Afghanistan

Naarmate het conflict in Afghanistan in 2018 heviger werd, voerde Artsen Zonder Grenzen haar activiteiten op in verschillende programma’s verspreid over het land, voornamelijk met het oog op spoed-, kraam- en pediatrische zorg.

We tekenden in 2018 een constante toename op in het aantal personen op zoek naar medische hulp in onze voorzieningen. De bevolking kreeg immers af te rekenen met de onveiligheid in het land, een mank gezondheidszorgsysteem en ontheemding als gevolg van geweld en natuurrampen, zoals droogte. Niet alleen het conflict staat de toegang tot gezondheidszorg in de weg, ook economische problemen werpen obstakels op. Meer dan 50% van de Afghanen leeft momenteel onder de armoedegrens, en zo’n tien miljoen inwoners hebben beperkte of helemaal geen toegang tot basisgezondheidszorg.

Activiteiten in Kaboel

Het aantal inwoners van de hoofdstad is de voorbije tien jaar spectaculair gestegen. Nog steeds zoeken mensen uit verschillende streken in het land er hun toevlucht, weg van de onveiligheid en op zoek naar economische kansen. Ook vluchtelingen die terugkeren uit Pakistan en Iran vestigen zich in Kaboel.

Al sinds 2009 steunden we het ministerie voor Volksgezondheid in het districtziekenhuis van Ahmad Shah Baba, in Oost-Kaboel. We boden er diensten aan voor ambulante en opgenomen patiënten, met de nadruk op kraamzorg en spoedgeneeskunde. In 2018 begonnen we activiteiten over te dragen aan het ministerie. Zo droegen we de diensten voor ambulante patiënten eind december over. Van 2009 tot 2018 stonden onze teams in voor meer dan een miljoen consultaties voor ambulante patiënten en meer dan 460.000 spoedgevallen. In 2018 boden we ook steun op het vlak van neonatale, pediatrische, pre- en postnatale zorg, chirurgie, behandelingen voor ondervoeding, gezinsplanning, gezondheidspromotie en vaccinaties. De resterende kraamzorgactiviteiten werden eind maart 2019 overgedragen.

In het ziekenhuis van Dasht-e-Barchi bleven we steun bieden aan het ministerie van Volksgezondheid om de klok rond kraamzorg te voorzien. Het gaat immers om de enige zorgstructuur in de buurt waar spoed- en gecompliceerde bevallingen worden begeleid, en dat voor meer dan een miljoen inwoners. We runnen er de arbeids- en verloskamers, een operatiezaal, een ontwaakzaal, een materniteitsafdeling met 30 bedden en een afdeling neonatologie met 20 bedden. In 2018 begeleidden onze teams meer dan 15.000 bevallingen, terwijl meer dan 1.300 pasgeborenen met ernstige aandoeningen werden opgenomen op de afdeling neonatologie. In een ander ziekenhuis in de buurt steunen we de kraamafdeling, door er personeel, opleidingen en de meest cruciale geneesmiddelen te voorzien.

De materniteitskliniek van Khost

In Khost, in het oosten van Afghanistan, leiden we al sinds 2012 een materniteitskliniek waar vrouwen de klok rond veilig kunnen bevallen. Het aantal bevallingen blijft toenemen. In 2018 begeleidde het team bijna 23.500 geboortes. Artsen Zonder Grenzen begeleidt naar schatting vrijwel de helft van alle bevallingen in de provincie Khost.

We steunen ook vijf gezondheidscentra in de omliggende districten, zodat ze meer gewone bevallingen kunnen begeleiden en het ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen zich meer kan toeleggen op patiënten met complicaties. Onder meer het systeem voor doorverwijzingen naar het ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen wordt versterkt en de medische bevoorrading wordt georganiseerd. Daarnaast leiden we het personeel op en bieden we financiële steun voor de aanwerving van meer vroedvrouwen en de bouw van nieuwe kraamafdelingen voor twee zorgstructuren. We voorzien bovendien personeel, en financiële en logistieke middelen om de kraamafdeling van het provinciaal ziekenhuis van Khost te steunen.

Het ziekenhuis van Boost, in Lashkar Gah

Sinds 2009 steunen we het provinciaal ziekenhuis van Boost, een van de slechts drie referentievoorzieningen in Zuid-Afghanistan. Het ziekenhuis bevindt zich in de hoofdstad van de zuidelijk gelegen provincie Helmand, waar het conflict bijzonder hevig woedt en operationele medische voorzieningen schaars zijn. Controleposten langs onveilige wegen maken het voor de mensen moeilijk om op zoek te gaan naar verzorging. Bijgevolg komen patiënten het ziekenhuis vaak in kritieke toestand binnen.In 2018 bleven we een aanzienlijke stijging optekenen in het aantal patiënten en werd de capaciteit van het ziekenhuis danig op de proef gesteld. Onze teams hielpen bij meer dan 14.000 bevallingen, stonden in voor meer dan 133.500 spoedconsultaties en behandelden bijna 5.000 ondervoede kinderen.

Noodhulp in Herat

In april gingen we aan de slag op de spoedafdeling van het regionale ziekenhuis van Herat. Het is een van de grootste zorgvoorzieningen in West-Afghanistan. We gaven er opleidingen aan de medewerkers met het oog op een betere patiëntenstroom en triage, en leerden hen hoe ze een massale toestroom van slachtoffers moeten aanpakken. Naar schatting 150.000 ontheemden zochten  hun toevlucht in de stad, uit gebieden die gebukt gaan onder conflict en droogte in de provincies Herat, Badghis en Ghor. In december zetten we voor de ontheemden een winterkliniek op langs de rand van de stad. Onze aandacht ging vooral uit naar vrouwen en kinderen jonger dan vijf.

Resistente tuberculose in Kandahar

Sinds 2016 steunen we het ministerie voor Volksgezondheid in de provincie Kandahar voor de diagnose en behandeling van resistente tuberculose. Sindsdien werden 102 patiënten met de ziekte opgenomen in het programma en kreeg meer dan de helft van hen innovatieve geneesmiddelen toegediend die de behandelingsduur van minstens twintig maanden aanzienlijk inkorten. In september gingen de werken van start voor de bouw van een nieuw tuberculosebehandelingscentrum met 24 bedden. Het centrum zou in het najaar van 2019 de deuren moeten openen. Daarnaast boden we steun aan het ministerie voor Volksgezondheid om de patiënten met gevoelige tuberculose in het regionaal ziekenhuis van Mirwais en het provinciaal tuberculosecentrum te verzorgen. In 2018 alleen al werden 1.100 diagnoses gesteld voor gevoelige tuberculose.

Traumabehandeling in Kunduz

In juli 2017 openden we een kliniek voor ambulante patiënten met minder ernstige brandwonden en letsels, voor postoperatieve wondzorg of behandelingen voor ziekten zoals diabetes die chronische huidaandoeningen veroorzaken. Onze teams behandelden bijna 2.400 patiënten en hielden meer dan 14.000 vervolgconsultaties in 2018. We bleven ook een stabilisatiekliniek runnen in het district Chardara, ten westen van de stad Kunduz, en begonnen aan de bouw van een nieuw traumacentrum van Artsen Zonder Grenzen in de stad.

In 2015 legde een Amerikaanse luchtaanval het traumacentrum in puin. Daarbij kwamen 24 patiënten, 14 medewerkers en 4 verzorgers om het leven. We gingen rond de tafel zitten met alle partijen die betrokken zijn bij het conflict, met het oog op een formeel engagement om geen medewerkers, patiënten en ziekenhuizen van Artsen Zonder Grenzen aan te vallen. We verbinden er ons dan ook expliciet toe om elke persoon die medische verzorging behoeft te behandelen, ongeacht diens afkomst, politieke overtuiging of rol in het conflict.