Sociale media

Open the menu

Laatste update vanuit Afghanistan: de zorg blijft onder druk staan maar we werken voort

De gezondheidszorg in Afghanistan blijft enorm onder druk staan. Er is nog steeds een groot tekort aan personeel en medisch materiaal. De weinige openbare zorgvoorzieningen die nog open zijn, functioneren slecht.  Door de economische crisis is de privé gezondheidszorg voor miljoenen mensen onbetaalbaar geworden.

Het land staat voor een economische en institutionele ineenstorting. De meeste basisdiensten zijn gesloten, de salarissen van staatspersoneel (waarvan een groot deel in de zorgsector werkt) zijn al maanden niet meer uitbetaald.  Ook de banksector is verlamd, waardoor mensen geen toegang hebben tot hun spaargeld. Ook voor organisaties als Artsen Zonder Grenzen wordt het daardoor steeds moeilijker om operationeel te blijven.

Maar voorlopig al onze projecten op volle kracht draaien. Hieronder vind je de laatste updates uit onze 5 projecten voor de maand november.

Een ondervoed kind krijgt therapeutische voeding in ons voedingscentrum in Herat
Een ondervoed kind krijgt therapeutische voeding in ons voedingscentrum in Herat © Sandra Calligaro

ondervoeding in Herat

 • Ons voedingscentrum in het regionale ziekenhuis van Herat heeft het dit jaar erg druk gehad. Ondervoeding in Afghanistan komt vaak voor en is seizoensgebonden. Hoewel we in de loop van het jaar aanzienlijk meer patiënten hebben opgevangen dan anders, neemt het aantal patiënten toch geleidelijk af: van 65 per week in september tot 50 per week in oktober en vervolgens 38 per week in november.
 • In hetzelfde ziekenhuis zijn we begonnen met de ondersteuning van de pediatrische afdeling. In de eerste fase werken onze teams op de spoedafdeling en de intensive care.
 • In de buitenwijken van Herat bieden we poliklinische zorg, behandeling van niet-overdraagbare ziekten en seksuele en reproductieve gezondheidszorg. We focussen ons vooral op kinderen en zwangere vrouwen.
 • In november behandelden we per dag ongeveer 100 vermoedelijke COVID-19-patiënten. Slechts een klein deel daarvan waren kritiek. Hen brachten we over naar COVID-19-centra.

tuberculosezorg in Kandahar

 • We zetten onze tuberculosezorg in Kandahar voort, in totaal 54 patiënten ingeschreven in ons programma.
 • Ook in Kandahar reageren we op ondervoeding, via een ambulant voedingscentrum.
Onze kraamkliniek in Khost is oorspronkelijk bedoeld voor vrouwen met geconpliceerde zwangerschappen. In dit operatiekwartier kunnen we hen chirurgische zorg bieden. We hebben nu onze gespecialiseerde zorg opengezet voor álle vrouwen in de regio.
Onze kraamkliniek in Khost is oorspronkelijk bedoeld voor vrouwen met geconpliceerde zwangerschappen. In dit operatiekwartier kunnen we hen chirurgische zorg bieden. We hebben nu onze gespecialiseerde zorg opengezet voor álle vrouwen in de regio. © Oriane Zerah

kraamzorg in Khost

 • In onze kraamkliniek in Khost beperken we ons niet langer tot zwangerschappen met complicaties. We proberen nu alle zwangere vrouwen uit de hele provincie op te vangen, omdat steeds minder patiëntes kraamzorg kunnen betalen. We hebben meer bevallingen bijgestaan dan normaal:  1.800 in oktober en 2.000 in november.
 • We blijven 8 gezondheidscentra en het provinciaal ziekenhuis van Khost steunen met voedsel, brandstof en medisch materiaal.

traumazorg in Kunduz

 • De gezondheidszorg in Kunduz blijft onder druk staan. Veel personeel is al maanden niet betaald en komt vaak maar een paar uur per dag werken. Er is nog steeds een tekort aan medische en logistieke middelen in de openbare gezondheidszorg; het belangrijkste regionale referentieziekenhuis is nog steeds afhankelijk van giften.
 • Ons traumacentrum in Kunduz blijft traumaslachtoffers behandelen, vooral verkeerslachtoffers. Na een bomaanslag in een moskee op 8 oktober vingen we hier meer dan 100 zwaargewonden op, waarvan er 20 bij aankomst overleden waren. Alle patiënten, op één na, zijn inmiddels ontslagen; de meesten werden behandeld voor brandwonden.  In de maand november voerden we 278 chirurgische ingrepen uit.

Ons ziekenhuis in Lashkar Gah

 • Het Boost-ziekenhuis in Lashkar Gah is het enige volledig functionerende openbare ziekenhuis in de provincie en blijft daardoor zeer drukbezet. Andere openbare gezondheidsvoorzieningen, zowel in de stad Lashkar Gah als in de nabijgelegen plattelandsprovincies, hebben nog steeds moeite om diensten te verlenen.    
 • Ons voedingscentrum bleef in november heel veel patiënten opvangen, maar ook hier daalt het aantal geleidelijk.  
 • Het aantal mazelenpatiëntjes is dan weer gestegen. We behandelden 525 kinderen jonger dan 5 jaar in november.
 • Al drie maanden draait de kraamafdeling in Boost overuren. In november heeft het kraampersoneel in Boost 1.912 bevallingen begeleid.
 • Ook de spoedafdeling blijft het bijzonder druk hebben. Wij steunen een ziekenhuis in de buurt met medisch materiaal en medicijnen, zodat zij de minder ernstige gevallen kunnen behandelen die wij naar hen doorverwijzen.