Sociale media

Open the menu

Dengue

Dengue of knokkelkoorts is een virale infectie die op de mens wordt overgebracht door de steek van een mug. Een onderzoek van de WHO naar de prevalentie van dengue schat dat 3,9 miljard mensen het risico lopen op besmetting

De gewone variant van dengue lijkt op een eenvoudige griep, maar de ernstige variant, dengue-hemorragische koorts, kan dodelijk zijn.

Besmet DOOR EEN MUG

Dengue is een endemische ziekte die steeds vaker voorkomt in stedelijke gebieden in meer dan honderd landen in Afrika, Amerika, het oostelijke Middellandse Zeegebied, Zuid-Oost-Azië en de westelijke kant van de Stille Oceaan.

De infectie wordt bij dag overgebracht door vrouwelijke muggen van de soort Aedes. Dit insect is de enige overdrager van de ziekte; er is dus geen rechtstreekse besmetting tussen mensen onderling.

Er bestaan twee vormen van knokkelkoorts:

  • De gewone variant: de gewone variant is een griepachtig syndroom met als symptomen hoge koorts, hevige hoofd- en spierpijn en huiduitslag. Hoewel men er erg ziek van kan zijn, is de gewone variant van dengue een vrij onschuldige ziekte.
  • De ernstige variant daarentegen, dengue-hemorragische koorts, kan dodelijk zijn. Ze uit zich via een volumevergroting van de lever (hepatomegalie), stemmingswisselingen (prikkelbaarheid, beneveld bewustzijn, lethargie) en hemorragische verschijnselen (microbloedingen van de huid, het tandvlees, de darmen of de hersenen). Dengue leidt in één op de vijf gevallen tot de dood, wanneer er geen medische behandeling gegeven wordt. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zouden 500.000 gevallen van dengue van het type dengue-hemorragische koorts zijn en zou de ziekte verantwoordelijk zijn voor 22.000 doden per jaar, vooral zuigelingen en kleine kinderen.

Une petite fille se fait ausculter au Honduras par un médecin MSF

VIER SOORTEN VIRUSSEN

Na het doormaken van een infectie is men voor die variant levenslang immuun. Maar er bestaan vier verschillende soorten virussen: om helemaal immuun te zijn voor de ziekte, moet men dus de vier besmettingen hebben opgelopen. Een tweede besmetting kan zelf erger zijn dan de eerste.

GEEN ENKELE BEHANDELING VOOR DENGUE

Er bestaat geen enkele behandeling, preventief noch curatief, om denguepatiënten te helpen. De therapie bestaat dus enkel uit het behandelen van de symptomen. Bij de gewone vorm komt dit neer op pijn- en koortsbestrijding. Bij dengue-hemorragische koorts moet de patiënt gehydrateerd worden, oraal of indien nodig via een intraveneus infuus. Een snelle en intense aanpak blijkt doeltreffend en laat toe het aantal dodelijke gevallen te beperken tot één procent.

Op dit moment is de enige manier om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan, het bestrijden van de muggen. Het is van het grootste belang om muskietennetten en insectenwerende middelen te gebruiken, en om de plaatsen waar de vrouwtjes hun eitjes leggen (stilstaande wateren), zoveel mogelijk te beperken.