Irak

Aangezien er nog steeds bijna twee miljoen mensen op de vlucht zijn en veel gezondheidsvoorzieningen beschadigd of vernield zijn, blijven de medische behoeften in Irak bijzonder hoog.

Hoewel het conflict eind 2017 bedaarde en steeds meer vluchtelingen in 2018 naar hun streek van afkomst terugkeerden, blijven de obstakels op hun weg groot. Veel ontheemde families hebben niet de nodige papieren, veel eigendommen en bestaansmiddelen raakten beschadigd of zelfs vernield, en in sommige gebieden blijft de veiligheid grote zorgen baren. De omstandigheden blijven complex en onvoorspelbaar door aanhoudende politieke twisten, conflicten tussen stammen en aanvallen door gewapende groeperingen.

In 2018 bleef Artsen Zonder Grenzen een brede waaier aan diensten aanbieden, gaande van basisgezondheidszorg en behandelingen voor niet-overdraagbare aandoeningen, over kraamzorg, pediatrie en spoeddiensten, tot chirurgie en geestelijke gezondheidsbijstand voor ontheemden, vluchtelingen die terugkeren en gemeenschappen die het zwaarst leden onder het geweld. We renoveerden en installeerden uitrustingen in ziekenhuizen en klinieken in sommige van de zwaarst getroffen oorlogsgebieden om het Iraakse gezondheidssysteem weer op de been te helpen.

Een verkenninsteam in de oude stad van Mosul. De stad heeft gedurende jaren van confioct hard geleden onder bombardementen en gevechten. Onze teams analyseren de medische noden van de getroffen bevolking. © Sacha Myers/AZG, april 2018.
Een verkenninsteam in de oude stad van Mosul. De stad heeft gedurende jaren van confioct hard geleden onder bombardementen en gevechten. Onze teams analyseren de medische noden van de getroffen bevolking. © Sacha Myers/AZG, april 2018.

De provincie Anbar

We bleven basisgezondheidszorg bieden, behandelden niet-overdraagbare aandoeningen en boden geestelijke gezondheidszorg, met inbegrip van psychiatrische bijstand, in twee ontheemdenkampen. In de tweede helft van het jaar droegen we de activiteiten over naarmate de populatie in de kampen geleidelijk afnam en andere organisaties begonnen met de verlening van medische diensten.

In april openden we een kliniek voor ambulante zorg in het opleidingsziekenhuis van Ramadi, om patiënten met matige en ernstige geestelijke gezondheidsaandoeningen te behandelen.

De provincie Bagdad

Onze teams in het medisch revalidatiecentrum van Bagdad boden in 2018 postoperatieve revalidatie aan 261 ernstig gewonde patiënten, inclusief kinesitherapie, pijnbestrijding en geestelijke gezondheidszorg.

We rondden ook de renovatie af van de spoedafdeling van het ziekenhuis Imam Ali in Sadr City, met de installatie van hoogstaand medisch materiaal en een nieuw triagesysteem. Bovendien leverden we 60.000 tabletten eerstelijnsgeneesmiddelen aan het nationale tuberculoseprogramma van Irak en schonken we een GeneXpert-machine aan de thoraxkliniek van Al Rusafa, om resistente tuberculose beter te kunnen opsporen.

In juni 2017 opende AZG een ziekenhuis in West-Mosul dat chirurgie voor oorlogsgewonden voorziet. In minder dan 10 dagen na de opening hebben onze teams al meer dan 100 patiënten behandeld. © Jacob Kuehn/MSF, juli 2017
In juni 2017 opende AZG een ziekenhuis in West-Mosul dat chirurgie voor oorlogsgewonden voorziet. In minder dan 10 dagen na de opening haddenen onze teams al meer dan 100 patiënten behandeld. © Jacob Kuehn/MSF, juli 2017  

De provincie Diyala

De teams van Artsen Zonder Grenzen behandelden patiënten voor niet-overdraagbare aandoeningen, boden geestelijke gezondheidsbijstand en seksuele en reproductieve gezondheidszorg in de primaire gezondheidscentra van Jalawla en Al-Sadiyah voor families die naar het gebied terugkeerden, en in ontheemdenkampen in Khanaqin. We organiseerden ook sessies voor gezondheidseducatie over chronische en endemische ziekten, seksuele en reproductieve gezondheid, en psychologische eerste hulp.

De provincie Erbil

We bieden psychologische, psychiatrische en psychosociale zorg in vier verschillende kampen rond Erbil, en aan ontheemden en gastgemeenschappen in Kalak. We beperkten onze activiteiten in oktober omdat de bevolking in de kampen afnam en richtten ons op matige en ernstige geestelijke gezondheidsgevallen en de behandeling van niet-overdraagbare aandoeningen.

De provincie Kirkoek

Terwijl de ontheemden terugkeerden naar Hawija, een van de zwaarst door het conflict getroffen gebieden, hielden onze teams zo’n 14.500 ambulante consultaties. Ze behandelden ook patiënten voor niet-overdraagbare aandoeningen en organiseerden sessies voor gezondheidseducatie in de steden Al-Abassi en Hawija. Bovendien boden we geestelijke gezondheidszorg in Al-Abassi en renoveerden we waterpunten in Al-Shazera en Al-Abassi om te zorgen voor proper drinkwater en om uitbraken van watergedragen ziekten te voorkomen.

We bleven ook primaire medische en geestelijke gezondheidszorg bieden in het kamp van Daquq tot het de deuren sloot in september en gaven technische ondersteuning en opleidingen in het ziekenhuis van Hawija, in de spoedafdelingen, het laboratorium en de materniteit, en voor de preventie en controle van infecties.

In Mount Sinjar deelden we levensnoodzakkelijke paketten uit aan de intern ontheemden. © AZG, juli 2018.
In Mount Sinjar deelden we levensnoodzakkelijke paketten uit aan de intern ontheemden. © AZG, juli 2018.

De provincie Ninive

Verschillende buurten in Mosoel liggen nog in puin en duizenden mensen hebben maar moeilijk toegang tot basisbehoeften, zoals gezondheidszorg, water en elektriciteit. Als reactie trokken we in 2018 onze medische activiteiten in het oosten en het westen van de stad op.

In het district Nablus, in westelijk Mosoel, leidden we een grote kraamafdeling met chirurgische voorzieningen voor keizersneden, pediatrische gezondheidszorg (ook voor pasgeborenen), stabilisatie en doorverwijzingen voor spoedgevallen en geestelijke gezondheidsdiensten. Onze teams stonden meer dan 5.300 normale bevallingen bij, voerden 1.120 keizersneden uit en behandelden 34.500 patiënten in de spoedafdeling.

In april openden we een allesomvattende postoperatieve zorgvoorziening in oostelijk Mosoel voor patiënten met traumaletsels door geweld of een ongeval. De faciliteit heeft een mobiele operatiekamer, een zaal met twintig bedden voor opgenomen patiënten, elf recovery-zalen, een afdeling geestelijke gezondheid en een revalidatie-eenheid.

In juli lanceerden we een speciaal programma om de toegang tot geestelijke gezondheidszorg en psychosociale bijstand te verhogen. Onze teams zijn actief in drie gezondheidscentra en bieden advies, psychosociale eerste hulp, psychosociale bijstand en verwijzen patiënten door voor psychiatrische zorg.

Eind 2018 was ook de renovatie afgerond van de spoedafdeling van het ziekenhuis van Al-Salam, die de klok rond bereikbaar is. Er zijn nu twee slaapzalen, een traumaruimte, een apotheek, twee consultatiekamers en een triageruimte.

Ten zuiden van Mosoel organiseren we spoedconsultaties, intensieve zorg, behandelingen voor brandwonden en geestelijke gezondheidszorg voor de lokale en de ontheemde bevolking van het sub-district Qayyarah en omstreken. Ons ziekenhuis met 62 bedden telt een afdeling en een therapeutisch voedingscentrum voor opgenomen patiënten en een pediatrische afdeling. Aangezien de zorgbehoeften van de ontheemden en de mensen die naar het gebied terugkeerden in 2018 bleven toenemen, breidden we onze brandwondenbehandelingen en neonatale activiteiten uit en richtten we een tweede operatiekamer in. In de loop van het jaar voerden onze teams meer dan 18.000 spoedeisende consultaties en bijna 2.500 chirurgische ingrepen uit.

Bovendien startten we begin 2018 met de voorziening van primaire gezondheidszorg in het kamp Qayyarah Airstrip, meer bepaald met ambulante behandelingen voor ondervoeding, geestelijke gezondheidszorg, seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, en doorverwijzingen. In juli openden we een spoedafdeling die de klok rond actief is.

In het vluchtelingenkamp van Qarayyah hebben we een grote vaccinatiecampagne opgezet.
In het vluchtelingenkamp van Qarayyah hebben we een grote vaccinatiecampagne opgezet. © Hassan Kamal Al-Deen, april 2018.

In augustus voltooiden we de renovatie van het ziekenhuis van Sinuni, in het district Sinjar, waar de medische activiteiten tijdens het conflict fors teruggeschroefd waren. Het opende opnieuw de deuren met een volledig uitgeruste spoedafdeling, kraamafdeling, pediatrische afdeling voor opgenomen patiëntjes en geestelijke gezondheidsdiensten.

Bovendien bleven we spoedeisende neonatale en kraamzorg bieden, primaire pediatrische zorg, spoedeisende stabilisatiediensten en geestelijke gezondheidsbijstand in de gezondheidsvoorziening van Tal Maraq, in het sub-district Zummar.

De provincie Salah ad Din

Gedurende de eerste zes maanden van het jaar hielden we ambulante en geestelijke gezondheidsconsultaties voor terugkerende vluchtelingen en ontheemden in onze mobiele klinieken in Tikrit en beheerden we een centrum voor basisgezondheidszorg in het kamp van Al-Allam. Omdat het aantal ontheemden daalde en het aantal activiteiten van andere organisaties toenam, droegen we deze activiteiten in juni over aan het Iraakse ministerie voor Volksgezondheid.

Noodhulpacties

Nadat er in verschillende regio’s van het land melding werd gemaakt van gevallen van Krim-Congo hemorragische koorts, stuurden we snel een team van experts uit om de ziekenhuizen te ondersteunen. In juli kregen 228 Iraakse dokters, verpleegkundigen en schoonmakers een opleiding in vijf openbare ziekenhuizen in de provincies Diwaniyah, Najaf, Babel en Bagdad.

Bovendien hielpen we het ministerie van Volksgezondheid met de vaccinatie van meer dan 111.000 kinderen tussen zes maanden en vijftien jaar oud, als reactie op een uitbraak van mazelen in de provincie Ninive in juli.