Sociale media

Open the menu

Honduras

Honduras
Jaar AZG begon te werken in het land
1974

Met zijn lange geschiedenis van politieke, economische en sociale instabiliteit is Honduras een van de armste en onveiligste landen van Centraal-Amerika.

In 2018 bleef Artsen Zonder Grenzen integrale zorg bieden aan slachtoffers van seksueel en ander geweld in verschillende klinieken in de hoofdstad Tegucigalpa. Onze teams bieden medische behandelingen aan voor verkrachting, inclusief postexpositieprofylaxe (PEP) om een besmetting met hiv en hepatitis B te voorkomen, en behandelingen voor andere seksueel overdraagbare aandoeningen zoals syfilis en gonorroe. Bovendien wordt er begeleiding, groepstherapie en psychologische eerste hulp voorzien.

In juni openden we een gezondheidscentrum in Nueva Capital, een buurt in de buitenwijken van Tegucigalpa, waar zich veel ontheemden gevestigd hebben. Onze diensten omvatten basisgezondheidszorg, geestelijke gezondheidsconsultaties voor slachtoffers van geweld, sociale bijstand en gezondheidspromotie. Met onze gemeenschapsgerichte aanpak willen we mensen helpen om de drempel te overwinnen die ze ervaren, wanneer ze gebruik willen maken van onze dienst in het stadscentrum.

De wachtzaal van de kliniek in Choloma. Hier voorzien onze teams seksuele en reproductieve gezondheidszorg. ©  Christina Simons/MSF, juni 2017
De wachtzaal van de kliniek in Choloma. Hier voorzien onze teams seksuele en reproductieve gezondheidszorg. ©  Christina Simons/AZG juni 2017

In Choloma, in het noorden van het land, biedt een team van Artsen Zonder Grenzen gezinsplanning, pre- en postnatale consultaties en psychosociale bijstand aan slachtoffers van seksueel en ander geweld, in een kliniek voor moeder- en kindzorg. Bovendien helpt het team bij bevallingen. Onze gezondheidspromotieteams bezoeken verschillende locaties in de industriestad, zoals fabrieken en scholen, om de bevolking te sensibiliseren over de diensten van de kliniek en informatie te geven over seksuele en reproductieve gezondheid voor adolescenten.

In overeenstemming met de internationale protocollen blijven we pleiten voor een brede medische zorgverlening voor slachtoffers van seksueel geweld in Honduras, waar het gebruik van noodanticonceptie nog steeds verboden is.