Sociale media

Open the menu

In beeld: Artsen Zonder Grenzen bereikt afgelegen gemeenschappen in Bamyan, Afghanistan

Al meer dan 40 jaar worden Afghanen geconfronteerd met opeenvolgende gewapende conflicten, natuurrampen en epidemieën, waaronder een COVID-19 pandemie. De humanitaire crisis gaat nu een nieuwe fase in met oneindige gigantische economische, politieke en sociale problemen. 

Toen het Islamitisch Emiraat van Afghanistan (IEA), ook gekend als de Taliban, Kabul binnenviel op 15 augustus 2021, werd de buitenlandse ontwikkelingsfinanciering abrupt stopgezet. Afghaanse tegoeden in de VS en andere landen werden bevroren en veel internationale organisaties verlieten het land. Sindsdien is de druk op het toch al ondermaatse en overbelaste openbare gezondheidszorgsysteem blijven toenemen. Het wordt voor de mensen daarom steeds moeilijker om toegang te krijgen tot gezondheidszorg.

2 mensen in de bergen
MSF medewerker en 2 mensen in de bergen

De situatie is vooral moeilijk voor mensen die op het platteland wonen, waar er nog steeds een gebrek aan primaire medische infrastructuur is. Patiënten moeten lange afstanden voor behandelingen afleggen wat velen van hen zich met moeite kunnen veroorloven.    

Vrouwen ervaren nog meer belemmeringen dan mannen, voornamelijk door extra beperkingen op hun bewegingsvrijheid en de toenemende limitatie om te mogen werken en studeren. In Bamyan, een provincie in Centraal-Afghanistan dat voor meer dan 90 procent uit bergen bestaat en waar de meeste mensen in kleine afgelegen dorpen wonen, zijn er naar schatting in 2022 meer dan 40 procent van de nieuwe moeders thuis bevallen zonder professionele hulp.    

jonge mama met baby
Naqiba, 19 jaar, beviel van haar tweede kind in een van de gezondheidscentra die Artsen Zonder Grenzen ondersteunt in Bamyan. "Toen mijn eerste zoon werd geboren, moest mijn schoonmoeder 6.000 AFG (ongeveer € 65) betalen zodat we naar het provinciale ziekenhuis in Bamiyan konden gaan. Nu kunnen we eindelijk profiteren van een gratis behandeling dichter bij huis", legt ze uit.  Nava Jamshidi

AZG heeft daarom in 2023 acht nieuwe gezondheidsfaciliteiten geopend in Bamyan. Tot nu toe hebben onze teams meer dan 1.200 prenatale en postnatale consultaties gedaan, meer dan 3.400 pediatrische consultaties, bijna 2.000 kinderen gescreend op ondervoeding en 75 patiënten doorverwezen naar het provinciale ziekenhuis van Bamyan voor de behandeling van gecompliceerdere gezondheidsproblemen. Verdere uitbreiding van de AZG-diensten in de regio is gepland voor de tweede helft van 2023.

Twee gesluierde vrouwen met 3 kinderen
Een gesluierde vrouw met haar baby

In 1980 begon AZG met projecten in Afghanistan. Momenteel richten we ons sterk op secundaire gezondheidszorg, waaronder gespecialiseerde of geavanceerde diensten in ziekenhuizen, zoals chirurgische zorg en traumazorg, behandeling van resistente tuberculose, kraamzorg en verloskundige zorg, behandeling van ernstige acute ondervoeding in ziekenhuizen en pediatrische zorg. 

We zijn actief in zeven provincies met ongeveer 3.000 medewerkers, waaronder meer dan 100 internationale medewerkers. In totaal bestaat 40% van het AZG-personeel uit vrouwen. 51% van het medisch en paramedisch personeel zijn vrouwen.

Verpleegster met kindje
Hajira Mohammadi, verloskundige bij Artsen Zonder Grenzen, onderzoekt de 6-jarige Sabzina, die lijdt aan ringworm en ondervoeding, in het gezondheidscentrum Jalmish, dat wordt ondersteund door Artsen zonder Grenzen, in een afgelegen vallei in het district Sayghan in de provincie Bamyan. De recessie in de Afghaanse economie heeft geleid tot een stijging van de kosten van basisvoedingsmiddelen. In combinatie met de moeilijke toegang tot medische zorg verergert dit de gezondheidscrisis waar de bevolking mee kampt. Nava Jamshidi

Zonder vrouwelijk personeel zou AZG geen kwaliteitsvolle medische zorg kunnen verstrekken. Sinds het besluit dat vrouwen verbiedt om samen te werken met NGO's heeft AZG alle medische programma's voortgezet en geen enkel aspect van de manier van werken veranderd. Op alle locaties en in alle functies blijven vrouwen werken.

 AZG verwacht dat de werkomgeving in Afghanistan steeds gecompliceerder zal worden. Maar we blijven werken waar we kunnen om op onpartijdige wijze medische zorg van hoge kwaliteit te bieden aan vrouwen en mannen op basis van hun medische behoeften.

Vrouwelijk personeel
Vrouwelijk personeel