Sociale media

Open the menu

“Iemand die de Sahara is overgestoken, die de Middellandse Zee is overgestoken, om uiteindelijk in Brussel in het kanaal te springen, als gevolg van zijn levensomstandigheden hier… Ik vind dat absoluut onaanvaardbaar.”

Twitter
Facebook
Stories
don

Soortgelijke verhalen hoort Xavier, psycholoog voor Artsen Zonder Grenzen, elke dag in de humanitaire hub* aan het Noordstation in Brussel.

Geestelijke gezondheidszorg is een cruciale behoefte voor deze kwetsbare mensen. Vaak worden deze mensen in hun land van herkomst, tijdens hun tocht, of beide, blootgesteld aan traumatiserende ervaringen, zoals foltering, de dood van familieleden, het verlies van hun hele hebben en houden, de scheiding van hun familie... Maar ook de aankomst in Europa kan een trauma veroorzaken, wanneer de droom wordt getoetst aan de realiteit. Een migrant of vluchteling belandt vaak plots zonder rechten en zonder toekomstplan in moeilijke, precaire omstandigheden. Dat kan hun geestelijk welzijn beïnvloeden. Geestelijke gezondheidszorg is essentieel om tragische verhalen, zoals dat van de jonge Soedanees, te voorkomen.

"We merkten al snel dat buiten slapen, zich niet kunnen wassen of geen idee hebben hoe de toekomst eruit zal zien, bijdraagt ​​aan de verslechtering van hun mentale toestand. De meeste mensen die we ontvangen, lijden aan symptomen van depressie, angst, posttraumatische stressstoornissen of zelfmoordgedachten”, legt Xavier uit. "De moeilijkste plek waar ik werkte, zonder aarzeling, is België".

Geestelijke gezondheid

Psychische stoornissen en de gevolgen daarvan worden al langer onderschat, vooral in ontwikkelingslanden. Meestal worden deze stoornissen niet vastgesteld of behandeld; en toch komen ze voor in alle samenlevingen. De oorzaken zijn talrijk: seksueel, fysiek of psychologisch geweld, conflicten, natuurrampen, armoede, ontheemding, epidemieën, ondervoeding, maar ook chronische ziekten kunnen leiden tot veel, soms onzichtbaar leed.

De mentale gezondheid van een ondervoede patiënt heeft bijvoorbeeld vaak een positieve of negatieve invloed op de voortgang van de ziekte. Fysieke en emotionele stimulatie is essentieel voor de gezonde ontwikkeling van een kind. Mensen die lijden aan chronische ziekten zoals hiv/aids en tuberculose worden vaak verzwakt door de fysieke en psychologische effecten die de ziekte en de behandeling met zich meebrengen, maar ook door stigmatisering en afwijzing door de gemeenschap. Geestelijke gezondheidszorg heeft dus zijn plaats in elke context.

Wat doet Artsen Zonder Grenzen?

Vijfentwintig jaar geleden begon Artsen Zonder Grenzen met het verlenen van geestelijke gezondheidszorg zorg aan slachtoffers van natuurrampen. De aard van deze interventies evolueerde langzaam, totdat ze uiteindelijk onderdeel werden van andere gezondheidszorgprogramma's.

Artsen Zonder Grenzen biedt psychosociale ondersteuning aan alle soorten slachtoffers, om het risico op langdurige psychische problemen te verminderen. Psychosociale zorg is ontworpen om patiënten te helpen bij het vinden van hun eigen verwerkingsstrategieën na een trauma. Psychologen helpen hen te praten over hun ervaringen, hun gevoelens te analyseren en met die gevoelens te leren omgaan, en  met het verminderen van de algemene stress. Artsen Zonder Grenzen vult deze aanpak aan door ook groepstherapieën aan te bieden. In 2017 verstrekten onze teams 306.300 individuele consultaties en 49.800 groepssessies.

 

*De humanitaire hub in het Noordstation van Brussel brengt een aantal diensten samen om vluchtelingen en transitmigranten, die leven in onzekerheid, in Brussel te helpen en te begeleiden. Onze team bieden er geestelijke gezondheidszorg.

Twitter
Facebook
Stories
don