Sociale media

Open the menu

Niger

Niger
Jaar AZG begon te werken in het land
1985

In Niger legt Artsen Zonder Grenzen zich toe op het verbeteren van de pediatrische zorg en het verlagen van de kindersterfte, vooral tijdens de jaarlijkse ondervoedings- en malariapieken.

In 2018 boden we ook ziekte-uitbraken het hoofd en hielpen we de vaccinatiegraad te verhogen. Tegelijkertijd breidden we onze ondersteuningsactiviteiten uit voor slachtoffers van geweld, ontheemden, migranten en gastgemeenschappen.

Reageren op noodsituaties

We bleven de gezondheidsdiensten bijstaan met vaccinaties, epidemiologisch toezicht en noodinterventies om ziekte-uitbraken in heel Niger te bedwingen. Om epidemieën van hersenvliesontsteking en mazelen in de regio’s Tahoua en Agadez in te perken, vaccineerden we nagenoeg 262.000 mensen. Tussen juli en oktober behandelden we meer dan 2.500 patiënten tijdens een epidemie van cholera in de regio’s Maradi en Tahoua. Zodra de uitbraak begon af te nemen, verleenden we bijstand om 167.000 mensen preventief te vaccineren in gebieden met een hoog risico op besmetting.

Onze noodteams deelden ook hulpkits uit aan meer dan 5.000 ontheemden die de overstromingen of het geweld in Niamey, Tillabéri, Agadez, Tahoua en Diffa ontvlucht waren. Bovendien verleenden ze geestelijke gezondheidszorg aan 423 personen om hen te helpen bij de verwerking van opgelopen trauma’s. 

De regio Diffa

Na een gewapend conflict van vier jaar wonen er nog steeds 250.000 vluchtelingen en ontheemden in mensonwaardige omstandigheden in Diffa’s geïmproviseerde kampen. De onveiligheid en het gebrek aan middelen hebben ook een verpletterende impact op de lokale gemeenschappen.

In 2018 waren onze teams actief in het hoofdziekenhuis voor pediatrische en materniteitszorg in de stad Diffa, in de regionale ziekenhuizen in Nguigmi, Chetimari en Mainé-Soroa en in verscheidene gezondheidscentra en gezondheidsposten verspreid over de regio. In Mainé-Soroa ontplooiden we grensoverschrijdende activiteiten om de gezondheidszorg toegankelijk te maken voor de lokale bevolking en de nomadische gemeenschappen die tussen Niger en de meest noordelijke delen van de Nigeriaanse staat Yobe wonen. Onze teams bemanden talrijke mobiele klinieken en zetten eenmalige interventies op touw in gebieden waar de militaire aanwezigheid de bewegingsvrijheid en de verlening van humanitaire hulp belemmerde.

De behoefte aan geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongvolwassenen die door conflicten trauma’s opgelopen hebben, wordt vaak over het hoofd gezien. We leiden een programma rond geestelijke gezondheidszorg en psychosociale bijstand. In het kader daarvan leidden we 100 gemeenschapswerkers om de symptomen van psychologische problemen te herkennen, in het bijzonder bij jongeren. Daardoor konden we veel meer kinderen verzorgen. Onze teams hielden in 2018 zo’n 13.000 individuele consultaties en aan het einde van het jaar was meer dan 30% van de patiënten jonger dan veertien jaar. 

hepatitis
Lokale staf in de moeder- en kindkliniek in Diffa voert tests uit op bloedstalen ter opsporing van hepatitis-E. © Guillem Valle, september 2017.

De regio Zinder

Onze teams in de regio Zinder richtten zich op de behandeling van kinderen jonger dan vijf die leden aan ernstige acute ondervoeding en gewone kinderziekten. In 2018 ondersteunden we de pediatrische afdeling in het districtziekenhuis van Magaria en elf gezondheidscentra, alsook veertien gezondheidsposten verspreid over de hele regio tijdens de seizoenspieken van ondervoeding en malaria. Bovendien organiseerden we sensibiliseringsacties in de gemeenschap, spoorden we actief nieuwe patiënten op en leerden we ouders hoe ze een MUAC-armband moeten gebruiken om ondervoeding bij hun kinderen vast te stellen aan de hand van de omtrek van de bovenarm.

In 2018 namen we meer dan 22.000 kinderen jonger dan vijf jaar op in de pediatrische afdeling in Magaria. Dat is dubbel zo veel als in de voorgaande jaren. We voerden ook 127.500 externe consultaties uit voor kinderen jonger dan vijf jaar en behandelden 20.900 kinderen in ons ambulant voedingsprogramma. Ongeveer de helft van die behandelingen vond plaats tussen augustus en oktober. We bereikten een punt waarop we meer dan 1.000 kinderen hospitaliseerden in een dag, waaronder meer dan 250 kinderen intensieve zorgen nodig hadden.

Bovendien hielpen we het ministerie van Volksgezondheid bij een chemoprofylaxeronde tegen seizoensmalaria. We verrichtten meer dan 18.000 snelle tests en startten de behandeling op van de 12.200 kinderen die positief testten. 

De regio Maradi

We leiden een ander pediatrisch programma dat de kindersterfte in Madarounfa moet terugdringen. Het programma omvat de zorg voor opgenomen patiënten met ernstige ondervoeding, malaria en andere aandoeningen bij kinderen jonger dan vijf jaar in het districtziekenhuis en ambulante zorg voor eenvoudige ondervoeding in de omringende gezondheidszones.

Vanaf september spoorden we op efficiëntere wijze ondervoede kinderen op doordat gezondheidswerkers moeders toonden hoe ze een MUAC-armband moesten gebruiken. Daardoor ontdekten we 253 nieuwe gevallen tegen het einde van het jaar. De door Artsen Zonder Grenzen ondersteunde gezondheidswerkers testten ook meer dan 29.800 personen voor malaria. Meer dan 80% scoorde positief op de test en werd behandeld.

Omdat het project dicht bij de grens ligt, ontvangt het ook veel patiënten uit Nigeria. Zij vertegenwoordigen tot 30% van alle gevallen van ondervoeding. Vanaf begin 2018 gingen we aan beide kanten van de grens actief op zoek naar kinderen die de nutritionele behandeling vroegtijdig hadden afgebroken.

luister
Een vrouw komt op consultatie bij de lokale vroedvrouw in één van de 'luisterruimtes'. © Elise Mertens, maart 2018.

 

De regio Tahoua

Sinds 2006 leiden we het therapeutisch voedingscentrum voor opgenomen patiënten en pediatrische en neonatale afdelingen in het districtziekenhuis van Madaoua. Vanaf mei 2018 ondersteunen we de ambulante voedingscentra en pediatrische diensten in de gezondheidscentra van Madaoua en Sabon-Guida. Om de moedersterfte terug te dringen, waren onze teams ook werkzaam op de kraamafdeling in Madaoua en in een programma voor seksuele en reproductieve gezondheidszorg in Sabon-Guida.

Volgens de resultaten van een studie over voeding en sterftecijfers die we doorvoerden, was de situatie in Madaoua en Sabon-Guida gestabiliseerd. Op basis daarvan en vanwege de verhoogde capaciteit van het ministerie van Volksgezondheid kondigden we in december aan dat we ons geleidelijk aan uit beide locaties zouden terugtrekken.

Migranten, vluchtelingen en gastgemeenschappen

Niger is een belangrijk transitland voor migranten, asielzoekers en vluchtelingen, zoals mensen die door Algerije uitgewezen werden, die uit Libië terugkeren of naar het noorden reizen richting Europa. Zij komen vaak in aanraking met misbruik en sociale uitsluiting.

In 2018 boden we medische bijstand in Niamey en in de regio Agadez. Beide plaatsen bevinden zich op de kruising van migratieroutes. Ons team in Niamey verrichtte meer dan 5.000 consultaties in vaste en mobiele klinieken. Over heel Agadez – in Tabelot, Séguédine, Anaye en Dirkou – hielpen we bij de verlening van eerstelijnszorg, reproductieve gezondheidszorg, medische noodhulp en doorverwijzingen van migranten en lokale gemeenschappen. In het gezondheidscentrum van Arlit verstrekten we geestelijke gezondheidszorg en verwezen we patiënten door naar het ziekenhuis van Arlit.

In het grensdorp Assamaka voorzagen we medische bijstand en geestelijke gezondheidszorg voor 1.960 mensen die door Algerije uitgewezen waren. Daarnaast deelden we hulpkits uit.

In Tillabéri heropenden we inactieve centra voor primaire gezondheidszorg en leidden we mobiele klinieken voor lokale gemeenschappen en ontheemden die op de vlucht waren voor etnische spanningen en conflicten in de buurlanden Mali en Burkina Faso. We deelden hulpkits uit aan 225 gezinnen en verleenden essentiële medische bijstand zoals vaccinaties, onderzoeken naar ondervoeding en reproductieve gezondheidszorg.