Sociale media

Open the menu

Muggen in de strijd tegen knokkelkoorts? Een veelbelovende innovatie ter bescherming tegen een dodelijke ziekte

Om de groeiende gezondheidscrisis in Honduras te bestrijden, werkt Artsen zonder Grenzen (AZG) samen met lokale gemeenschappen en gezondheidsautoriteiten om de verspreiding van knokkelkoorts en andere door muggen overgedragen virussen te voorkomen. 

Le cycle de vie des moustiques comporte quatre étapes : l'œuf, la larve, la nymphe et l'adulte. Ici, vous pouvez voir des centaines de larves qui, dans les prochains jours, deviendront des adultes qui seront relâchés.
Le cycle de vie des moustiques comporte quatre étapes : l'œuf, la larve, la nymphe et l'adulte. Ici, vous pouvez voir des centaines de larves qui, dans les prochains jours, deviendront des adultes qui seront relâchés.

 

Tegucigalpa, 25 augustus 2023 - Het Hondurese ministerie van Volksgezondheid, het Wereld Muggen Programma, de Nationale Autonome Universiteit van Honduras en Artsen zonder Grenzen werken nauw samen met lokale gemeenschappen om innovatieve strategieën voor de volksgezondheid te implementeren om ziekten veroorzaakt door arbovirussen zoals knokkelkoorts, Zika en chikungunya te verminderen.  

 

Dengue koorts is een gezondheidscrisis in Honduras en Centraal- en Zuid-Amerika. Het is ook een grote bedreiging voor de wereldwijde gezondheid en verspreidt zich snel, met een 30-voudige toename in incidentie in de afgelopen 50 jaar. Op dit moment loopt meer dan de helft van de wereldbevolking risico en er wordt voorspeld dat de komende decennia een miljard meer mensen zullen worden blootgesteld aan knokkelkoorts als gevolg van de klimaatverandering. 

 

Dengue koorts is een virale infectie die wordt overgedragen door de beet van besmette muggen. Het komt vooral voor in stedelijke gebieden met een tropisch klimaat. Symptomen zijn koorts, hoofdpijn, lichaamspijn en misselijkheid. Mensen die lijden aan ernstige vormen van knokkelkoorts moeten in het ziekenhuis worden opgenomen en de ziekte kan dodelijk zijn. 

La route qui mène aux maisons des volontaires de la communauté est très difficile d'accès. Malgré cela, l'équipe MSF rend visite à ces personnes chaque semaine pour leur expliquer l'activité de lâcher de moustiques
La route qui mène aux maisons des volontaires de la communauté est très difficile d'accès. Malgré cela, l'équipe MSF rend visite à ces personnes chaque semaine pour leur expliquer l'action de mise en liberté des moustiques

Om betere en duurzamere oplossingen te vinden, hebben AZG en zijn Hondurese partners besloten om preventiemethoden te testen die nog nooit eerder in Honduras zijn gebruikt, maar die wel effectief zijn gebleken in andere landen waar knokkelkoorts heerst. Deze methoden omvatten het loslaten van Aedes aegypti-muggen die drager zijn van de natuurlijke Wolbachia-bacterie, die het vermogen van muggen om arbovirussen over te brengen vermindert. 

"Als muggen Wolbachia bij zich dragen, bestrijdt de bacterie virussen zoals knokkelkoorts, waardoor virussen zich moeilijker kunnen voortplanten in de muggen. Dit betekent dat muggen veel minder kans hebben om virussen van de ene persoon op de andere over te brengen, waardoor dengue zich minder snel verspreidt in gebieden waar Wolbachia is ingeburgerd in de lokale muggenpopulatie," legt Claire Dorion, technisch adviseur van Artsen zonder Grenzen, uit.  

De Wolbachia-methode van het World Mosquito Program vormt geen gevaar voor mens of milieu en is met succes toegepast in meer dan 12 landen, waarbij zo'n 10 miljoen mensen zijn bereikt. Het is bewezen dat de overdracht van virussen aanzienlijk afneemt in gebieden waar de Wolbachia-bacterie op grote schaal aanwezig is in de muggenpopulatie. 

 

AzG werkt nauw samen met de lokale gemeenschappen om alle activiteiten te ontwerpen, voor te bereiden en uit te voeren in 50 buurten in het gezondheidsdistrict El Manchén, waar het aantal door muggen overgebrachte ziekten tot de hoogste van Tegucigalpa behoort. De AZG-teams hebben meer dan 10.000 leden van de gemeenschap in het gebied geraadpleegd voordat de activiteiten van start gingen. 97% van de geraadpleegde mensen steunt de plannen en velen zullen actief deelnemen aan de muggenuitzetfases. 

 

 

Le lâcher de moustiques adultes porteurs de Wolbachia consiste pour l'équipe MSF à se rendre en moto à différents endroits de la zone d'intervention pendant six mois. Chaque libérateur transportera 25 pots de moustiques Wolbachia, libérant ainsi plus de 50 000 moustiques par semaine.
Le lâcher de moustiques adultes porteurs de Wolbachia consiste pour l'équipe MSF à se rendre en moto à différents endroits de la zone d'intervention pendant six mois. Chaque personne transportera 25 pots de moustiques Wolbachia, libérant ainsi plus de 50 000 moustiques par semaine.

Muggen die Wolbachia dragen zullen elke week worden losgelaten voor een periode van zes maanden. Gedurende drie jaar zullen er tests worden uitgevoerd op de muggen om het percentage te bepalen dat Wolbachia bij zich draagt.    

In 2024 zullen aanvullende vectorbestrijdingsactiviteiten worden uitgevoerd in twee andere gebieden van de hoofdstad om de overdracht van virussen in huizen te verminderen.  

"Het primaire doel is om het aantal sterfgevallen en ziekten veroorzaakt door knokkelkoorts en andere arbovirussen te verminderen. Op de lange termijn hopen we dat deze nieuwe methoden duurzame oplossingen worden om te voorkomen dat mensen deze ziekten oplopen," zegt Edgard Boquin. Wij waren de eersten die getuige waren van de problemen die zich voordeden bij de implementatie van overheidsbeleid en goede vectorbestrijdingspraktijken om de overdracht van dengue in Honduras te verminderen. Het is tijd om dingen te veranderen".