Sociale media

  • NL
Open the menu

Hulp van start in overstroomd Pakistan


In de provincie Sindh van Pakistan gaan deze week mobiele hulpposten van Artsen Zonder Grenzen van start. Moessonregens en overstromingen hebben tienduizenden mensen dakloos gemaakt in Zuidoost-Pakistan. 13 hulpverleners gaan aan de slag in drie subdistricten van het zuidelijke district Badin.

© Borrie Lagrange/AZG-MSF. Pakistan, 2010.
© Borrie Lagrange/AZG-MSF. Pakistan, 2010.

Ons team heeft in de afgelopen week de situatie in Badin verkend. "We hebben wegen gezien die gedeeltelijk overstroomd waren, met geïmproviseerde tenten van plastic zeil in de bermen. Er waren geen latrines", zegt Erwin Lloyd Guillergan, arts en noodhulpcoördinator van Artsen Zonder Grenzen. "In zulke slechte hygiënische omstandigheden zijn mensen bijzonder kwetsbaar voor luchtweginfecties en ziekten die via besmet water worden verspreid."

Er is grote behoefte aan medische zorg in ontheemdenkampen. Acute waterige diarree, mogelijke infecties met malaria, huidziekten en luchtweginfecties komen veel voor. Sommige kinderen vertonen tekenen van ondervoeding. In de kampen die het team van Artsen Zonder Grenzen bezocht, was nauwelijks of geen schoon drinkwater te krijgen en ontbraken meestal de latrines.

Het team zal in de komende dagen onder meer de subdistricten Tando Bago en Shahid Fazul Rahu verkennen. Meer hulpverleners zullen de teams versterken. Ook in andere delen van Pakistan bereiden teams zich voor op de hulp aan overstromingsslachtoffers.

In verband met onze neutraliteit en onafhankelijkheid financieren wij ons werk in Pakistan volledig met schenkingen van het publiek.