Sociale media

Open the menu

Afghanistan: AZG veroordeelt het feit dat vrouwen niet voor de VN mogen werken

Artsen Zonder Grenzen (AZG) veroordeelt krachtig het besluit van het Islamitisch Emiraat van Afghanistan (IEA), ook bekend als de Taliban, dat Afghaanse vrouwen verbiedt om voor de Verenigde Naties in het land te werken. Vrouwen spelen een cruciale rol bij humanitaire hulp en gezondheidszorg in Afghanistan. Het is bovendien een land waar de bevolking grotendeels afhankelijk is van humanitaire hulp en geconfronteerd wordt met extreme armoede, die deels wordt aangewakkerd door de torenhoge werkloosheid.

Tot nu toe zijn de teams van AZG niet rechtstreeks getroffen door het verbod op vrouwelijke werknemers van het IEA. Onze teams blijven medische diensten verlenen aan mensen in nood in het hele land. Meer dan 51 procent van het medisch personeel van AZG in Afghanistan bestaat uit vrouwen, waaronder artsen, verpleegkundigen en andere professionals die zich elke dag inzetten om duizenden Afghanen de best mogelijke zorg te bieden.

"Gisteren heeft het IEA de VN meegedeeld dat geen enkele Afghaanse vrouw voor de VN in Afghanistan mag werken en dat deze maatregel actief zal worden gehandhaafd. Dit besluit breidt de richtlijn uit die eerder op 24 december werd aangekondigd en inhoudt dat Afghaanse vrouwen verboden worden om voor nationale en internationale niet-gouvernementele organisaties te werken.

"AZG veroordeelt dit besluit van de Afghaanse autoriteiten uitdrukkelijk."

"Geen enkel land kan goed draaien als de helft van haar bevolking gemarginaliseerd en systematisch gediscrimineerd wordt. Geen enkele humanitaire organisatie kan op volle capaciteit hulp bieden zonder vrouwelijk personeel. Dit besluit van het IEA is een volgende stap in hun systematische poging om vrouwen uit te sluiten van elk aspect van het openbare leven. Het nieuwe verbod zal de reeds ernstige humanitaire crisis in Afghanistan alleen maar verergeren."

"Essentiële diensten voor vrouwen en mannen, moeten ook geleverd worden door vrouwen en mannen. AZG in Afghanistan blijft zich inzetten om medische zorg te verlenen aan iedereen die het nodig heeft. We behouden onze huidige teams zoals ze zijn."