Sociale media

Open the menu

Tsjaad

chad
Jaar AZG begon te werken in het land
1981

De schaarse voorzieningen waar ernstig ondervoede personen in de hoofdstad van Tsjaad terechtkunnen, werden in 2018 overspoeld met patiënten.

Ondervoeding is endemisch in de Sahel, die dwars over Centraal-Tsjaad loopt. In 2018 steeg het aantal gevallen sterk door tal van factoren. De voornaamste oorzaken waren de ernstige, seizoensgebonden voedselonzekerheid, een algemeen gebrek aan koopkracht en een almaar grotere economische crisis. Een staking van de zorgverleners in openbare instellingen bracht de toegang tot verzorging verder in het gedrang.

Artsen Zonder Grenzen zette in de hoofdstad Ndjamena een noodhulpactie op. In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid openden we in juni een voedingscentrum voor opgenomen patiënten. Onze teams behandelden meer dan 1.000 kinderen jonger dan vijf met ernstige acute ondervoeding en verwante medische complicaties. We zetten ook zes bijkomende voedingscentra voor ambulante patiënten op in gezondheidscentra verspreid over de stad.

Verder behandelden we nog ernstig ondervoede kinderen in Wadi Fira, een landelijk gebied in Oost-Tsjaad waar het ‘magere seizoen’ – wanneer voedselvoorraden uitgeput raken en het risico op ondervoeding toeneemt – bijzonder hard was in 2018.

cholera in Am Timan
Water- en sanitatieteams aan het werk in respons op de cholera-uitbraak in Am Timan. © Clarisse Douaud, oktober 2017.

Onze aanpak van andere noodsituaties

Als antwoord op een uitbraak van mazelen in de buurt van Bokoro, in Hadjer Lamis, steunden we in mei de gezondheidsautoriteiten bij de uitwerking van een systeem voor epidemiologisch toezicht en om medische verzorging te bieden aan kinderen.

We stuurden een noodhulpteam naar Logone Oriental, waar 29.000 mensen hun toevlucht zochten na aanvallen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het regenseizoen bemoeilijkte de toegang tot ziekenhuizen en leidde tot een seizoensgebonden piek in het aantal gevallen van malaria en ondervoeding. Onze teams legden dan ook de nadruk op hulp via mobiele klinieken en de ondersteuning van gezondheidscentra langs de grens, in Békan en Bégoné. We boden pediatrische zorg aan vluchtelingen en de lokale gemeenschappen, en zetten een stabilisatie-eenheid en een doorverwijzingssysteem op voor kinderen met nood aan secundaire zorgen. Het team hield meer dan 16.500 consultaties, nam 430 kinderen op in de stabilisatie-eenheid en verwees er 300 door naar het ziekenhuis van Goré. We stonden ook in voor de bevoorrading met veilig drinkwater.

De strijd tegen malaria in Moissala

Sinds 2010 ligt de nadruk in onze activiteiten in Moissala, in zuidelijk Tsjaad, vooral op de preventie en behandeling van malaria bij jonge kinderen en zwangere vrouwen. In 2018 behandelden we meer dan 5.600 patiënten in het ziekenhuis van Moissala. In 57% van de gevallen ging het om malariapatiënten. We behandelden daarnaast 45.000 patiënten verspreid over de 23 gezondheidscentra en lanceerden in het grensgebied een analyse van de zorgbehoeften bij vrouwen en kinderen met het oog op de uitbreiding van onze activiteiten. Met onze preventiecampagnes (chemoprofylaxe tegen seizoensmalaria) bereikten we meer dan 120.000 kinderen.

De overdracht van projecten in de regio’s Lac en Salamat

De humanitaire noodsituatie die in 2015 volgde op de massale vluchtelingenstroom in de regio Lac is geluwd. Mondjesmaat keren burgers naar huis terug. Mede dankzij de aanwezigheid van andere organisaties op het terrein konden we onze activiteiten in 2018 volledig aan de lokale gezondheidsautoriteiten overdragen.

Ook onze activiteiten in Am Timan, in de regio Salamat, werden volledig overgedragen. Daar hadden we sinds 2010 voedingsprogramma’s lopen en steunden we het regionale ziekenhuis bij het verstrekken van kraamzorg en pediatrische diensten, naast behandelingen voor malaria, hiv en tuberculose. In acht jaar tijd hebben onze teams meer dan 40.000 ernstig ondervoede kinderen behandeld, 20.500 patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 17.500 geboortes begeleid.