Sociale media

  • NL
Open the menu

Pakistan: Gezondheidsvoorzieningen en -diensten in Bajaur moeten gerespecteerd worden


Door een ontploffing aan de poorten van het District Headquarter Hospital in Khar, Bajaur, vielen vandaag verschillende doden en gewonden. Artsen Zonder Grenzen  dringt er nog meer op aan dat medische voorzieningen en de patiënten die er vertoeven, gespaard blijven van geweld.


Artsen Zonder Grenzen is actief in Bajaur, aan de grens met Afghanistan, en roept op tot respect voor de veiligheid van de patiënten, de gezondheidsvoorzieningen en het medisch personeel. Alle actoren in het gebied moeten ervoor zorgen dat medische activiteiten ongehinderd kunnen worden uitgevoerd en niet het doelwit worden van geweld.

Sinds maart 2013 runnen de medische teams van Artsen Zonder Grenzen een mobiele hulppost in Bajaur, waar de organisatie basisgezondheidszorg biedt in drie centra. Elke week worden daar om en bij de 200 patiënten behandeld. Artsen Zonder Grenzen zet zich volop in om te voldoen aan de medische noden van de bevolking in het gebied.

De veiligheid van de gezondheidszorg is van essentieel belang voor Artsen Zonder Grenzen om haar medische interventie in Bajaur te kunnen blijven uitbreiden.

Artsen Zonder Grenzen werkt in Pakistan al sinds 1986 met Pakistaanse gemeenschappen en Afghaanse vluchtelingen die het slachtoffer zijn van gewapende conflicten en natuurrampen, of die onvoldoende toegang hebben tot gezondheidszorg. Momenteel bieden onze teams gratis medische noodhulp in de districten Kurram en Bajaur, en in de provincies Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan en Sindh. Voor onze activiteiten in Pakistan doen we enkel een beroep op private schenkingen van over de hele wereld. We aanvaarden geen fondsen van regeringen, donoragentschappen of militaire of politieke groeperingen.