Sociale media

  • NL
Open the menu

Mali: wat doet AZG, twee weken na begin militaire operaties?


Veertien dagen nadat de militaire operaties gestart zijn in het noorden van Mali, werkt Artsen Zonder Grenzen in de regio’s Mopti, Gao en Timbuktu. Gisteren bereikte een extra team de stad Konna, in de cruciale grensstreek tussen het noorden en het zuiden van het land. In die stad werd de voorbij week heftig gevochten.

© AZG-MSF. Konna, Mali, 2013.
© AZG-MSF. Konna, Mali, 2013.


Toegang verkrijgen tot Konna

Een team van twee artsen en twee verpleegkundigen slaagde erin op 24 januari in Konna te bereiken, nadat Artsen Zonder Grenzen al dagenlang vergeefs om toestemming had gevraagd om in de stad hulp te kunnen bieden.

Nu er toestemming verleend is, onderzoekt het team de medische noden in Konna en omgeving. Er worden basis gezondheidszorg verleend, er worden mobiele hulpposten georganiseerd. De volgende dagen zal Artsen Zonder Grenzen het gezondheidscentrum van de stad extra ondersteunen.

Het ziekenhuis van Douentza

In de stad Douentza werkt Artsen Zonder Grenzen nog steeds in het ziekenhuis. Het medische team bleef de klok rond in het ziekenhuis, ondanks zware bombardementen. De voorbije week werden 450 raadplegingen gedaan.

Prioriteit voor het team is de hulpverlening voor te verbeteren voor gewonden en andere mensen die dringend medische hulp nodig hebben, zoals zwangere vrouwen die een keizersnede moeten krijgen.

Artsen Zonder Grenzen hoopt het team in Dountza binnenkort weer te kunnen bereiken, maar de weg naar de stad is nog steeds afgezet.

Focus op kinderen en zwangere vrouwen in Timbuktu

In Timbuktu wordt de hulpverlening verdergezet, vooral op pediatrisch, verloskundig en chirurgisch vlak. De voorbije tien dagen verzorgden medewerkers ongeveer twintig gewonden in het ziekenhuis van de stad.

Hier is de prioriteit de uitbreiding van de hospitalisatie, en voorbereid zijn op de verzorging van slachtoffers van elk soort geweld. Medische voorraden en geneesmiddelen zijn geleverd aan de gezondheidscentra die Artsen Zonder Grenzen ondersteunt in deze regio.

Artsen Zonder Grenzen werkt hier nu meer dan tien maanden, en behandelt nog steeds grote aantallen patiënten (in 2012 50.000 consultaties). De voorbije dagen is het aantal mensen dat verzorging komt zoeken echter gedaald.

Werk gaat door in Gao, ondanks bombardementen

Artsen Zonder Grenzen werkt in drie gezondheidscentra in en rond Gao. De teams doen elke dag tussen de 60 en 65 raadplegingen per dag, per centrum. Dat aantal is gelijk gebleven, ondanks het toenemende geweld. Bombardementen maakten wel dat de mobiele hulppost tijdelijk opgeschort is, waardoor mensen die niet tot aan de gezondheidscentra geraken, niet meer bereikt kunnen worden.

In Ansongo, ten zuiden van Gao, biedt Artsen Zonder Grenzen primaire en secundaire gezondheidszorg in het lokale ziekenhuis. Daarnaast probeert het team zich voor te bereiden op een mogelijk toestroom van gewonden, met de levering van medisch materiaal en geneesmiddelen, en uitbreiding van chirurgische capaciteit.

Zorgwekkende situatie van vluchtelingen

In het Malinese binnenland is het moeilijk om vluchtelingen te bereiken, door de onveiligheid en de restricties op mobiliteit en communicatie.

Volgens de Verenigde Naties zijn er 340.000 mensen op de vlucht geslagen voor het geweld, in Mali zelf of in buurlanden. Sinds 11 januari zijn nog eens 6000 mensen naar Mauritanië en Niger gevlucht, waar Artsen Zonder Grenzen ook actief is.

Update 27/01/2013

Een team met een chirurg, een arts, een verpleegkundige en een cooördinator slaagde er zaterdag in Dountza te bereiken. Ze vervoegden er het eerste team van Artsen Zonder Grenzen, dat  in het ziekenhuis was blijven werken tijdens de bombardementen. De voorbije dagen werden meer dan 500 raadplegingen gehouden. Artsen Zonder Grenzen hoopt binnen enkele dagen te kunnen starten met mobiele hulpposten, om een beter zich op de algemene noden in de regio te krijgen, en om meer patiënten te kunnen helpen.