Sociale media

Open the menu

AZG antwoordt op de beschuldigingen van Frontex ivm de reddingsoperaties op zee

 « Het is zeer vreemd zulke beschuldigingen via de media te moeten vernemen. Ondanks onze herhaalde vraag op deze kritiek te antwoorden weigert FRONTEX ons te ontmoeten.

De kritiek dat NGO’s mensensmokkelaars in de kaart spelen is buitengewoon schokkend als je bekijkt wat de remedie precies inhoudt: Bedoelt Leggeri dat we nog verder weg moeten varen van de zone waar de mensen het meest risico lopen op verdrinking om smokkelaars tegen te werken. Betekent dat dan dat we de mensen moeten laten verdrinken? »

Un bateau en caoutchouc au nord des côtes libyennes.
© Marco Panzetti. Italie, 2017.

« We hebben geen mandaat zoals FRONTEX, zijn geen grenspolitie of doen geen antismokkelaars- operaties. We zijn dokters en verplegers en varen op zee om mensenlevens te redden. Dichtbij de Libische kusten varen is op dit ogenblik de enige manier om doden te vermijden. Hoe minder lang de mensen tijd moeten spenderen op de overvolle boten, hoe groter de kans op overleving.

In de plaats van NGO’s aan te vallen en valselijk te beschuldigen zou Frontex beter hun eigen operaties in vraag stellen en hun rol bekijken in de horror die we elke zien op de Middellandse Zee. Smokkelaars zullen zich altijd aanpassen en zolang er geen andere manier is om weg te geraken uit het gevaarlijke Libië, zullen mensen blijven verdrinken op zee. »