Sociale media

  • NL
Open the menu

Deze 5 vergeten crisissen verdienen jóuw aandacht!

Heel veel landen waarin Artsen Zonder Grenzen werkt, komen regelmatig in het nieuws. Zo weet je ongetwijfeld dat er nog steeds een hevig conflict woedt in Jemen, dat onze teams er alles aan doen om de bevolking in Afghanistan te blijven bijstaan of dat COVID-19 nog steeds grote delen van de wereld in haar greep houdt.

Maar wist je ook dat er momenteel in D.R. Congo meer dan 5 miljoen mensen op de vlucht zijn? Of wist je dat mazelen nog steeds jaarlijks miljoenen kinderlevens eist en dat de grootste uitbraak ter wereld momenteel in Somalië aan het gebeuren is?

Mensen in nood én in de schaduw: Artsen Zonder Grenzen verliest hen niet uit het oog

De trieste situatie voor vele bevolkingsgroepen lijkt vaak het nieuws niet (meer) te halen. Nochtans voelt het geweld in Noord-Kivu, D.R. Congo, even reëel aan als pakweg in Oekraïne voor zij die geen andere keus hebben dan hun huis te ontvluchten.

Wat er gebeurt in landen als Mozambique, Centraal-Afrikaanse Republiek, Guinee, Libanon, Venezuela of Burkina Faso lijkt zelden nog de pagina's van de kranten te halen.

Vergeten crises verliezen wij bij Artsen Zonder Grenzen niet uit het oog. Het gaat steeds om mensen in hoge nood, die onze hulp even hard nodig hebben – en onze aandacht nóg meer.

We brengen alvast deze 5 vergeten crises in de aandacht.

Bijna 1 miljoen Rohingya zonder hoop om nog terug te keren naar hun thuisland

920.000 mensen... Zoveel Rohingya zijn nog steeds op de vlucht voor het extreem geweld dat zij 10 jaar geleden in hun thuisland Myanmar hebben moeten ondergaan. Jonge kinderen, kleine gezinnetjes en oudere vrouwen hebben allemaal hun thuis verloren en leven nu in ronduit smerige, overvolle vluchtelingenkampen in Bangladesh. De meesten zonder werk, zonder school en zonder hoop om ooit naar hun geboorteland terug te kunnen keren.

👉 Onze teams in Bangladesh staan al 10 jaar aan hun zijde. Doorheen de jaren hebben we verschillende interventies opgezet: van vaccinatiecampagnes tot sanitaire voorzieningen bouwen en van mobiele klinieken tot mentale gezondheid. In 2019 hadden we in totaal al 1.000.0000 consultaties uitgevoerd.

AZG

 

Bevolking van Haïti in de greep van extreem bendegeweld

Je zal maar eens wonen in Port-au-Prince, Haïti. Je bent 19, je studeert keihard en je bent op weg naar je eerste les aan de universiteit… tot je plots wordt tegengehouden door een tot de tanden gewapende bende en je moet vluchten voor je leven. Al 4 jaar gaat Haïti door een ongeziene economische en politieke crisis. En al 4 jaar lijkt het land overgeleverd aan extreem en willekeurig geweld. Medische zorg, voedsel, water, elektriciteit en brandstof worden steeds schaarser. Erger kan niet meer? Mis, want plots stort je hele huis in tijdens een aardbeving met schaal 7,2.

👉 Onze teams zetten al jaren alles op alles om zoveel mogelijk patiënten in Haïti te behandelen, terwijl de kogels hen soms letterlijk rond de oren vliegen. We runnen traumacentra in Tabarre en Turgeau, wijken in Port-au-Prince, waar we traumapatiënten kunnen stabiliseren en opereren, indien nodig. Na de aardbeving in augustus vorig jaar waren onze teams als eerste ter plaatse.

Deze traumapatiënt met hoofdwonde werd eind juni in ons traumacentrum in Turgeau binnengebracht. We konden hem stabiliseren en naar een ziekenhuis overbrengen.
Deze traumapatiënt met hoofdwonde werd eind juni in ons traumacentrum in Turgeau binnengebracht. We konden hem stabiliseren en naar een ziekenhuis overbrengen. © Johnson Sabin, 21 juni 2022

Zuid-Soedan: overstroomd maar niet overspoeld door media-aandacht

Al drie jaar op rij worden grote delen van Zuid-Soedan letterlijk overspoeld. Enorme overstromingen teisteren het land, dat sowieso al geplaagd wordt door conflict en een tekort aan veilig water, voedsel en medische zorg. Vorig jaar nog moesten meer dan 800.000 mensen hun huizen achterlaten. Naar schatting zouden in heel het land 8,7 miljoen (!) mensen afhankelijk zijn van humanitaire hulp. En toch haalt de situatie in Zuid-Soedan maar zelden de voorpagina’s.

👉 Artsen Zonder Grenzen verliest de bevolking niet uit het oog: jaar na jaar strijden we tegen uitbraken van mazelen, ondervoeding, malaria of ernstige diarree. In juli 2022 lanceerden we in het ontheemdenkamp van Bentiu nog een massale vaccinatiecampagne tegen hepatitis E. Het was de eerste ooit ter wereld.

Dit is het ontheemdenkamp in Bentiu. Naar schatting 120.000 mensen leven hier. Elk jaar dreigt dit kamp te overstromen, de humanitaire stiuatie voor deze mensen is uiterst kritiek.
Dit is het ontheemdenkamp in Bentiu. Naar schatting 120.000 mensen leven hier. Elk jaar dreigt dit kamp te overstromen, de humanitaire stiuatie voor deze mensen is uiterst kritiek. © Peter Caton , 25 april 2022

600.000 mensen in de vergeetput in Libië

Duizenden en duizenden mensen ontvluchten jaarlijks onveilige landen als Soedan, Eritrea, Somalië of D.R. Congo. In een zoektocht naar veiligheid, belanden velen

van hen op vluchtroutes over zee, naar Europa. Laatste stop na maanden of jaren ontbering: Libië. Maar daar wacht hen een hel. Ongeveer 600.000 migranten en vluchtelingen zitten gevangen in Libische detentiecentra. Velen van hen zijn willekeurig opgepakt door Libische autoriteiten en in detentie geplaatst; anderen worden ontvoerd voor losgeld of zelfs verkocht als slaaf. In de centra – lees: gevangenissen – worden vrouwen, kinderen en mannen dagelijks gefolterd en misbruikt. In de overvolle cellen is geen toilet of douche, sommige mensen getuigen dat er zelfs geen plek genoeg is om te al liggend te slapen. 600.000 mensen op zoek naar een veilig leven, zitten nu gevangen in een middeleeuwse vergeetput. Maar wij weigeren hen te vergeten.

👉 Al jaren staat Artsen Zonder Grenzen deze mensen medisch en psychologisch bij. En we zullen blijven op tafel kloppen: deze mensen moeten vrijgelaten worden! Eind juli 2022 konden we 27 mensen van de detentiecentra naar Palermo overvliegen met een humanitaire vlucht. Het gaat om jonge gezinnetjes uit Eritrea, Soedan en Somalië die we nu opvangen in een medisch project.

Foto uit 2018. Deze mensen werden allen onderschept door de Libische kustwacht wanneer zij de oversteek naar Europa probeerden te maken. Zij werden naar het detentiecentrum van Khoms overgebracht.
Foto uit 2018. Deze mensen werden allen onderschept door de Libische kustwacht wanneer zij de oversteek naar Europa probeerden te maken. Zij werden naar het detentiecentrum van Khoms overgebracht. Deze centra zijn niet meer of niet minder dan gevangenissen. Veel van onze patiënten getuigen dat zij dagelijks worden mishandeld. De enige uitweg uit deze centra lijkt een dwangsom betalen. © Sara Creta

Tuberculose: op weg naar een nieuwe ‘vergeten ziekte’?

Tuberculose… Was dat geen ziekte die vooral onze overgrootouders trof? Dat bestaat toch niet meer in België? Het zal je misschien verrassen, maar verschillende vormen van tuberculose doden elk jaar ongeveer 1,5 miljoen mensen wereldwijd. Nee, niet in België of Europa… Maar in grote delen van Zuidoost-Afrika en Zuid-Azië is besmetting met tuberculose (of resistente of multiresistente tb) niet alleen veel voorkomend, maar ook levensbedreigend. Heel veel mensen in die delen van de wereld kunnen simpelweg hun medicatie niet betalen. Of: de medicatie die wél voor handen is, is lang niet zo doeltreffend (of pijnloos) als hier in België.

👉 Artsen Zonder Grenzen blijft het opnemen voor alle tuberculosepatiënten ter wereld. Zo hebben we enkele jaren geleden de marktprijs van een zeer doeltreffend geneesmiddel fors naar beneden gekregen!

Onze protesten aan de kantoren van Johnson en Johnson gingen wereldwijd. Van Brussel en Johannesburg tot New York en Sao Paulo. © Julia Chequer, 2019
Onze protesten aan de kantoren van Johnson en Johnson gingen wereldwijd. Van Brussel en Johannesburg tot New York en Sao Paulo. © Julia Chequer, 2019