg, chirurgische ingrepen en revalidatie blijven aanbieden en zijn we doorgegaan met het verzorgen van brandwonden. Zowel de gastgemeenschappen als de intern ontheemden kunnen van die diensten gebruikmaken. In 2019 hebben onze teams 2.670 chirurgische ingrepen uitgevoerd en zijn ze er door opleidingen en schenkingen in geslaagd het aantal lokale gezondheidszorgverleners flink te doen toenemen, waardoor we onze activiteiten voor neonatale zorg en pediatrie konden overdragen.

Provincie Kirkoek

In deze zwaar door gevechten getroffen provincie hebben teams van Artsen Zonder Grenzen geholpen bij de heropbouw van de gezondheidsvoorzieningen in Hawija en gezondheidszorg verstrekt in de stad Al-Abbasi en in het vluchtelingenkamp Laylan. Onze teams boden eerstelijnszorg, kraamzorg, seksuele en reproductieve gezondheidszorg, behandelden niet-overdraagbare ziekten, verstrekten geestelijke gezondheidszorg en deden aan gezondheidspromotie. Daarnaast steunden we de spoedeisende hulp, het laboratorium en de afdeling infectiepreventie van het algemeen ziekenhuis van Hawija.

Provincie Diyala

In Diyala zijn de teams van Artsen Zonder Grenzen tegemoetgekomen aan de noden van ontheemden, terugkeerders en gastgemeenschappen. We boden er eerstelijnszorg, geestelijke gezondheidszorg, seksuele en reproductieve gezondheidszorg, behandelden niet-overdraagbare ziekten en deden aan gezondheidspromotie in de kampen in Khanaqin en Alwand en in voorzieningen in Sinsil, Sadiya, Al-Muqdadiyah en Jalawla.

Provincie Bagdad

Onze activiteiten in het medisch revalidatiecentrum van Bagdad focussen op revalidatie, inclusief pijnbestrijding, kinesitherapie en geestelijke gezondheidszorg voor mensen die gewond zijn geraakt bij geweld of ongevallen. Toen in oktober de massale protesten uitbraken, hebben we de capaciteit opgetrokken van 20 naar 30 bedden. Daarnaast gaven we een opleiding slachtoffertriage aan 80 artsen en verpleegkundigen die in Sadr City op de spoedafdeling van het ziekenhuis Imam Ali werken, zodat ze de toestroom van ongeveer 20.000 patiënten per maand in goede banen kunnen leiden. We hebben ook een project opgestart om patiënten met resistente tuberculose een kortere behandeling zonder injecties aan te bieden en we hebben de lokale diagnosecapaciteit voor de ziekte ondersteund.

Provincie Dohuk

Van oktober, toen de gevechten in het noordoosten van Syrië begonnen, tot het einde van 2019 staken meer dan 17.000 mensen de grens met Irak over. In oktober hebben we mobiele klinieken ingezet in het vluchtelingenkamp bij Bardarash en in het opvangcentrum bij de grenspost in Sahela om algemene en geestelijke gezondheidszorg aan te bieden aan vluchtelingen en intern ontheemden.

Provincie Dhi Qar

Toen er op het einde van 2019 in de zuidelijke provincies protesten uitbraken, is Artsen Zonder Grenzen te hulp geschoten in Nasiriyah. We hebben personeel opgeleid om te leren omgaan met de grote toestroom van slachtoffers en hebben de voorbereiding van eerstehulpposten ondersteund.