Sociale media

  • NL
Open the menu

Medische verzorging voor inwoners Timboektoe, Mali


Sinds midden april is een team van AZG aan de slag in het ziekenhuis van Timboektoe. In een gebied dat ontwricht werd door conflicten in het noorden van het land, die er de laatste maanden voor zorgden dat honderdduizenden mensen moesten vluchten, biedt AZG medische verzorging aan de bevolking van de stad en omstreken.

© Foura Sassou Madi / MSF-AZG
© Foura Sassou Madi / MSF-AZG

Begin april werd Timboektoe door Toeareg-rebellen en gewapende islamitische groeperingen ingenomen. De stad werd geplunderd en de meeste inwoners sloegen op de vlucht: twee derde van ongeveer 40.000 inwoners vluchtten naar andere locaties in Mali of de buurlanden. In de omliggende dorpen werden ook gezondheidscentra geplunderd. Sindsdien zijn er constant spanningen in de stad door sporadische confrontaties tussen gewapende groepen onderling en door de vernietiging van heilige plaatsen.

"In deze onstabiele zone hulp en verzorging bieden, is een hele uitdaging, maar wel een noodzaak," aldus Dr. Mego Terzian, verantwoordelijke voor de noodhulp van AZG. "De instabiliteit maakt de toegang van humanitaire hulpverleners erg moeilijk, en het noorden van Mali blijft ontoegankelijk voor westerlingen. Maar we blijven aanwezig in het ziekenhuis van Timboektoe en in de omliggende dorpen, aangezien de situatie onzeker blijft en ze elk moment kan verslechteren. "

AZG is één van de weinige humanitaire organisaties die in de regio rond Timboektoe aanwezig is. Samen met het overblijvende lokale personeel bieden vijf buitenlandse medewerkers medische verzorging in de afdelingen pediatrie, geneeskunde en gynaecologie, en sinds midden mei ook in de afdeling chirurgie van het ziekenhuis in de stad. In navolging van de inwoners is een deel van het medisch personeel gevlucht. Zij die achterblijven, worden niet regelmatig betaald. De risico's rond de bevoorrading van brandstof verhinderen de voorziening van water en elektriciteit, en dus ook de werking van het ziekenhuis. Bovendien heeft het ziekenhuis niet genoeg geneesmiddelen. Zoals in alle conflictgebieden voorziet het team van AZG in de medische behoeften van deze door de situatie gedestabiliseerde medische structuur. In twee maanden tijd werden meer dan 300 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en gaven onze teams meer dan 1500 consultaties.

Sinds enkele dagen worden auto's gecontroleerd, zowel in Timboektoe zelf als bij het verlaten van de stad. Toch blijven de teams van Artsen Zonder Grenzen zorgen verlenen buiten de stad, in Niafounké, Goundam en Gourma-Rharous, en beperken ze medische doorverwijzingen naar het ziekenhuis van Timboektoe. De twee laatste maanden konden we om en bij de 6300 consultaties uitvoeren. Luchtweginfecties, diarree en huidaandoeningen zijn de meest voorkomende aandoeningen, vaak door een gebrekkige toegang tot water en slechte hygiënische omstandigheden. 

De teams van AZG besteden ook aandacht aan de voedingssituatie, aangezien ze geïsoleerde gevallen van ondervoeding hebben opgemerkt in dit gebied, dat er elk jaar gevoeliger aan lijkt te worden tijdens de overbruggingsperiode tussen twee oogsten. Er werden al om en bij de 800 ondervoede kinderen behandeld. Door de gevolgen van de economische onzekerheid in het land, dreigt de voedselcrisis in het gebied echter nog te verergeren.

AZG biedt ook hulp in het zuiden van het land. Teams leiden voedings- en pediatrische activiteiten in vijf gezondheidscentra en in het ziekenhuis van Koutiala.