Sociale media

Open the menu

Afghanistan

Afghanistan
Jaar AZG begon te werken in het land
1980

Mensen hebben moeite om toegang te krijgen tot medische zorg in Afghanistan, waar we, ook al is de regering gevallen en er onzekerheid is ontstaan, nog steeds in de behoeften van de mensen moeten voorzien. 

Artsen Zonder Grenzen richt zich op noodhulp, kindergeneeskunde en moederzorg in Afghanistan, dat een van de hoogste moedersterftecijfers ter wereld kent. In één ziekenhuis in de provincie Helmand werken we samen met het Ministerie van Volksgezondheid. We runnen ook een kraamkliniek in de landelijke provincie Khost, een programma voor resistente tuberculose in Kandahar en een traumacentrum in Kunduz. We behandelen ondervoede kinderen die ontheemd zijn geraakt in de provincie Herat, waar we ook een COVID-19-behandelcentrum runnen.

De afgelopen jaren waren er grote aanvallen op ziekenhuizen van Artsen Zonder Grenzen voorgedaan; in oktober 2015 verwoestten Amerikaanse luchtaanvallen ons traumacentrum in Kunduz, waarbij 42 mensen omkwamen. Een gewapende groep viel in mei 2020 onze kraamafdeling van het Dasht-e-Barchi-ziekenhuis in Kaboel aan, onder de dodelijke slachtoffers waren zestien moeders en een AZG-vroedvrouw. In de nasleep van de aanval hebben we de moeilijke beslissing genomen om ons terug te trekken uit het ziekenhuis in Kaboel, waardoor vrouwen in het gebied achterbleven zonder de dringend noodzakelijke verloskundige zorg.

In augustus 2021 trok het Islamitische Emiraat Afghanistan (ook bekend als de Taliban) de stad Kaboel binnen toen de regering instortte. De teams van Artsen Zonder Grenzen zijn ter plaatse gebleven en blijven zorg verlenen.

Afghanistan

Moederlijke gezondheidszorg

Door gratis maternale en neonatale gezondheidszorg van hoge kwaliteit te bieden in twee ziekenhuizen in de provincies Helmand en Khost, willen we de sterfte en ziekte onder moeders en hun pasgeborenen helpen terugdringen. Het trainen van medisch personeel is een integraal en belangrijk onderdeel van onze projecten.

Behandeling van tuberculose

Wij ondersteunen de diagnose en behandeling van resistente tuberculose. In de provincie Kandahar, in het zuiden van het land, runnen we een laboratorium en faciliteiten voor het ontvangen van patiënten tijdens hun behandeling.

Traumazorg

In augustus 2021 openden we een nieuw traumacentrum met 30 bedden in Kunduz. Het centrum behandelt mensen met traumaletsel, bijvoorbeeld als gevolg van verkeersongevallen, en mensen die gewond zijn geraakt tijdens gevechten en complicaties hebben.

Ondervoeding behandelen

In de provincies Herat en Helmand behandelen we ondervoede kinderen in therapeutische voedingscentra; degenen die naar het centrum in het regionale ziekenhuis in Herat komen, hebben vaak een lange reis achter de rug.

 

Artsen Zonder Grenzen in Afghanistan in 2022

  • 337.700 opnames op spoedeisende hulp
  • 138.200 poliklinische consulten
  • 42.800 geassisteerde bevallingen waaronder 2.110 
  • 13.700 chirurgische ingrepen 
  • 9.170 kinderen opgenomen in intramurale voedingsprogramma's 
  • 2.390 mensen gestart met behandeling voor TB 

Artsen Zonder Grenzen (AZG) heeft een reeks projecten in Afghanistan om te voorzien in de immense medische behoeften die het gevolg zijn van decennialange conflicten en politieke onrust, met name onder vrouwen en kinderen. 

Toen het Islamitisch Emiraat van Afghanistan, ook bekend als de Taliban, de hoofdstad Kabul binnendrong en op 15 augustus 2021 de macht overnam, werd de buitenlandse ontwikkelingsfinanciering van de ene op de andere dag stopgezet. Afghaanse tegoeden in de VS en enkele andere landen werden bevroren en veel internationale organisaties verlieten het land. Dit verhoogde de druk op het toch al kwetsbare en overbelaste openbare gezondheidszorgsysteem, waardoor het voor mensen steeds moeilijker werd om gezondheidszorg te krijgen.   

Afghanistan

Hoewel de veiligheidssituatie in 2022 verbeterde en het voor mensen over het algemeen gemakkelijker werd om naar gezondheidsinstellingen te reizen, hadden veel Afghanen nog steeds grote problemen om toegang tot zorg te krijgen. In een kapotte economie konden velen zich geen ziekenhuisbezoek veroorloven, terwijl er voor vrouwen de bijkomende barrières waren van de beperkingen op hun bewegingsvrijheid, toegang tot onderwijs en werk. Bijgevolg stelden veel mensen het zoeken naar hulp uit tot ze geen andere optie meer hadden.        

In 2022 zagen we een toename van het aantal mensen dat naar onze faciliteiten kwam, mogelijk door het gebrek aan gratis lokale medische diensten en het feit dat reizen veiliger was. We voerden zeven projecten uit in zeven provincies, waarbij we ons sterk bleven richten op het bieden van gespecialiseerde gezondheidszorg. AzG heeft ook een noodhulpactie uitgevoerd nadat de provincies Paktika en Khost op 22 juni werden getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9 op de Schaal Van Richter. Onze teams leverden medisch en logistiek materiaal aan het getroffen gebied en zetten poliklinieken en klinieken op voor vrouwen en kinderen, maar ook voor patiënten met traumaletsel of acute waterige diarree.  

Lashkar Gah

Artsen zonder Grenzen ondersteunt het ziekenhuis Boost met 340 bedden in Lashkar Gah, provincie Helmand, dat een breed scala aan medische diensten biedt, waaronder gezondheidszorg voor moeders en kinderen en chirurgie. In 2022 was er een toename van 32 procent in het aantal patiënten dat in het ziekenhuis werd opgenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. Deze toename kan voornamelijk worden toegeschreven aan het feit dat veel gezondheidsfaciliteiten in afgelegen districten van Helmand hun activiteiten opschortten of beperkten vanwege een gebrek aan financiering, medische benodigdheden en gekwalificeerd medisch personeel. Veel mensen werden hierdoor gedwongen om naar Lashkar Gah te reizen voor zorg.   

Kunduz

Het traumacentrum van Artsen zonder Grenzen in Kunduz heeft een spoedeisende hulp, een intensive care unit (ICU), opname- en polikliniekafdelingen en twee operatiekamers. De meeste opnames in het centrum zijn voor trauma's opgelopen bij ongevallen, maar we verlenen ook zorg aan mensen met geweldgerelateerde verwondingen, zoals explosies.   

Ons team in Kunduz meldde dat ernstig gewonde patiënten er soms meer dan zeven uur over deden om het centrum te bereiken. Zulke lange vertragingen kunnen zeer nadelig zijn voor de resultaten van patiënten en zijn niet alleen te wijten aan de beperkte verwijzings- en traumazorgdiensten in Kunduz, maar ook aan de slechte wegeninfrastructuur in plattelandsgemeenschappen.   

In november opende AZG een medische post in het Chardara-district om te voorzien in lacunes in de lokale gezondheidszorg, waaronder voedingsondersteuning en routinematige vaccinatiediensten.  

Kabul

In Khost heeft Artsen zonder Grenzen een speciaal ziekenhuis dat neonatale en maternale zorg biedt, met speciale aandacht voor gecompliceerde bevallingen. Het ziekenhuis heeft een kraamafdeling met 60 bedden, een neonatale afdeling met 28 bedden en twee operatiekamers.   

In 2022 steunden we ook acht lokale gezondheidscentra in de hele provincie met medicijnen en geld voor extra verloskundigen, zodat vrouwen zonder risicofactoren voor obstetrische complicaties dichter bij huis konden bevallen. Daarnaast doneerde AZG medicijnen en andere benodigdheden aan het provinciale ziekenhuis van Khost

Kandahar

Sinds 2016 behandelen we in Kandahar zowel medicijngevoelige als medicijnresistente vormen van tuberculose (TB). Ons ziekenhuis heeft een laboratorium, een polikliniek en een opnameafdeling met 24 bedden voor patiënten met resistente tbc (DR-TB) en andere ziekten, en voor mensen die ernstige bijwerkingen krijgen na het innemen van DR-TB-medicatie. Om te reageren op de hoge ondervoedingsniveaus in de provincie hebben we in 2022 ook een ITFC met 40 bedden geopend.  

Herat

In het regionale ziekenhuis van Herat ondersteunt AZG de triage, spoedeisende hulp, ICU, ITFC en opnameafdeling van de kinderafdeling. In de loop van 2022 hebben we duizenden patiënten gescreend en opgenomen voor spoedeisende hulp. De belangrijkste redenen voor opname waren infecties van het centrale zenuwstelsel, zoals meningitis, en voor septische shock, sepsis en longontsteking.   

Het totale aantal opnames op de ITFC van het ziekenhuis steeg in 2022 met 42 procent ten opzichte van 2021. Bijna 50 procent van de patiënten was jonger dan zes maanden. Ondertussen behandelden we in kampen voor ontheemden zwangere en zogende vrouwen en kinderen met matige acute ondervoeding, en verleenden we algemene gezondheidszorg in de polikliniek in Kahdestan. 

Bamyan

In maart startte AzG een nieuw project in de provincie Bamyan om het provinciale ziekenhuis te ondersteunen met personeel, donaties van medicijnen, het beheer van isolatieafdelingen en capaciteitsopbouw voor het beheer van mazelengevallen en de COVID-19-respons.    

We voltooiden ook de eerste fase van een evaluatie in drie districten - Shibar, Saighan en Yakawlang - en de bouw van acht gemeenschapsgezondheidsfaciliteiten in Sar-e-Tarnook, Baghalak, Dar-e-Ali, Band-e-Amir, Pusht-e-Waz, Amrut, Baghak en Jalmish.