Sociale media

Open the menu

Mexico

In Mexico verleent Artsen Zonder Grenzen medische en geestelijke gezondheidszorg aan migranten en vluchtelingen die naar het noorden trekken en aan slachtoffers van geweld in enkele van de gevaarlijkste steden in het land.

Onze teams zijn werkzaam aan de zuidelijke en noordelijke grenzen van het land en op verschillende belangrijke locaties daartussen. Daar bieden ze medische, psychologische en sociale bijstand aan migranten en vluchtelingen die de levensgevaarlijke migratieroute van Centraal-Amerika naar de Verenigde Staten afleggen. Onze projecten ondersteunen ook de kwetsbare lokale gemeenschappen en slachtoffers van al dan niet seksueel geweld in de staat Guerrero en in de grensstad Reynosa.

Vluchtelingen komen aan in het vluchtelingenkamp van Tenosique
Vluchtelingen en migranten komen elke dag aan in het vluchtelingenkamp van Tenosique. ©  Marta Soszynska, maart 2017.

De levensgevaarlijke trek naar het noorden

Ieder jaar trekken duizenden mensen van de noordelijke driehoek van Centraal-Amerika (El Salvador, Guatemala en Honduras) door Mexico. De overgrote meerderheid ontvlucht het geweld en de armoede in hun vaderland. In plaats van veiligheid en bescherming te vinden in Mexico, worden de mensen tijdens hun doorreis echter geconfronteerd met een hoge mate van geweld. Het gaat daarbij om kidnappings, afpersing, mishandeling, misbruik, seksuele aanranding en foltering door criminele groeperingen die volledig straffeloos handelen, vooral in de grenssteden. Het nultolerantiebeleid van de Amerikaanse regering, de beperkte toekenning van asiel en de opgevoerde grensbeveiliging hebben de crisis enkel verergerd.

Hoewel de migratiestromen vergelijkbaar waren met de voorgaande jaren, stelden onze teams in 2018 vast dat het steeds meer vrouwen, kinderen en families een route aflegden die gewoonlijk vooral door mannen werd genomen.

In Tenosique, een van de belangrijkste vertrekpunten voor de reis door Mexico, verstrekten we medische, psychologische en sociale bijstand aan een stijgend aantal kwetsbare migranten en vluchtelingen in Shelter 72.

Een van onze teams biedt gelijkaardige diensten in La Casa del Migrante in Coatzacoalcos in Veracruz. Daar houden iedere dag honderden personen halt voor ze verder noordwaarts trekken. We behandelen vooral gezondheidsproblemen die te wijten zijn aan de afmattende reis, zoals ademhalingsproblemen, huidinfecties, verwondingen aan de voeten en letsels door een val. Velen van hen waren ook het slachtoffer van een vorm van fysiek, seksueel of psychologisch geweld. In 2018 richtten we een bijkomende mobiele kliniek op naast de spoorweg in Coatzacoalcos om migranten te helpen terwijl ze op de trein wachtten.

In Mexico-Stad beheren we een gespecialiseerd therapeutisch centrum voor migranten en asielzoekers die extreem geweld ondergaan hebben of op wrede, onmenselijke of vernederende wijze behandeld werden in hun vaderland of tijdens hun reis. Het centrum biedt de patiënten een veilig toevluchtsoord terwijl ze medische en geestelijke gezondheidszorg krijgen. In 2018 verstrekten we een combinatie van medische en psychiatrische of psychologische zorg aan 52 patiënten. Daarnaast boden we hen onderdak, gaven we hen voedsel en voorzagen we bezigheidstherapie. In aanvulling daarvan regelden we overbrengingen naar andere organisatie voor sociale ondersteuning, wettelijk advies en tewerkstelling.

In februari droegen we de medische, psychologische en sociale zorgverlening die we het voorgaande jaar verstrekten in een opvangcentrum voor vluchtelingen in Guadalajara over aan de lokale autoriteiten.

De grensgebieden van Tamaulipas

In Reynosa, een stad die al langer dan een jaar geplaagd wordt door geweld, blijven we medische, psychologische en sociale zorg verstrekken aan slachtoffers. We beheren een permanent ziekenhuis en sturen mobiele teams uit naar verschillende delen van de stad, waaronder ook twee opvangcentra voor migranten. Sinds 2018 staan onze teams in een opvangcentrum aan de grens met Texas ook mensen bij die onlangs uit de Verenigde Staten gezet werden.

In september ging een bijkomend team bestaande uit een gezondheidspromotor, een sociaal werker en een psycholoog aan het werk in het opvangcentrum voor uitgezette personen en in twee opvangcentra voor migranten in Matamoros, een industriestad aan de grens met de Verenigde Staten.

Sinds eind oktober verstrekken we psychosociale bijstand in La Casa Amar en La Casa Nazareth, twee opvangcentra voor migranten en vluchtelingen in Nuevo Laredo, nog een van de gevaarlijkste steden in Mexico. In La Casa Nazareth is ook medische bijstand beschikbaar.

slachtoffers vanh huiselijk geweld
De 18-jarige Ana en haar moeder worden geholpen door een psycholoog nadat zij slachtoffer werden van huiselijk geweld. ©  Christina Simons, juni 2017.

De deelstaat Guerrero

We breidden onze activiteiten uit in de regio’s Tierra Caliente, Norte en Centro van Guerrero, waar producenten van opium en marihuana gewelddadige, territoriale oorlogen met elkaar voeren. De oorlogen treffen hele dorpen die vervolgens afgesloten worden van de buitenwereld en geen toegang meer hebben tot gezondheidszorg. In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid beheren we mobiele klinieken in 26 gemeenschappen die getroffen worden door de territoriale conflicten tussen criminele groeperingen die papavers en marihuana telen. Onze teams bieden ook medische, psychologische en humanitaire hulp aan slachtoffers van geweld, behandelingen voor chronische aandoeningen en seksuele en reproductieve gezondheidszorg.

We verleenden ook geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning aan slachtoffers van geweld in Ciudad Renacimiento, Progreso, Zapata en Colonia Jardín, de gewelddadigste wijken van Acapulco sinds 2016. In december schroefden we onze activiteiten terug en zetten we - in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid - meer in op de behandeling van slachtoffers van seksueel geweld in het ziekenhuis van Renacimiento. Ons team blijft de gezondheidssituatie op de voet volgen en staat paraat om noodhulp te bieden.

Noodhulpacties

In januari moesten duizenden mensen uit de gemeente Chenalhó in Chiapas naar aanleiding van een territoriaal conflict vluchten naar het naburige Chalchihuitán. We stuurden een team uit van acht dokters en psychologen om medische bijstand, groepsconsultaties voor geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning te verlenen aan zo’n 1.000 personen.

In december zonden we ook een noodteam uit om de duizenden migranten en vluchtelingen te ondersteunen die gestrand waren in de grensstad Tijuana. Naast medische en psychologische consultaties voerden onze teams ook watsan-acties uit om de hygiëne in de kampen te verbeteren. 

 

 

 

Wil je op de hoogte blijven van al onze projecten? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!