Afghanistan

 

In Afghanistan focust Artsen Zonder Grenzen zich op het verbeteren van de pediatrische zorg en de spoedeisende moederzorg. De sterftegraad bij moeders en kinderen behoort er tot de hoogste ter wereld.

Het conflict in Afghanistan is in 2017 nog hoger opgelaaid, wat de nood aan medische zorg, die reeds immens was, nog groter heeft gemaakt. Het aantal patiënten in de zes projecten die Artsen Zonder Grenzen in vijf provincies runt, is dan ook blijven stijgen. Onze teams hebben in 2017 meer dan 70.000 baby’s op de wereld helpen zetten, dat is bijna een kwart van alle bevallingen waarbij Artsen Zonder Grenzen wereldwijd bijstand verleent.

Traumatologie in Kunduz

3 oktober 2015 was een van de zwartste dagen in de geschiedenis van Artsen Zonder Grenzen. Het Traumacentrum van Kunduz werd die dag vernietigd door een Amerikaanse luchtaanval en daarbij vielen 42 doden, onder wie 14 van onze collega’s. Door die aanval op een medisch centrum hadden duizenden mensen geen toegang meer tot levensreddende zorg. De aanval heeft onze teams in Afghanistan en de rest van de wereld diep geschokt. We hebben talloze steunbetuigingen ontvangen van onze donateurs en mensen uit de hele wereld. Niet alleen de activiteiten van Artsen Zonder Grenzen in Kunduz stonden op het spel, ook de mogelijkheid om wereldwijd traumazorg te kunnen verlenen, in alle andere gebieden waar gevochten wordt, kwam hierdoor in gevaar.

Na die aanval is er bij Artsen Zonder Grenzen intern overleg gepleegd en zijn op het hoogste niveau intensieve onderhandelingen opgestart met alle strijdende partijen, om vast te leggen aan welke voorwaarden er op zijn minst voldaan moet worden om opnieuw aan de frontlinie traumazorg te verlenen en om het risico op een herhaling van dergelijke aanvallen te verkleinen. Na anderhalf jaar onderhandelen hebben we de formele toezegging gekregen dat ons personeel, onze patiënten en onze ziekenhuizen niet meer zouden worden aangevallen en dat Artsen Zonder Grenzen zorg zou kunnen verstrekken aan elke persoon die daar nood aan heeft, ongeacht zijn etnische afkomst, zijn politieke overtuiging of zijn nationaliteit.

Levensreddende traumazorg en gratis kwaliteitsvolle medische dienstverlening blijven in Kunduz broodnodig. Het is uiteraard onmogelijk om in een actieve conflictzone honderd procent garanties te krijgen, maar de toezeggingen die we verkregen hebben, lijken ons voldoende om terug te keren naar Kunduz en de risico’s voor de zorgverlening in die context aan te pakken. Onze terugkeer naar Kunduz verloopt in fasen. Het begon in juli 2017 met de opening van een polikliniek voor stabiele patiënten met lichte brandwonden, wonden als gevolg van eerdere chirurgische ingrepen, kleinere letsels of pathologieën zoals diabetes die chronische huidletsels veroorzaken. Artsen Zonder Grenzen leidt trouwens nog steeds een kleine stabilisatiekliniek in het district Chardara, aan de rand van de stad, en is van plan om in 2019 een nieuw traumaziekenhuis in Kunduz te openen.

Een jong meisje met ee"n hoofdwonde wordt verzorgd op de spoeddienst van het ziekenhuis in Shah Baba, een buitenwijk in Kaboel. © Andrew Quilty/Oculi, september 2017
Een jong meisje met ee"n hoofdwonde wordt verzorgd op de spoeddienst van het ziekenhuis in Shah Baba, een buitenwijk in Kaboel. © Andrew Quilty/Oculi, september 2017

Groeiende medische behoeften in Kaboel

De laatste tien jaar heeft Kaboel, de hoofdstad, een sterke demografische groei gekend en de openbare gezondheidszorg is niet meer in staat om in alle behoeften te voorzien. Toch blijven er mensen toestromen vanuit andere regio’s van het land, op zoek naar veiligheid of betere economische omstandigheden.

Artsen Zonder Grenzen helpt sinds 2009 het ministerie van Volksgezondheid In het districtsziekenhuis Ahmad Shah Baba, in het oostelijke deel van Kaboel, dat ruim 1,2 miljoen mensen bedient. Artsen Zonder Grenzen houdt zich bezig met het verlenen van ambulante zorg en met ziekenhuisopnames en besteedt vooral aandacht aan moederzorg, pre- en postnatale zorg en spoedeisende hulp. Artsen Zonder Grenzen verleent ook steun aan de units neonatologie en pediatrie, chirurgie, ondervoeding, gezinsplanning, gezondheidspromotie en vaccinatie. Het team van Artsen Zonder Grenzen werkt ook in het laboratorium en op de radiologieafdeling, en leidt programma’s voor de behandeling van tuberculose en niet-overdraagbare chronische aandoeningen zoals verhoogde bloeddruk en diabetes. In 2017 heeft het ziekenhuis meer dan 116.000 poliklinische consultaties verstrekt en per maand meer dan 2000 patiënten opgenomen. In dit ziekenhuis werden meer dan 20.000 baby’s geboren, dat is bijna 60 per dag.

Gyneacoloog Severine Caluwaerts praat met de moeder van een patiënt die ze sinds vijf dagen behandeld voor hevige bloedingen nadat ze thuis beviel. © Najiba Noori, februari 2017.
Gyneacoloog Severine Caluwaerts praat met de moeder van een patiënt die ze sinds vijf dagen behandeld voor hevige bloedingen nadat ze thuis beviel. © Najiba Noori, februari 2017.

De materniteit van Khost

Artsen Zonder Grenzen leidt sinds 2012 een materniteit in Khost, in het oosten van Afghanistan, waar vrouwen dag en nacht een veilige omgeving vinden om te bevallen. Het aantal vrouwen stijgt er gestaag en in 2017 waren er het bijna 23.000. Artsen Zonder Grenzen steunt ook vijf gezondheidscentra in afgelegen districten van die provincie: het team springt bij om normale bevallingen te begeleiden zodat het ziekenhuis zich volop kan concentreren op patiënten met complicaties. Artsen Zonder Grenzen heeft ook het doorverwijssysteem voor probleemgevallen verbeterd, medisch materiaal geleverd, personeel opgeleid en financiële hulp geboden voor de aanwerving van meer vroedvrouwen. Daarnaast heeft het in twee van die centra nieuwe gebouwen opgetrokken zodat er een kraamafdeling kan worden opgericht.