Sociale media

Open the menu

Somalië

Somalia
Jaar AZG begon te werken in het land
1979

Artsen Zonder Grenzen voert in Somalië en Somaliland projecten uit om mensen te helpen die getroffen zijn door conflict en extreme weersomstandigheden, zoals langdurige droogte en seizoensgebonden overstromingen. Gevechten, overstromingen én droogte hebben massale volksverhuizingen veroorzaakt en hebben een ernstige impact gehad op de toegang tot voedsel, water en gezondheidszorg.

Vandaag maken we ons grote zorgen over de enorme voedselcrisis in Somalië en Somaliland. We breiden onze voedingsprojecten verder uit.

Ik doe een gift aan het noodhulpfonds

Voedselonzekerheid voor 3,5 miljoen mensen

In 2021 hadden 5,9 miljoen mensen in Somalië en Somaliland humanitaire hulp nodig, terwijl 2,9 miljoen mensen ontheemd waren, voornamelijk als gevolg van conflicten en klimaatgerelateerde rampen. 3,5 miljoen mensen werden in 2021 als voedselonzeker beschouwd.

Aanhoudende droogte zorgt voor acute ondervoeding

Na het derde opeenvolgende seizoen van slechte regenval en de daaruit voortvloeiende droogte hebben we gereageerd op een noodsituatie van acute ondervoeding in Jubaland tijdens de 'hongerkloof' of het magere seizoen tussen de oogsten. De teams voerden actief toezicht en screening uit en verstrekten voedingsbehandeling en medische zorg aan kinderen onder de vijf jaar.

Mazelen en diarree zorgen voor één van hoogste kindersterftecijfers ter wereld

Kindersterfte en de sterfte tijdens zwangerschap en bevalling behoren in Somalië en Somaliland tot de hoogste ter wereld. Veel voorkomende ziekten, zoals mazelen en diarree, zijn de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen in Somalië en Somaliland én zijn gelinkt aan ondervoeding.

Onze medische hulp: focus op kraamzorg, pediatrie en spoed

Het hele jaar door hebben onze teams medische diensten verleend in ziekenhuizen in steden in heel Somalië en Somaliland, waarbij de nadruk lag op kraamzorg, pediatrische zorg en spoedeisende hulp, voedingsondersteuning, COVID-19 en diagnose en behandeling van tuberculose  en multiresistente TB. We hebben ook mobiele klinieken naar afgelegen gebieden gestuurd om zorg te verlenen aan mensen die in ontheemdenkampen en de omliggende gemeenschappen wonen.

Vaccinatiecampagnes tegen mazelen

Mazelen, een ziekte die zeer besmettelijk is, met vaccins kan worden voorkomen en voor kinderen vaak dodelijk is, bleef wijdverbreid in het land, met uitbraken in verschillende regio's in 2021. In Neder-Juba, in de zuidwestelijke deelstaat en in de Mudug-regio in de deelstaat Galmudug hebben onze teams het ministerie van Volksgezondheid ondersteund met vaccinatiecampagnes tegen mazelen, behandelingen en gezondheidsvoorlichtingssessies.