Sociale media

Open the menu

Mali: toegenomen chirurgische behoeften bij vrouwen en kinderen in Niono

Artsen Zonder Grenzen is met chirurgische activiteiten begonnen in het ziekenhuis van Niono in centraal Mali. Mensen die getroffen zijn door gewapende conflicten hebben niet altijd toegang tot nabijgelegen of adequate gezondheidsfaciliteiten. Op de chirurgische afdeling die wordt gesteund door AZG, was 69% van alle operaties in de afgelopen vier maanden, uitgevoerd bij vrouwen en kinderen. 

vrouw met baby
Oumou Sangaré is net voor de derde keer bevallen. Ze werd behandeld door AZG, Segou, Mali april 2024 copyright AZG

Vorig jaar werd er veel gevochten in de regio Ségou, waar Niono ligt, tussen de veiligheidstroepen en gewapende groepen die niet tot de staat behoren, waarbij explosieven werden geplaatst. Op plaatsen die aan de rand van Niono liggen en die geteisterd worden door conflicten, kunnen de inwoners zich soms niet vrij bewegen, hun akkers bewerken of markten of medische centra bezoeken. Begin 2024 waren er verschillende botsingen tussen Malinese strijdkrachten en gewapende groepen rond de stad Niono en verscheidene dorpen zitten gevangen tussen deze strijdende groepen. Het probleem is dat ze niet altijd toegang hebben tot nabijgelegen of adequate gezondheidsvoorzieningen. 

"Toen we in 2023 begonnen te werken in de dorpen bij Nampala, in de kern van Niono, vertelden sommige patiënten ons dat ze al zeven jaar geen dokter hadden gezien", vertelt Aissami Abdou, operationeel coördinator. Deze onveiligheid vermoeilijkt de reeds precaire situatie om toegang te krijgen tot gezondheidszorg.

Als reactie op de toename van geweld heeft AZG de operatiekamer van het ziekenhuis in Niono hersteld, en is deze operationeel sinds december 2023. Van 19 december 2023 tot 30 april 2024, over een periode van vier en een halve maand, werden 230 operaties uitgevoerd om gewelddadige trauma's, veroorzaakt door conflicten of ongevallen, te behandelen. 69% van deze operaties was bij vrouwen en kinderen. 50% van de interventies bij vrouwen en kinderen waren voor verwondingen zoals schotwonden, steekwonden of verwondingen door explosieven

Er zijn ook dringende gevallen die niets te maken hebben met het conflict, zogenaamde accidentele trauma's die dodelijk kunnen zijn als ze niet behandeld worden, zoals ongevallen op de openbare weg, brandwonden en huiselijke ongevallen. Voor kinderen hebben we andere gezondheidsproblemen behandeld waarvoor spoedoperaties nodig waren, zoals blindedarmontsteking.

Twee artsen voeren een operatie uit
De anesthesist bereidt de patiënt voor op de operatie, Segou, Mali april 2024 copyright AZG

Operaties na ongevallen op de openbare weg

Het doel van dit nieuwe chirurgieproject is om de lokale gezondheidsautoriteiten te ondersteunen bij het behandelen van patiënten die een operatie nodig hebben. Voordat AZG de nieuwe operatiekamer herstelde en bouwde, hadden veel mensen met schotwonden operaties nodig en werden zij doorverwezen naar het regionale ziekenhuis in Ségou, want Niono beschikte niet over de juiste technische faciliteiten en zorg. 

Na de voltooiing van de werkzaamheden en de opleiding van het personeel is AZG, in samenwerking met het district, in december 2023 van start gegaan. De nieuwe chirurgische afdeling, met een operatiekamer, heeft een capaciteit van 23 bedden. De organisatie levert ook personeel, medicijnen en biomedische apparatuur.

Voor de chirurgie op de kraamafdeling, die we sinds 2019 ondersteunen, maakt het geavanceerde technische platform het ook mogelijk om verloskundige complicaties te behandelen. Naast de 230 operaties omwille van geweld en ongevallen werden in dezelfde periode 289 verloskundige operaties uitgevoerd, waarvan 275 keizersneden. De andere ingrepen waren voornamelijk gevallen van baarmoederbreuk of -perforatie, of retroplacentale hematomen.

Vrouwen met hun baby's
Deze vrouwen kwamen met hun kinderen uit de buitenwijken van Niono zvoor een gratis consult en wachten op de dokter in het Community Health Centre Segou, Mali april 2024 copyright AZG

Een onpartijdige, neutrale en onafhankelijke organisatie

"AZG is een van de weinige internationale medische organisaties in de regio. We behandelen alle noodgevallen onpartijdig. Dit betekent dat AZG-teams elke patiënt behandelen die zorg nodig heeft, ongeacht zijn of haar geslacht, politieke of religieuze overtuiging. We zijn neutraal en kiezen geen partij. Onze enige criteria voor interventie zijn de criteria die een arts aan zijn patiënten verschuldigd is", legt Aissami Abdou, operationeel coördinator, uit. 

Sinds 2019 verleent Artsen Zonder Grenzen zorg in Niono, op het vlak gezondheid van moeders en kinderen onder de 15 jaar, geestelijke gezondheid en medische en humanitaire noodhulp. Daarnaast werken we in zes gemeenschapsgezondheidscentra en 22 gemeenschapslocaties, waaronder twee in Nampala, om gezondheidszorg te bieden aan kinderen, zwangere vrouwen en slachtoffers van de verschillende conflicten. Van november 2023 tot april 2024 moest AZG haar teams uit Nampala evacueren als gevolg van het oplaaiende geweld. De activiteiten werden hervat in april 2024.

AZG is sinds 1985 aanwezig in Mali. In 2023 voerde AZG 976 operaties uit, voerde 1.342 keizersneden uit en behandelde 126 slachtoffers (slachtoffers van ballistische aanslagen en explosieven).