Sociale media

Open the menu

Onze teams in Beira: wat zien we ter plaatse?

Noodcoördinator Gert Verdonck is ter plaatse in Beira, Mozambique. Samen met de noodhulpteams meet hij de schade op en brengt de medische noden van de bevolking in kaart. Hij vertelt over wat hij zag op de eerste dag daar.

"Het eerste wat je ziet wanneer je toekomt is de vernieling - en veel water. We krijgen te horen dat de situatie buiten de stad misschien nog erger is. In de korte tijd dat we hier zijn, hebben we ons echter geconcentreerd om de situatie en behoeften in de stad Beira in kaart te brengen, aangezien er zo'n 500.000 inwoners zijn en de meeste huizen beschadigd of verwoest zijn.

Een van de eerste foto's in Beira toont de schade © AZG, maart 2019.
Een van de eerste foto's in Beira toont de schade in en rond de stad © AZG, maart 2019.

De watertoevoer is buiten gebruik. Veel mensen kunnen dus maar moeilijk aan drinkbaar water geraken. Vooral in de dichtstbevolkte en armste wijken. In dit stadium is het moeilijk om een duidelijk beeld te hebben van de medische behoeften. Het is gewoonweg ook moeilijk om de gezondheidscentra te bereiken, omdat de wegen zijn verwoest of omdat de gezondheidscentra zelf zijn verwoest. Ik denk dat dat op dit moment onze grootste uitdaging is. Ook voor het ministerie van Volksgezondheid is dat een uitdaging. Zij proberen het zorgsysteem zo snel mogelijk te herstellen.

Ziektes die door water worden overgedragen, is zeker een punt van zorg. Mensen gebruiken grondwater zonder chloor. Dat water is naar alle waarschijnlijkheid niet veilig en niet drinkbaar. Wie meer geld heeft, kan nog steeds flessen water kopen, maar niet iedereen kan zich dat veroorloven. Ook longziektes zijn een zorg. Het regent nog steeds binnen in de huizen, dus longontsteking wordt een probleem. En veel mensen zijn verzameld in scholen of kerken, waar ademhalingsziektes zich gemakkelijk kunnen verspreiden.

Talloze huizen hebben ernstige sschade opgelopen. © AZG, maart 2019.
Talloze huizen hebben ernstige sschade opgelopen. © AZG, maart 2019.

Daarbovenop komt de vraag hoe we mensen die ziek worden kunnen behandelen - met zoveel beschadigde of vernielde gezondheidscentra. Nogmaals, het is nog te vroeg is om een duidelijk beeld te schetsen van de exacte gezondheidsbehoeften. We zullen beginnen te reageren op de belangrijkste behoeften die we vaststellen. Tegelijkertijd moeten we dag na dag een beter begrip van de situatie ontwikkelen. Zo begrijpen we hoe en waar onze hulp de grootste impact heeft en kunnen we onze respons op basis daarvan uitbreiden.”