Sociale media

Open the menu

Update Afghanistan: ondervoeding en gebrekkige medische zorg teisteren de bevolking

De situatie in Afghanistan blijft zorgwekkend. De stopzetting van cruciale internationale financiering verzwakt de gezondheidszorg in het land nog verder. Er is een pertinent tekort aan voorraden, personeel en medicijnen en veel hulpverleners kunnen hun personeel niet meer betalen. Tegelijkertijd stevent Afghanistan af op een economische crisis; de voedselprijzen stijgen.

De geldstromen naar en binnen Afghanistan moeten dringend worden hersteld. Het Afghaanse gezondheidssysteem moet weer gefinancierd worden, voordat de situatie nog verergert. De goede werking van de zorgstelstel staat op het spel.

Twee jonge ondervoede kinderen worden behandeld in ons intramuraal therapeutisch voedignscentrum in het regionale ziekenhuis van Herat
Twee jonge ondervoede kinderen worden behandeld in ons intramuraal therapeutisch voedignscentrum in het regionale ziekenhuis van Herat. © Sandra Calligaro, oktober 2021

Vooral ondervoeding is een groot probleem

Onze projecten blijven drukbezet, vooral dan Herat en Lashkar Gah, hoewel het aantal patiënten niet meer zo hoog is als voorheen. Door het verzwakte gezondheidssysteem is de toegang tot zorg voor veel mensen problematisch. Door een combinatie van de economische situatie, de aanhoudende droogte en het verminderde zorgaanbod is vooral ondervoeding een groot probleem.

Onze voedingscentra in Herat en Lashkar Gah draaien op volle kracht

Al maandenlang behandelen we ondervoede kinderen in Lashkar Gah en Herat. Doorheen de jaren constateerden onze teams regelmatig ondervoeding in Afghanistan, maar de situatie dit jaar is nijpender.  

  • In ons voedingscentrum in Herat vingen we tussen juni en september alleen al bijna de helft meer patiënten op dan vorig jaar. We verhoogden de bedden van 42 naar 75. Toch stond ons centrum in september onder grote druk: op de drukste dag namen we 87 patiënten tegelijk op. 
  • Ook ons voedingscentrum Lashkar Gah draait op volle kracht. In september was de bedbezitting verdubbeld. Gemiddeld namen we er 91 patiënten op per week.

We werken verder in onze andere projecten

Onze teams in Afghanistan focussen zich niet enkel op ondervoeding. Onze andere medische activiteiten in 5 steden in het land zetten we ondertussen verder.

  • In het Boost-ziekenhuis in Lashkar Gah zagen we een sterke toename van het aantal patiënten. Dat komt omdat meer mensen zich nu kunnen verplaatsen, maar niet altijd terechtkunnen in andere medische voorzieningen. In de maand september behandelden we per dag gemiddeld 550 patiënten op de spoedafdeling. Het ziekenhuis draaide de hele maand over haar capaciteit, met gemiddeld 327 opnames  per dag voor een ziekenhuis met 300 bedden.
  • In Kandahar blijven we onze tuberculosezorg verderzetten. Daarnaast hebben we een tijdelijke polikliniek opgezet om 438 kinderen onder de vijf jaar te kunnen behandelen voor diarree, infecties aan de luchtwegen en ondervoeding.
  • Onze kraamkliniek in Khost draaide in september op volle toeren. We stonden maar liefst 1.649 bevallingen bij, het hoogste aantal dit jaar. Het aantal patiëntes nam enorm toe, omdat vrouwen in de regio vaak geen andere kraamzorg vinden.
  • In ons traumaziekenhuis in Kunduz behandelden we 554 patiënten voor traumaletsel, waaronder 173 operaties. In vergelijking met augustus is het aantal gewelddadige verwondingen aanzienlijk gedaald, terwijl het aantal verwondingen door ongevallen meer dan verdubbeld is. Op 8 oktober ving het traumacentrum 90 patiënten op na een explosie in een moskee.