Sociale media

Open the menu

Irak:mensen hebben nog steeds steun nodig

Vijf jaar geleden, op 10 juli 2017, werd de strijd om Mosul – het militaire offensief van Iraakse troepen om de stad te heroveren op groeperingen van IS – officieel voorbij verklaard. Langzaamaan keerden de inwoners naar de stad terug en werd het leven hervat. Maar de wederopbouw van Mosul kost tijd, en de gezondheidszorg vormt daarop geen uitzondering.

Spookstad Mosul

"Mosul heeft de afgelopen vijf jaar radicale veranderingen doorgemaakt", zegt Sahir Dawood, gezondheidsbevorderaar van AZG in Mosul. "De eerste keer dat ik terugging naar de stad, net na het einde van de strijd, voelde het aan als een spookstad. Het enige wat ik zag was puin, verwoeste gebouwen en lege straten.”

Le plus grand pont de Mossoul, qui relie l'Est à l'Ouest de la ville.
De grootste brug in Mosoel is een levensader tussen Oost en West. © Mohammed Al-Bayati

Verbeterde veiligheid

 Vandaag zijn in Mosul de bruggen die tijdens de oorlog werden verwoest, weer opengegaan en zijn West- en Oost-Mosul weer met elkaar verbonden. In de afgelopen vijf jaar hebben de inwoners van Mosul de straten zien veranderen doordat barrières en controleposten geleidelijk aan werden verwijderd - een teken van verbeterde veiligheid. Ouders zijn nu niet meer bang om hun kinderen buiten te laten spelen en naar school te sturen.

Allerlei initiatieven als paddenstoelen uit de grond

In Mosul duiken dagelijks allerlei initiatieven op: mensen zetten zich vrijwillig in om het puin in de oude stad te ruimen, om huizen te repareren, om de straten schoon te maken. Activisten uit de stad zijn inzamelingsacties gestart om gezinnen te helpen hun huizen weer op te bouwen of bedrijven op te starten.

Behoeften nog altijd groter dan de geleverde inspanningen

Hoewel de inwoners van Mosul verandering voelen, is hun dagelijkse realiteit nog niet zonder problemen. Veel gezinnen verloren alles in de oorlog en hebben nog steeds moeite om in hun levensonderhoud te voorzien en geschikte huisvesting te vinden. Door de omvang van de verwoesting van de stad is het aantal beschikbare huizen voor gastgezinnen drastisch gedaald. Bovendien is de werkloosheid in Mosul groot. Zonder kansen op werk, vooral voor jongeren, is het voor veel gezinnen moeilijk om zich te vestigen.

Gezondheidssysteem staat voor grote uitdagingen

Mosul had ooit het op één na grootste gezondheidszorgsysteem in Irak, maar de situatie is nog lang niet wat het voor de oorlog was. Aangezien de medische voorzieningen tijdens de oorlog zwaar beschadigd zijn, hebben de mensen nog steeds moeite om toegang te krijgen tot betaalbare hoogwaardige gezondheidszorg. De verwoesting heeft ook de voorzieningen buiten Mosul niet gespaard, waardoor de mensen vaak lange reizen moeten maken om de weinige functionerende voorzieningen in de stad te bereiken.

Patiënten sterven op weg naar het ziekenhuis

"Patiënten komen van ver om in ons ziekenhuis te bevallen," zegt Sulav Al-Hamza, die voor AZG in de kraamkliniek van Nablus, West-Mosul werkt. "Ze worden verondersteld toegang te krijgen tot die diensten in een ziekenhuis of zorginstelling in hun buurt, maar dat is niet het geval. Tot op heden verliezen mensen hun leven op weg naar het ziekenhuis, zelfs als ze slechts eenvoudige procedures of behandelingen nodig hebben, zoals bloedtransfusie of dingen die niet moeilijk te verstrekken zouden moeten zijn."

Tekorten aan voorzieningen en medicijnen

Er zijn ook nog steeds tekorten aan voorzieningen en medicijnen. Zo zijn er nu veel minder operaties per dag mogelijk dan voor de oorlog, omdat de middelen moeten worden gerantsoeneerd en omdat niet meer dezelfde bedden- en operatiecapaciteit voorhanden is.

Une infirmière MSF s'occupe d'un nouveau-né à la maternité de l'hôpital de Nablus, géré par MSF, à Mossoul Ouest.
Een AZG-verpleegkundige ontferm zich over een pasgeboren baby'tje in onze kraamkliniek.  © Florence Dozol 

3 AZG-faciliteiten blijven enorm veel patiënten opvangen

"Vandaag zijn de behoeften duidelijk nog steeds enorm", zegt Esther van der Woerdt, landcoördinator van AZG voor Irak. "De drie AZG-faciliteiten in de stad blijven grote aantallen patiënten ontvangen die komen voor kraamzorg, pediatrische, spoedeisende of chirurgische zorg." In de eerste zes maanden van 2022 werden 3.853 kinderen geboren in de twee kraamklinieken van AZG en hebben we 489 operaties uitgevoerd.

Stap voor stap beter

De inwoners van Mosul hebben veel moeilijkheden moeten doorstaan, maar het ontbreekt hen nooit aan moed, geduld en kracht. "Het gaat stap voor stap beter," zegt Dawood. "Want wat Mosul heeft doorgemaakt is niet evident. Ik denk niet dat een andere stad dat heeft meegemaakt. Er is geen magische oplossing om alles snel op te lossen."

Nog jarenlang steun nodig

"Het is heel bevredigend om deze positieve ontwikkelingen in de stad daadwerkelijk te zien," besluit Van der Woerdt. "We hopen dat de wederopbouw van de stad en het gezondheidszorgsysteem gaandeweg meer vaart krijgt. Want Mosul heeft nog een lange weg te gaan om weer overeind te komen en voor de bevolking om zich volledig hersteld te voelen. En dit kan alleen worden bereikt met steun. Mosul zal nog jaren steun nodig hebben."