Sociale media

Open the menu

Water- en voedseltekorten in Tsjaad: teams van Artsen Zonder Grenzen reageren op overlappende gevolgen van klimaatcrisis

De klimaatverandering neemt in grote delen van de wereld jaar na jaar onmiskenbaar toe. Overal ter wereld hebben hogere temperaturen, steeds langere droogten, of net steeds hevigere overstromingen ernstige gevolgen voor de gezondheid van de bevolking die wordt getroffen. Onze teams wereldwijd zien dag na dag een toename aan ziekten als ondervoeding, dengue- en diarreeziekten, ademhalingsziekten of nog hart- en vaatziekten. Allemaal zijn zij rechtstreeks en in hoge mate verbonden aan de klimaatcrisis.

Een mobiele ondervoedingskliniek ik Ndogoury schiet de lokale bevolking te hilp
Een mobiele ondervoedingskliniek in Ndogoury, Mali, schiet de lokale bevolking te hulp. © Djerabe Ndegrgar, 11 juli 2022

Overlappende klimaatcrisis van Oost naar West: de hele Sahelregio is getroffen

Eén van de werelddelen die het hardst wordt getroffen door klimaatverandering is de Sahel. Zowel westelijke Sahellanden als Mali, Niger of Burkina Faso; landen als Tsjaad, Soedan of Zuid-Soedan in de centrale Sahel; als Ethiopië of Somalië in de oostelijke Sahel kampen met de gevolgen van de klimaatverandering. Extreme en extreem veranderlijke weersomstandigheden hebben er tot overlappende crises geleid: volksgezondheid, de veestapel of de koopkracht zijn er zwaar aangetast.

Voedsel- en wateronzekerheid door droogte, stijgende voedselprijzen en Oekraïne

Stijgende temperaturen, toenemende woestijnvorming en wisselende regenval doen oogsten mislukken en zorgen voor wateronzekerheid. Drinkbaar water vinden, wordt steeds meer mensen een enorme uitdaging. Terugkerende mislukte oogsten brengen eveneens een verlies van inkomsten met zich mee. Dat in combinatie met de stijgende voedselprijzen, verergert de voedselonzekerheid. Deze schrijnende realiteit wordt nog aangescherpt door de oorlog in Oekraïne. De verstoring van de wereldwijde Oekraïense landbouwexport is tot in de Sahel voelbaar.

Klimaatverandering in Tsjaad: derde kwetsbaarste land ter wereld

Van alle Sahellanden die met de gevolgen van de klimaatcrisis kampen, is Tsjaad zeker symptomatisch. Volgens de index van het Notre Dame Global Adaptation Initiative (dat een overzicht geeft van de kwetsbaarheid van een land voor klimaatverandering) wordt Tsjaad beschouwd als het op drie na kwetsbaarste land ter wereld voor klimaatverandering.

Een verpleegkundige van de mobile kliniek in Ndogoury screent dit kind op verschijnselen van ondervoeding
Een verpleegkundige van de mobile kliniek in Ndogoury, Mali, screent dit kind op verschijnselen van ondervoeding Djerabe Ndegrgar, 12 juli 2022

Ondervoeding is terugkerende crisis

Ondervoeding is een terugkerende, chronische crisis in Tsjaad. Vooral kinderen onder de vijf jaar en zwangere vrouwen zijn extra kwetsbaar. Vorig jaar werd de situatie nog verergerd door een ongewoon kort regenseizoen. De slechte kwaliteit van het water veroorzaakt diarree en andere gezondheidsproblemen, waardoor kinderen een groter risico lopen om ondervoed te raken.

Een nieuw voedingscentrum opgericht en al meteen moeten uitbreiden

Artsen Zonder Grenzen reageert op de groeiende ondervoeding in meerdere delen van Tsjaad. Nadat onze teams een kritische stijging van acute ondervoeding hadden vastgesteld, hebben we een in september 2021 een therapeutisch voedingscentrum opgericht in het districtsziekenhuis van Massakory, in de provincie Hadjer Lamis

  • tussen 1 september 2021 en 30 mei 2022 werden 15.956 patiënten behandeld voor ernstige acute ondervoeding
  • 837 kindjes hebben we moeten opnemen
  • Door de grote pieken van opnames, hebben we de capaciteit van het voedingscentrum verhoogd van 50 naar 75 bedden  

Inzetten op preventie (en mazelen) in hoofdstad Ndjamena

In hoofdstad Ndjamena runnen we al sinds 2018 een therapeutisch voedingscentrum. Hier zetten we vooral in op een preventieve aanpak, net om grote pieken van opnames door acute ondervoeding in het centrum (en de rest van het land) te voorkomen. Het centrum heeft ook een speciale mazelenafdeling. Ernstig zieke kindjes met ondervoeding en mazelen, kunnen we hier opnemen.  

Een jong meisje pompt water in een dorp bij Massakory in de provincie Hadjer Lamis, Tsjaad. Het water smaakt zout en is vies, maar de dorpen hebben geen andere keuze dan het te drinken.
Een jong meisje pompt water in een dorp bij Massakory, in de provincie Hadjer Lamis, Tsjaad. Het water smaakt zout en is vies, maar de dorpen hebben geen andere keuze dan het te drinken.

Hulp aan ondervoede en malariapatiënten aan grens met Soedan

In Adré, aan de grens met Soedan, bieden we hulp aan de lokale gemeenschap en aan Soedanese vluchtelingen die de grens oversteken. Ook hier reageren onze teams op grote pieken van ondervoeding, vooral in combinatie met malaria.

Onze eigen impact op klimaatverandering verminderen

Artsen Zonder Grenzen helpt mensen in nood in meer dan 80 landen over de hele wereld. In onze projecten zien we de gevolgen van de klimaatcrisis op de gezondheid van onze patiënten elke dag toenemen. In 2020 erkende Artsen Zonder Grenzen formeel de medische en humanitaire gevolgen van klimaatverandering, de aantasting van het milieu en onze eigen bijdrage daaraan.

Artsen Zonder Grenzen zet zich niet alleen in om beter te begrijpen hoe de klimaatcrisis en de achteruitgang van het milieu gezondheids- en humanitaire problemen versterken, zodat we onze hulp zo efficiënt en zo verantwoord mogelijk kunnen aanpassen. We verbinden er ons ook toe om onze eigen milieueffecten te verminderen, ons uit te spreken over wat wij en gemeenschappen ervaren en hoe we onze respons aanpassen.

We hebben ervoor gekozen onszelf verantwoordelijk te houden door middel van een milieupact. Dat pact houdt in dat we onze ecologische voetafdruk meten en minimaliseren. We gaan partnerschappen aan met andere organisaties om kennis te ontwikkelen en te delen over de humanitaire gevolgen van klimaat- en milieuveranderingen. In 2021 beloofde AZG zijn koolstofvoetafdruk met 50% te verminderen tegen 2030, in overeenstemming met de Parijsakkoorden.